Sustainability – ESG: Oι τάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, το αυξανόμενο ενδιαφέρον επενδύσεων και οι προκλήσεις του μέλλοντος

Οι κρίσιμες Διασκέψεις του ΟΗΕ για τη βιωσιμότητα και βιοποικιλότητα
Το 2021 η COP26, η Διάσκεψη για το Κλίμα που έλαβε χώρα στη Γλασκώβη, άφησε ένα σαφές μήνυμα: το net-zero (Μηδενικές Εκπομπές Άνθρακα) είναι ο απόλυτος στόχος. Τόσο οι χώρες όσο και οι επιχειρήσεις θα εντείνουν τα σχέδιά τους για την επίτευξη των καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Το Net-Zero δεν σχετίζεται μόνο με μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, αλλά και σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου. Ήδη, το ένα πέμπτο των μεγαλύτερων 2000 εισηγμένων επιχειρήσεων έχουν δεσμευθεί σε net-zero στόχους. Κατά τη διάρκεια του 2022, δοκιμάστηκαν οι υποσχέσεις των εταιρειών, καθώς έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη στην Ελλάδα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι πολλές εταιρείες δεν μετρούν πλήρως τις εκπομπές Scope 3 ή χρησιμοποιούν αμφισβητήσιμες μεθοδολογίες μέτρησης οδήγησε στην ενίσχυση των Επιστημονικών Στόχων, προκειμένου να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης των εκπομπών. Ταυτόχρονα, η αντιστάθμιση άνθρακα και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πιστοποιητικά προέλευσης έχει γίνει μια δημοφιλής στρατηγική για τις εταιρείες, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Όσον αφορά τη φετινή Διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, αλλιώς COP27, αυτή έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων, κατέληξε σε μία αμφιλεγόμενη τελική συμφωνία στην καταληκτική της Ολομέλεια στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, μετά την παράτασή της για δύο 24ωρα. Χτυπώντας το σφυρί του προέδρου, ο Σαμέχ Σούκρι επιβεβαίωσε πως το κείμενο της πολιτικής συμφωνίας της διάσκεψης εγκρίνεται συναινετικά. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία ταμείου ειδικού σκοπού για να καλύπτονται οι «απώλειες και οι ζημίες» των χωρών που είναι πιο «ευάλωτες» στην κλιματική αλλαγή, κάτι που χαρακτηρίζεται νίκη για τις φτωχότερες χώρες καθώς το ζήτημα αποδείχθηκε ιδιαίτερα ακανθώδες, χωρίς ωστόσο να προβλέπει νέους στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η απόφαση, την οποία υποδέχθηκαν με επευφημίες πολλές αντιπροσωπείες της ολομέλειας στο κλείσιμο της μαραθώνιας συνόδου του ΟΗΕ, χαρακτηρίζεται «ιστορική» από όσους την υποστηρίζουν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κείμενο της απόφασης τονίζει την «άμεση ανάγκη νέων, επιπρόσθετων, προβλέψιμων και επαρκών οικονομικών πόρων για να βοηθηθούν οι αναδυόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες» στις συνέπειες, «οικονομικές και μη», της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτούς τους πόρους αναφέρεται ρητώς πως θα συγκαταλέγεται το μελλοντικό «ταμείο κάλυψης των απωλειών και των ζημιών» των αναπτυσσόμενων χωρών, κάτι που ζητούσαν μετ’ επιτάσεων οι αντιπροσωπείες τους. Οι ανεπτυγμένες χώρες εναντιώνονταν κατηγορηματικά στην ιδέα να δημιουργηθεί τέτοιο ταμείο ειδικού σκοπού. Εντέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε λίγο πριν την ολοκλήρωση της διάσκεψης, πρόταση που αποδεχόταν τη δημιουργία ειδικού ταμείου, με προϋπόθεση πως δεν θα αφορά παρά τις «ιδιαίτερα ευάλωτες» χώρες, με άλλα λόγια αποκλείοντας ταχύτατα αναπτυσσόμενα κράτη. Η ΕΕ ήθελε επίσης να συμπεριληφθεί στο κείμενο αναφορά στη συνεισφορά στο μελλοντικό ειδικό ταμείο της Κίνας, ενώ τόσο η Κίνα, όσο και οι ΗΠΑ, αντίστοιχα η δεύτερη και η πρώτη οικονομία του πλανήτη, δημοσίως τηρούν πολύ διακριτική στάση για το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις όσον αφορά τη δημιουργία του ταμείου μένουν να αποσαφηνιστούν και δεν θα εγκριθούν παρά στην COP28, που θα διεξαχθεί στα τέλη του 2023 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφορίων ESG που χρειάζονται οι επενδυτές

Τέλος, στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα COP15, η οποία ξεκίνησε στις 7 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου, οι χώρες θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια παγκόσμια συμφωνία για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και για τις επενδύσεις σ’ αυτούς τους τομείς, με μακροπρόθεσμους στόχους έως το 2050 και ορόσημα για το 2030. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εργαστούν για την έγκριση ενός φιλόδοξου, ολοκληρωμένου και μετασχηματιστικού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020. Μια συμφωνία στην COP15 θα πρέπει να περιλαμβάνει τον στόχο της προστασίας του 30% των εδαφών και των ωκεανών έως το 2030, καθώς και τον στόχο αποκατάστασης 3 δισεκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένων χερσαίων οικοσυστημάτων και οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων και 3 δισεκατομμυρίων εκταρίων ωκεάνιων οικοσυστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στόχους για την αντιμετώπιση των άμεσων παραγόντων απώλειας βιοποικιλότητας, ιδίως της ρύπανσης, και δεσμεύσεις για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Η σημασία της δημοσιοποίησης ποιοτικών δεδομένων ESG στις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η μέτρηση, η δημοσιοποίηση στοιχείων και η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των αγορών. Η ποιοτική πληροφόρηση των επενδυτών είναι απαραίτητη για τη διάθεση κεφαλαίων προς παραγωγικές χρήσεις. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφορίων ESG που χρειάζονται οι επενδυτές. Παράλληλα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται με συγκρίσιμο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις μιας εταιρείας με αυτές των ανταγωνιστών της, δημιουργώντας κίνητρα για τη βελτίωση και την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων ESG.

Ενώ το 2021 σημειώθηκε μία μεγάλη αύξηση, της τάξεως του 22%, στην έκδοση αυτόνομων Εκθέσεων ΕSG και Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης ΕSG Έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) η πλειοψηφία των δεδομένων που δημοσιεύονται δεν είναι στο σύνολο τους ποιοτικά, ενώ δεν υπάρχει και εναρμόνιση με τα πιο σημαντικά ESG Standards όπως τα SASB, TCFD, τα οποία οδηγούν τις επιχειρήσεις σε βελτιωμένα ESG Ratings. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αξιολογήσεις που γίνονται από διεθνείς φορείς αξιολόγησης (ESG Rating agencies) όπως για παράδειγμα από το CDP & ΜSCI να μην είναι ακόμα σε υψηλό επίπεδο, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτό έχει άμεση συνέπεια και στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις λοιπόν, θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εναρμόνιση με τα προαναφερόμενα Standards, στην έκδοση αυτόνομης Έκθεσης ESG, καθώς και Εξωτερικής Διασφάλισης των στοιχείων τους από εξειδικευμένους οργανισμούς.

Επίσης, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι εταιρείες που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες, εφαρμόζουν τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης και εκδίδουν Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα συνεχίσουν να προτιμώνται από τους επενδυτές και θα λαμβάνουν πιο εύκολα χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Αυτό ισχύει και για τις μη εισηγμένες οικογενειακές ελληνικές επιχειρήσεις. Επομένως, έχει ιδιαίτερη αξία για τις εταιρείες, εισηγμένες και μη εισηγμένες, να σκεφθούν σοβαρά το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου και να απασχολήσουν έμπειρα και ενημερωμένα στελέχη στα κριτήρια ESG, που όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν σε επάρκεια στην Ελληνική Αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2021 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία που αφορά στην Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας (CSRD) από τις Εταιρίες. Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, της οποίας το βασικό σχέδιο ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2021, τροποποιεί ουσιαστικά την οδηγία του 2014 για τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Εισάγει λεπτομερέστερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και μεριμνά ώστε οι επιχειρήσεις να υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με ζητήματα βιωσιμότητας (ESG), όπως τα θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές πρακτικές που εφαρμόζουν και το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν υιοθετήσει. Η Οδηγία CSRD αποσκοπεί στην αύξηση της ποιότητας της πληροφορίας που δημοσιεύεται από εταιρίες, καθώς και της διαφάνειας των εν λόγω πληροφοριών για θέματα βιωσιμότητας και, ως εκ τούτου, στη στήριξη της μετάβασης σε μία βιώσιμη οικονομία, στον απόηχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Η οδηγία εισάγει επίσης απαίτηση για την διασφάλιση των υποβαλλόμενων εκθέσεων βιωσιμότητας από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, καθώς και βελτίωση της προσβασιμότητας των πληροφοριών, απαιτώντας να δημοσιοποιούνται σε ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών.

Το φαινόμενο Greenwashing
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφάνιση του φαινομένου “greenwashing” ή αλλιώς η πρακτική του “πράσινου ξεπλύματος”: ενώ ολοένα και αυξάνονται οι θεσμικοί επενδυτές που ενσωματώνουν κριτήρια ESG στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων – κάτι που σημαίνει ότι οι εταιρίες που έχουν υψηλές ESG αξιολογήσεις θα απολαμβάνουν και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον – υπάρχει μια αυξανόμενη βιβλιογραφία που μελετάει το κατά πόσο κάτι τέτοιο ισχύει για όλους τους θεσμικούς επενδυτές που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο ή εάν οι εκθέσεις κάποιων εξ΄ αυτών είναι παραπλανητικές, προκειμένου να φανούν «φιλικοί στα κριτήρια ESG» στα μάτια των πελατών τους που μπορεί να ενδιαφέρονται για βιώσιμες στρατηγικές. Επίσης, μια τέτοια παραπλάνηση τους εξυπηρετεί ώστε να φαίνονται ότι συμμορφώνονται και με τις επιταγές των εποπτικών αρχών. Αυτή ωστόσο η συνειδητή παραπλάνηση των καταναλωτών με τον ισχυρισμό ότι προωθούν βιώσιμες πρακτικές, δημιουργεί πολλούς και σοβαρούς κινδύνους.

Η παραπλάνηση καταναλωτών και επενδυτών και η έλλειψη σαφών κανόνων στα περιβαλλοντικά θέματα επικοινωνίας αλλά και επενδύσεων, με ταυτόχρονη στρέβλωση της αγοράς, κυριάρχησε το 2021, ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλονται πρόστιμα για την παραπλάνηση καταναλωτών. Το 2022, η έννοια της «πράσινης παραπλάνησης» έχει γίνει περισσότερο δημοφιλής, καθώς αυξάνεται η ανάγκη των επιχειρήσεων να επιδείξουν ουσιαστική δράση και μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι ομάδες καταναλωτών και οι φορείς, μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας EU Taxonomy και του Κανονισμού Γνωστοποιήσεων Αειφορίας (SFDR) που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αυξήσουν την πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια, ειδικά στα θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επενδύσεων, πιέζοντας έτσι τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ουσιαστικές και όχι παραπλανητικές πρακτικές. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να συνεχίσει να παρακολουθεί τους κινδύνους greenwashing και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εποπτικών δραστηριοτήτων. Εκτός όμως από τα μέτρα που πρέπει να πάρουν οι σχετικοί φορείς, είναι απαραίτητο και να εκπαιδευθεί το κοινό προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μην παραμένει απροστάτευτο στα θέματα επικοινωνίας και προώθησης «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών.

Η επίδραση της ανάπτυξης των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και η συνεχής αύξηση των επενδύσεων με κριτήρια ESG
Με τη δυναμική της αγοράς να ωθεί τις εταιρείες να επανεξετάσουν το σύνολο της λειτουργίας και της προσφοράς τους υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας, ο παγκόσμιος διάλογος γύρω από το εταιρικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον αναδεικνύει την υπευθυνότητα ως νέα πηγή ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας για ολόκληρο το οικοσύστημα. Έτσι λοιπόν και παρά τις έντονες συζητήσεις που διεξάγονται σε παγκόσμιο επίπεδο και τις αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις που ακούγονται, οι επενδύσεις ESG γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς.

Το 2022, η έννοια της «πράσινης παραπλάνησης» έχει γίνει περισσότερο δημοφιλής, καθώς αυξάνεται η ανάγκη των επιχειρήσεων να επιδείξουν ουσιαστική δράση και μεγαλύτερη διαφάνεια

Το ενδιαφέρον των επενδυτών κορυφώνεται με τα παγκόσμια κεφάλαια ESG να μπαίνουν σε τροχιά υπέρβασης των 53 τρισ. δολαρίων μέχρι το 2025, αποτελώντας πάνω από το ένα τρίτο των υπό διαχείριση κεφαλαίων αξίας 140,5 τρισ., σύμφωνα με το Bloomberg. Με την Ευρώπη να πρωτοστατεί, αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ των κεφαλαίων, οι ΗΠΑ επέδειξαν την ισχυρότερη ανάπτυξη το προηγούμενο έτος. Αξιοσημείωτη ήταν και η κινητικότητα όσον αφορά την περιβαλλοντική τεχνολογία, την τελευταία διετία. Σύμφωνα με την έρευνα «State of Climate Tech 2021», την οποία διεξήγαγε η εταιρεία PwC, σημειώθηκε έντονη εισροή επενδύσεων από επιχειρησιακά και ιδιωτικά κεφάλαια σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες κατά το β’ εξάμηνο του 2020 και το α’ εξάμηνο του 2021. Το ύψος των επενδύσεων αυτών ανήλθε σε 87,5 δισ. δολάρια, με περισσότερα από 60 δισ. δολάρια να καταγράφονται μόνο στο α΄ ήμισυ του 2021. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για μια αύξηση 210% σε σύγκριση με τα 28,4 δισ. δολάρια, τα οποία επενδύθηκαν το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ, σταδιακά διαμορφώνεται η τάση για κατεύθυνση 14 cents από κάθε δολάριο επενδυτικού κεφαλαίου στο climate tech.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σε μια μελέτη της Capital Group, το 89% των παγκόσμιων επενδυτών τάσσεται υπέρ των επενδύσεων με βάση τα κριτήρια ESG, από 84% το 2021. Ο αριθμός όσων δεν υιοθετούν τα συγκεκριμένα κριτήρια μειώθηκε σε 1% το 2022 από 3% το 2021, ενώ μειώθηκε και ο αριθμός εκείνων που «κρατούσαν αποστάσεις», στο 10% από 13%. Η αυξανόμενη δυναμική του ESG καθοδηγείται από τη ζήτηση των πελατών και τις εξωτερικές πιέσεις. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 42% των παγκόσμιων επενδυτών δήλωσε ότι η προσέγγισή τους στο ESG τροφοδοτείται από τις προσδοκίες των πελατών και τις ανησυχίες για τη φήμη, από 37% το 2021.


  • Ποια πιστεύετε ότι είναι τα ζητήματα βιωσιμότητας που θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια τις νομικές υπηρεσίες των μεγάλων εταιριών;
Δήμητρα Γιαννούλα, In-House Legal Advisor at Eurobank

Τα τελευταία χρόνια έχει µπει στη ζωή µας η βιώσιμη ανάπτυξη η οποία έχει πάρει τέτοια δυναμική, που αλλάζει το παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο. Η εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις καθορίζουν και επιτυγχάνουν στόχους. Οι νομικές υπηρεσίες, ως θεματοφύλακες του νόμου, του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, παρέχουν την απαραίτητη νομική ασφάλεια στις επιχειρήσεις τους κατά την χάραξη της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και τον καθορισμό κατάλληλων και φιλόδοξων στόχων και προτύπων για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ESG. Ως εκ τούτου τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία θα κληθούν οι νομικές υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν, θα είναι η ερμηνεία και εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης της επιχείρησης ως συμβατής με τα κριτήρια της βιωσιμότητας καθώς τη συμμόρφωση της επιχείρησης με συγκεκριμένους δείκτες (ΚPI) για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG). Επιπλέον θα κληθούν να συντάξουν εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις οποίες θα παρατίθενται οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρότυπα της ESG στρατηγικής της επιχείρησής τους. Τέλος, σημαντική διαφαίνεται η συνδρομή των νομικών υπηρεσιών τόσο στην ένταξη πρακτικών και πτυχών ESG σε όλα τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης όσο και στην νομική ανάλυση των νέων ESG προϊόντων όπως π.χ. των πράσινων ομολόγων (Green Bonds) στα οποία η επιχείρηση αποφασίσει να επενδύσει ή να παρέχει.

  • Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απαίτηση Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (CSRD) από τις εταιρίες;

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2022 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Οδηγία 2022/2454) (εφεξής CSRD), η οποία, μεταξύ άλλων, τροποποιεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφοράς και παρουσίασης µη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που έχουν θεσπιστεί στην οργανωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Οδηγιών και Κανονισμών (Οδηγίες 2013/34/ΕΕ, 2004/109/ΕΚ, 2006/43/ΕΚ και Κανονισμός (ΕΕ) 537/2014). H CSRD εισάγει την υποχρέωση των μεγάλων επιχειρήσεων να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με θέματα βιωσιμότητας (όπως τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους παράγοντες διακυβέρνησης. Οι εν λόγω εκθέσεις βιωσιμότητας θα πρέπει να πιστοποιούνται από έναν ελεγκτή ή έναν διαπιστευμένο ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών διασφάλισης και να δημοσιοποιούνται σε ειδικό τμήμα των εκθέσεων διαχείρισης των επιχειρήσεων στοχεύοντας με τον τρόπο αυτό τόσο στην εξασφάλιση της ποιότητας της υποβολής εκθέσεων αυτών όσο και στην βελτίωση της προσβασιμότητας των εν λόγω πληροφοριών. Η άρτια υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα τους δικούς τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας καθώς και να ενισχύουν την πρόσβασή τους σε χρηματοοικονομικά κεφάλαια μέσω συμμετοχής σε ολοένα και αυξανόμενα επενδυτικά προϊόντα που επιδιώκουν ρητά την τήρηση πρότυπων βιωσιμότητας και την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας.