Privacy Symposium

Η πρώτη δια ζώσης έκδοση του διεθνούς Συμποσίου Ιδιωτικότητας (Privacy Symposium) που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία κατάφερε να χτίσει νέες γέφυρες προς τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Tο Privacy Symposium ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του διοργάνωση με 78 συνεδρίες οι οποίες προώθησαν και στήριξαν τον διεθνή διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων. Από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 2022, το Συμπόσιο έδωσε βήμα σε 245 ειδικούς σε θέματα προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εθνικών αρχών, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και διεθνών οργανισμών, όπως οι European Data Protection Supervisor (EDPS), European Data Protection Board (EDPB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) και European Cyber Security Organisation (ECSO). Μετά από δύο χρόνια διαδικτυακών δράσεων τις οποίες “επέβαλε” η πανδημία, το Συμπόσιο Ιδιωτικότητας φιλοξένησε στα επιβλητικά κτήρια του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας, 500 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ η τριήμερη εκδήλωση παρακολουθήθηκε εξ’ αποστάσεως από 350 συμμετέχοντες ανά τον κόσμο.

Από την προστασία των δεδομένων υγείας έως την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική πληροφορική, το Privacy Symposium κατέδειξε τη σημασία της συνεργασίας των νομικών, των privacy professionals, των επιχειρήσεων, των θεσμικών φορέων και της ερευνητικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η συλλογική δράση για τη θωράκιση του πλαισίου προστασίας των δεδομένων, πέρα από σύνορα και ανεξαρτήτως της τεχνολογίας (ή και παράλληλα με αυτήν).

Το Συμπόσιο κατέστησε, επίσης, σαφές ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες και το ίδιο όραμα σε όλες τις χώρες, με διάθεση να μάθουν ο ένας από τον άλλον, να συγκλίνουν και να ενισχύσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας τονίστηκε ιδιαίτερα σε διάφορες συνεδρίες, καθιστώντας τη διεθνή συνεργασία ένα κρίσιμο εργαλείο που θα μπορούσε να επιλύσει τις επερχόμενες προκλήσεις.

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα τα panels των εισηγητών ήταν η διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων και πώς θα γεφυρωθούν οι αποκλίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές δικαιοδοσίες, ώστε να επιτευχθεί ένα, κατά το δυνατόν, εναρμονισμένο πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικότητας, το οποίο δεν θα θέτει προσκόμματα στην ελεύθερη – πλην όμως ασφαλή – ροή δεδομένων. Εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφεραν, μάλιστα, ότι η υιοθέτηση εγγυήσεων για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για το ΗΒ, το οποίο αναπτύσσει μια διεθνή συμφωνία διαβίβασης δεδομένων (αντί των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών), αλλά και ένα εργαλείο αξιολόγησης ρίσκου από τη διασυνοριακή μεταφορά, το οποίο θα καλύπτει και την πρόσβαση κυβερνήσεων στα δεδομένα.

Μεταξύ των συνεδριών, αξίζει επίσης να αναφερθούν η ενότητα “Data Protection by Design in Practice”, κατά την οποία αναφέρθηκαν πρακτικά παραδείγματα και συστήματα για τη συμμόρφωση με την αρχή προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, η ενότητα “Legitimate Interest in Practice”, η οποία επικεντρώθηκε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση των προϋποθέσεων στοιχειοθέτησης τoυ εννόμου συμφέροντος ως νομιμοποιητικής βάσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά και η συνεδρία “How could the new EU AI regulation proposal impact DPO Work”, στο οποίο συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας, Σπύρος Τάσσης.

Το Privacy Symposium έθεσε αναμφίβολα τις βάσεις για νέες συνεργασίες και συμπράξεις μεταξύ των privacy professionals και των φορέων που χαράσσουν πολιτική στον τομέα των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας, με απώτερο στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων, παράλληλα με την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Η ημερομηνία του Privacy Symposium για το 2023 θα ανακοινωθεί σύντομα.