Παρουσίαση πορισμάτων και προτάσεων επιτροπών ΣΔΕΕ

Στο πλαίσιο μιας σειράς ψηφιακών εκδηλώσεων που διοργανώνει για πρώτη φορά, αποκλειστικά για τα μέλη του, ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22-10-2020 η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα «Παρουσίαση Πορισμάτων και Προτάσεων Επιτροπών ΣΔΕΕ». Σε αυτήν συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες-μέλη του ΣΔΕΕ, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τα πορίσματα και τις προτάσεις των έξι επιτροπών του Συνδέσμου, αλλά και να θέσουν τα ερωτήματά τους στους εισηγητές των επιτροπών, για πρακτικά ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της αγοράς των δικηγόρων. Την εκδήλωση, η οποία διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Προέδρου του ΣΔΕΕ, κ. Στάθη Ποταμίτη, σε συνεργασία με την αρχισυντάκτρια του Lawyer, Αλεξάνδρα Βαρλά, προλόγισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτριος Βερβεσός.

Οι πρωτοβουλίες του ΣΔΕΕ για την αναβάθμιση των δικηγορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Στάθης Ποταμίτης, Πρόεδρος Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος ιδρύθηκε το 2010 και σήμερα αποτελείται από 140 δικηγορικές εταιρείες. Στόχος του ΣΔΕΕ είναι να εκφράσει ένα σχετικά νέο τμήμα του δικηγορικού χώρου, αυτό των δικηγορικών εταιρειών. Παρότι η χρήση εταιρικών σχημάτων είναι σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στην ελληνική νομική πραγματικότητα, οι δικηγορικές εταιρείες αναπτύσσονται με ταχύτητα και αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της δικηγορικής αγοράς. Η λειτουργία και ανάπτυξη των δικηγορικών εταιρειών έχει αναδείξει ουσιώδη θέματα τα οποία απαιτούν νομοθετική αντιμετώπιση, καθώς και θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Το Δ.Σ του ΣΔΕΕ έχει συστήσει επιτροπές και ομάδες εργασίας που στελεχώνονται από δικηγόρους των μελών του και έχουν ως σκοπό να επεξεργαστούν προτάσεις για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων.

Η πρόσφατη πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΔΕΕ παρουσίασε το έργο και τα συμπεράσματα 6 επιτροπών του Συνδέσμου:

 • Η ομάδα εργασίας για το KYC ανέλαβε την ανάλυση υποχρεώσεων των δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών για την ανταπόκριση τους σε υποχρεώσεις που επιβάλλει η νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και τη διατύπωση βέλτιστων πρακτικών προς τα μέλη μας, με σκοπό την κανονιστική ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 • Η επιτροπή φορολογικών θεμάτων είναι μια από τις μόνιμες επιτροπές του Συνδέσμου, καθώς φορολογικά θέματα ανακύπτουν διαρκώς. Η επιτροπή αντιμετώπισε πρόσφατα επιτυχώς το θέμα της έκτακτης καταβολής μερισμάτων σε εταίρους δικηγορικών εταιρειών.
 • Μόνιμη είναι και η επιτροπή ασφαλιστικών θεμάτων η οποία, κατόπιν και επικοινωνίας με τα μέλη του ΣΔΕΕ, έχει συλλέξει 7 ζητήματα ασφαλιστικού περιεχομένου. Η επιτροπή θα επιδιώξει την επίλυσή τους με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας.
 • Η επιτροπή περιορισμού ευθύνης των δικηγορικών εταιρειών επεξεργάστηκε διατάξεις για το ζήτημα και διαμόρφωσε προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης που έχουν περιληφθεί στη διαβούλευση πρόσφατου νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • Η επιτροπή για τις συγχωνεύσεις των δικηγορικών εταιρειών επεξεργάστηκε πρόταση και διατάξεις για τη νομοθετική πρόβλεψη της δυνατότητας των δικηγορικών εταιρειών να ενισχύονται μέσω της εταιρικής τους συνένωσης. Και αυτές οι διατάξεις έχουν περάσει τη διαδικασία διαβούλευσης.
 • Τέλος, η επιτροπή για την μαθητεία είναι σε διαδικασία επεξεργασίας της θεσμοθέτησης ειδικής σχέσης απασχόλησης για φοιτητές νομικής, διαδικασία η οποία θα διευκολύνει τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ δικηγορικών εταιρειών και των νομικών σχολών και την ομαλή εισαγωγή των φοιτητών νομικής στην αγορά εργασίας.

Οι επιτροπές του Συνδέσμου καλύπτουν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς του, και σε αυτές συμμετέχει ένας σημαντικός αριθμός από τα μέλη μας. Εξετάζουμε σοβαρά και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την εξέταση μέσω των επιτροπών μας, υφιστάμενων και νέων, κάθε θέματος που αφορά την δραστηριότητα των δικηγορικών εταιρειών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ KYC (KNOW YOUR CLIENT)

Στο πλαίσιο των σκοπών του ΣΔΕΕ, τo Δ.Σ. του Συνδέσμου σύστησε με απόφασή του την ομάδα εργασίας για τις υποχρεώσεις των δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών από την νομοθεσία για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό:

(α) τη μελέτη της σχετικής νομοθεσίας, και ειδικότερα τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (που ενσωματώνει την Οδηγία 2015/849/EE – 4η Οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), ως τροποποιήθηκε πλέον με τον ν. 4734/2020 (ο οποίος ενσωματώνει στην ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία 2018/843/ΕΕ – 5η Οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)

(β) την ανάδειξη τυχόν προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην πράξη και την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους για το ζήτημα φορείς, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η ομάδα εργασίας έχει ήδη προετοιμάσει σχέδια ερωτηματολογίων και εγγράφων, τα οποία πρέπει να ζητούνται από τους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες για την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών τους κατά τα ανωτέρω. Τα ερωτηματολόγια αυτά, καθώς και τα ζητούμενα έγγραφα επιδιώκεται το προσεχές διάστημα να αποτελέσουν τη βάση διαλόγου, έτσι ώστε το συντομότερο οι αρμόδιες αρχές να εκδώσουν τις κατά τον νόμο προβλεπόμενες οδηγίες προς τους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες.

Συντονιστής: Πέτρος Φραγκίσκος (FNG ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)

Μέλη: Κωνσταντίνος Ζίλφος (Α. A. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ), Ιωάννης Αναγνωστόπουλος (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Θεμιστοκλής Κλουκίνας (Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– Χ.Π.ΦΙΛΙΟΣ – Δ.Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – Θ.Θ.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ), Ιωάννης Κελεμένης (ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Νίκος Πουής (KPLEGAL), Κωνσταντίνος Βουτεράκος (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ), Μαρία Μαλικούτη (ΜΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Δημήτρης Μανωλόπουλος (PPT Legal), Άλκηστις Χριστοφίλου (ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Αθανάσιος Δρούλιας και Νικόλαος Μπρέγιαννος (Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), Ιωάννης Τιμαγένης (ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η πρώτη δράση της Επιτροπής ήταν η αποκωδικοποίηση των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Κατεγράφησαν οι ρυθμίσεις που έχρηζαν βελτίωσης, προκειμένου να μην εξαιρούνται από τις ευνοικές ρυθμίσεις οι εταίροι δικηγορικών εταιρειών εξαιτίας του ότι δεν διατηρούν ενεργό ΚΑΔ, και εστάλη κείμενο με προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές στον πρόεδρο του ΔΣΑ.

Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα ήταν το Άρθρο 11 του ήδη υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο αφορά τη διανομή κερδών στους εταίρους των δικηγορικών εταιρειών. Η παρέμβαση της Επιτροπής είχε στόχο να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η μέχρι σήμερα υφιστάμενη δυνατότητα να διανέμονται στους εταίρους κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης έναντι κερδών. Η Επιτροπή πέτυχε τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης τις απαραίτητες βελτιώσεις στο ήδη ψηφισθέν νομοσχέδιο.

Η Επιτροπή προχώρησε, επιπροσθέτως, σε συζητήσεις με την ομάδα εργασίας για τον Μετασχηματισμό Δικηγορικών Εταιρειών, σχετικά με το φορολογικό πλαίσιο των μετασχηματισμών.

Η πιο πρόσφατη δράση της Φορολογικής Επιτροπής είναι η παρουσίαση που επιμελήθηκαν και παρουσίασαν τα μέλη αυτής κ.κ. Δήμητρα Πάσσιου, Πέτρος Φατούρος και Βασίλειος Οικονομίδης, στην ψηφιακή εκδήλωση του ΣΔΕΕ στις 22-10-2020.

Αφορμή της παρουσίασης ήταν ο πρόσφατος νόμος 4714/2020 με τον οποίο εισήχθη υποχρέωση των ενδιάμεσων προσώπων να γνωστοποιούν στις φορολογικές αρχές τις ρυθμίσεις που ενδέχεται να συνιστούν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Μεταξύ των υπόχρεων προσώπων είναι και οι δικηγόροι. Επειδή το πλαίσιο αυτό έχει αρκετές ομοιότητες με το Ν. 4557/2018 για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η παρουσίαση ξεκίνησε με την υπενθύμιση αυτού του πλαισίου για το AML, συνέχισε με τον νόμο 4714/2020 και έκλεισε με τον προβληματισμό που τίθεται ως προς το φορολογικό απόρρητο και πώς αυτό μπορεί αφενός να οριοθετήσει τις υποχρεώσεις μας και αφετέρου, να προστατεύσει δικηγορική ύλη.

Θα είχε, επομένως, ενδιαφέρον (και θα πρέπει ενδεχομένως να κατατεθούν άμεσα προτάσεις) να μην είναι τόσο στενός ο ορισμός του απορρήτου σε σχέση με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο – κάτι που άλλωστε δεν θα δικαιολογείτο, όπως υπογράμμισε ο κύριος Οικονομίδης, από την τελολογική ερμηνεία του πρόσφατου νόμου 4714/2020.

Για τον λόγο αυτό, ήδη με την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. έχει αποφασιστεί η σύσταση ομάδας εργασίας για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για τον νομοθετικό ορισμό του φορολογικού απορρήτου.

Συντονιστής: Θεόδωρος Σκουζός (ΙΑΣΩΝ ΣΚΟΥΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Μέλη: Βασίλειος Οικονομίδης και Δέσποινα Βαλτζή (Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), Πέτρος Φατούρος (ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Δημήτρης Αναστασόπουλος (Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ‐Α. ΑΦΡΑΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Αργύριος Αργυριάδης (Α.Α. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Δήμητρα Πάσσιου (Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Παναγιώτης Οικονόμου (ΤΡΟΒΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΑΡΜΟΥ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ), Διονυσία Μαυροπόδη (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζ. ΠΕΡΙΛΗ – Δ.  ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ – Ζ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) , Αναστασία Γκάνιου (Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), Χρήστος Τιμαγένης (ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), Γεώργιος Φωτόπουλος (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Χρήστος Θεοδώρου (ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Δημήτρης Καραβάς (ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Γιώτα Θηβαίου (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ), Στέλιος Παπαδημητρίου (ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Αλέξης Καρόπουλος (ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Η επιτροπή του ΣΔΕΕ που επιφορτίστηκε με την σύνταξη προτάσεων για τη νομοθετική αντιμετώπιση και ρύθμιση του θεσμού της μαθητείας ήλθε σε επαφή με αρκετούς από τους εμπλεκόμενους φορείς (Νομικές Σχολές, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κλπ.) και προγραμματίζει νέες επαφές με τους Δικηγορικούς Συλλόγους, Ενώσεις και τον ΣΔΕΕ για τη συζήτηση των προτάσεών της σχετικά με το θέμα. Το σχέδιο ρύθμισης που εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε συνοπτικά στην ψηφιακή εκδήλωση του ΣΔΕΕ στις 22-10-2020 προέβλεπε εφαρμογή σε φοιτητές νομικών σχολών του 2ου και των επομένων ετών, καθώς και αποφοίτους νομικών σχολών της αλλοδαπής για όσο διάστημα αναμένεται η αναγνώριση των πτυχίων τους και η εγγραφή τους ως ασκουμένων στους οικείους συλλόγους.

Η σύμβαση μαθητείας που προβλέπεται με συγκεκριμένη κατ’ ανώτατο διάρκεια κάθε φορά (που μπορεί όμως να ανανεωθεί ή να συνεχίσει με άλλο δικηγόρο/εταιρεία), συνάπτεται μεταξύ της σχολής, της δικηγορικής εταιρείας και του μαθητή με την εποπτεία του οικείου δικηγορικού συλλόγου και προβλέπεται η τήρηση καταλόγων στις σχολές με εκείνους από τους συναδέλφους που επιθυμούν ανά εξάμηνο να συμμετάσχουν στα σχήματα μαθητείας. Διευκρινίζεται ότι η σχέση μαθητείας είναι άμισθη, υπόκειται σε κανόνες εχεμύθειας και απορρήτου, καθώς και τήρησης της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προβλέπεται maximumαπασχόλησης σε μηνιαία βάση και προτείνεται στην ολοκλήρωση κάθε κύκλου μαθητείας διάρκειας έξι μηνών να επέρχεται μείωση του χρόνου άσκησης κατά έναν μήνα. Τέλος, προτείνεται να υπάρχει αξιολόγηση του φοιτητή κατά τη λήξη της μαθητείας που θα υποβάλλεται στις σχολές και στον αντίστοιχο δικηγορικό σύλλογο.

Συντονιστής: Βασίλειος Κωνσταντινίδης (ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)

Μέλη: Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης (ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – ΑΓ.ΚΑΪΤΕΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓ. ΕΤΑΙΡΙΑ), Νικόλαος Μπρέγιαννος (Σ.Ν ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ.Ν ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιτροπή θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί μια από τις δύο διαρκείς επιτροπές του Συνδέσμου. Ο σκοπός της είναι να εντοπίζει, αναδεικνύει και παρεμβαίνει επί θεμάτων κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου από τη σκοπιά της δικηγορικής εταιρείας ως του οργανωμένου φορέα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νομοθετικές προτάσεις και συναφείς πρωτοβουλίες, καθώς και επαφές με τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση θεμάτων ενδιαφέροντος των δικηγορικών εταιρειών. Με χαρακτήρα αρκετά εστιασμένο ως προς το αντικείμενό της, προσβλέπει σε αρμονική συνεργασία με τα αρμόδια θεσμικά όργανα, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, για την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.

Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020, και με αφορμή τον τότε υπό ψήφιση νόμο 4670/2020 περί κοινωνικής ασφάλισης, η Επιτροπή συγκέντρωσε και ανέδειξε ορισμένα θέματα άμεσης προτεραιότητας προς νομοθετική παρέμβαση.

Παρατίθενται, εν συντομία, τα θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και προτάσεων της Επιτροπής:

 • Εξορθολογισμός της απόδοσης των κρατήσεων που αφορούν στα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικών αμοιβών με σχετική πρόταση η παρακράτηση ποσοστού 20% να πιστώνεται είτε στις εισφορές που οφείλουν οι εταίροι των δικηγορικών εταιρειών, είτε στην εισφορά με την οποία βαρύνεται η δικηγορική εταιρεία από τη σχέση της έμμισθης εντολής.
 • Εξέταση της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης προς κάλυψη των εισφορών επικούρησης και εφάπαξ.
 • Κατάργηση της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του από τους δικηγόρους.
 • Προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος ΕΦΚΑ για τον ορθό υπολογισμό και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2019 και επόμενα, ώστε να μην καταβάλλονται υψηλότερες εισφορές από τις πραγματικές.
 • Επίλυση του θέματος ασφάλισης των ασκουμένων δικηγόρων.
 • Θέματα εμμίσθων δικηγόρων και τρόπου ασφάλισής τους.
 • Θέμα προστασίας της μητρότητας και της λοχείας, ώστε οι παροχές προς τις νέες μητέρες δικηγόρους να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα.

Συνεπεία της συνεχιζόμενης πανδημίας το έργο της Επιτροπής έχει αναπόφευκτα επηρεαστεί από την αδυναμία διεξαγωγής επιτόπιων συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς για την παρουσίαση και καλύτερη προώθηση των αιτημάτων των μελών του Συνδέσμου. Η Επιτροπή, όμως, θα συνεχίσει το έργο της με κάθε δυνατό τρόπο σε συνεργασία πάντα με τον ΔΣΑ, τα αρμόδια Υπουργεία και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Βουτεράκος (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Μέλη: Δημήτρης Μπούρλος (ΜΠΟΥΡΛΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Άννα Δαμηλάκη (ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Μαρία Κλωνή (ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η οριοθέτηση  της ευθύνης των εταίρων δικηγορικών εταιρειών για χρέη των εταιρειών προς τρίτους αποτελεί αναγκαιότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών. Η εφαρμογή των διατάξεων για τις προσωπικές εταιρείες μπορεί να οδηγήσει σε ευθύνη των εταίρων δικηγορικής εταιρείας, με το σύνολο της περιουσίας τους, για χρέη που ενδέχεται να δημιουργήθηκαν από διαχειριστικές αποφάσεις, στις οποίες δεν συμμετείχαν όλοι οι εταίροι, ή από επαγγελματική αμέλεια άλλου εταίρου ή και συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας. Η γένεση τέτοιας ευθύνης θα ήταν άδικη και ανεπιεικής, ενώ θα συνιστούσε σοβαρό αντικίνητρο στη μεγέθυνση των δικηγορικών εταιρειών.

Η επιτροπή του ΣΔΕΕ  θέλοντας να οριοθετήσει την ευθύνη των εταίρων δικηγορικών εταιρειών διατύπωσε διατάξεις που αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό με τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και του προεδρικού διατάγματος για τις δικηγορικές εταιρείες. Προκρίθηκε αυτός ο τρόπος και όχι η εισαγωγή χωριστού τύπου δικηγορικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αντίστοιχης με αυτές που υπάρχουν σε άλλες έννομες τάξεις, καθότι θα οδηγούσε σε δικηγορικές εταιρείες δύο ταχυτήτων, τις οποίες δεν είναι ακόμη έτοιμη η αγορά να αποδεχθεί.

Στην εκδήλωση του ΣΔΕΕ παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες διατάξεις με ομιλητή τον κ. Νίκο Μουσά, κατόπιν εισαγωγής από την κ. Κατερίνα Καρατζά.

Συντονιστής: Αλέξανδρος Μεταλληνός (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)

Μέλη: Δημήτρης Αναστασόπουλος (Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- Α. ΑΦΡΑΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Αλέξανδρος Καλαντζής (ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ΤΑΤΑΓΙΑ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Χρίστος Φίλιος (Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Ιωάννα Λαζαρίδου (ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Λάμπρος Κιτσαράς(KPLEGAL), Βασίλειος Οικονομίδης και Γεωργία Πατίλη (Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), Αργύριος Αργυριάδης (Α. Α. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Έλενα Κοσσένα (Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Ζωή Περιλή (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζ. ΠΕΡΙΛΗ – Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ – Ζ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Νικόλαος Μουσάς (ΜΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ), Ιωάννα Κούτρα (Σ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ. Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), Άλκηστις Χριστοφίλου (ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Αλίκη Δαμηλάκη (ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Nίκος Κορίτσας(ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ. Ι. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ).

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η Ομάδα Εργασίας Μετασχηματισμού Δικηγορικών Εταιρειών συστάθηκε με σκοπό την μελέτη και κατάρτιση σχεδίου διατάξεων που να ρυθμίζουν τον μετασχηματισμό δικηγορικών εταιρειών στα πρότυπα που ισχύουν και για άλλους τύπους εταιρειών. Η εισαγωγή της δυνατότητας αυτής θα συμπληρώσει ένα κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία περί δικηγορικών εταιρειών και αναβαθμίζει το θεσμό.

Για την σύνταξη των διατάξεων η Ομάδα Εργασίας έλαβε υπόψη της ορισμένες ιδιαιτερότητες της δικηγορικής εταιρείας και, ιδίως, τον αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα τους καθώς και την απλοποιημένη περιουσιακή τους διάρθρωση ενώ, στο μέτρο του δυνατού, αξιοποιήθηκε και σχετική διεθνής εμπειρία.

Για συστηματικούς λόγους οι προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνονται  στο οικείο κεφάλαιο περί δικηγορικών εταιρειών του Κώδικα Δικηγόρων.

Οι διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα διενέργειας δύο τύπων μετασχηματισμού δικηγορικών εταιρειών, την συγχώνευση (με απορρόφηση ή με σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας), καθώς και τη διάσπαση (κοινή ή μερική διάσπαση).

Η διαδικασία μετασχηματισμού χαρακτηρίστηκε από απλότητα εν όψει της ειδικής φύσεως της Δ.Ε.  που επιτρέπει την αποφυγή αποτιμήσεων, η οποία επαφίεται αποκλειστικά στην απόφαση των εταίρων. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Μετασχηματισμού (ΣΣΜ) με ελεύθερο περιεχόμενο. Το ΣΣΜ εγκρίνεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων με αυξημένη πλειοψηφία (3/4) και ακολουθεί εγκριτική απόφαση του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων. Στη μειοψηφία των διαφωνούντων εταίρων εξασφαλίζεται το δικαίωμα της αζήμιας εξόδου.

Τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού επέρχονται αυτοδικαίως (οιονεί καθολική διαδοχή). Γίνεται ειδική μνεία στη διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων αλλά και των συνεργατών-δικηγόρων των μετασχηματιζόμενων δικηγορικών εταιρειών. Τέλος, εξίσου σημαντική για την επιτυχή εισαγωγή της δυνατότητας αυτής κρίνεται και η ουδέτερη φορολογική μεταχείριση, στο πλαίσιο παροχής κινήτρων για την υλοποίηση μετασχηματισμών.

Οι διατάξεις αποτελούν ένα συγκροτημένο και ισορροπημένο σύνολο προνοιών που αρμόζει στις ιδιομορφίες του θεσμού και μπορεί να ενταχθεί άμεσα και λειτουργικά στο υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των δικηγορικών εταιρειών, όπως περιέχεται σήμερα στον Κώδικα Δικηγόρων.

Συντονιστής: Ιωάννης Δρυλλεράκης (ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)

Μέλη: Βασίλειος Οικονομίδης (Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), Ευάγγελος Πολίτης (ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Δήμητρα Πάσσιου (Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), Γεώργιος Μπάλλας(ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), Λάμπρος Κιτσαράς (KPLEGAL), Μαρίνα Αλλαμανή (ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ), Κωνσταντίνος Βουτεράκος (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ).