Ναταλί Κεδίκογλου: Στοίχημα η θεσμική σαφήνεια και σταθερότητα για να είναι η χώρα μας ασφαλής επενδυτικός προορισμός

Συζητήσαμε με τη Νομική Σύμβουλο των ελληνικών θυγατρικών της Eldorado Gold, Ναταλί Κεδίκογλου, για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, τις προϋποθέσεις ώστε να ξαναγίνει η Ελλάδα ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός, τη διαχείριση της συνεργασίας του νομικού τμήματος με τους

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου: Η διασύνδεση των ελληνικών δημοσίων Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις

Η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, που διεξάγεται εντός των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με παροχή κινήτρων για τη σύνδεσή της με τις αγορές και τη βιομηχανική αξιοποίησή της αποτελεί μία επωφελή διαδικασία για όλους. Οι ερευνητές αποκτούν κίνητρα, ηθικά και οικονομικά, για

Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Κρίσιμα νομικά σημεία για την επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους

Η εξαγορά μιας επιχείρησης ή η συγχώνευση περισσοτέρων εταιρειών σε ένα νέο νομικό πρόσωπο απαιτεί τη συστηματική προσέγγιση σε πλήθος νομικών ζητημάτων στο στάδιο τόσο της προεργασίας όσο και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Επιπλέον, η επιχειρηματική διάσταση του εγχειρήματος αποτελεί συχνά αστάθμητο

Η νέα Οδηγία CbCR για τη φορολογική διαφάνεια στις πολυεθνικές εταιρείες

Η δημόσια γνωστοποίηση φορολογικών πληροφοριών των πολυεθνικών ομίλων ανά χώρα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού, την τόνωση του ανταγωνισμού και την επίτευξη φορολογικής διαφάνειας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων και με τη φοροαποφυγή να μην έχει ακόμα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών και κλιματική αλλαγή: Ο ρόλος της διαιτησίας στις περιβαλλοντικές διαφορές

Οι περιβαλλοντικές διαφορές αποτελούν μια ευρεία κατηγορία διαφορών που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και τις αυξανόμενες υποχρεώσεις των μερών για τον μετριασμό της. Αν και ως τώρα η προσφυγή στα δικαστήρια αποτελούσε τη συνηθέστερη οδό, πλέον σε διαφορές

Whistleblowing Directive: Η νέα Οδηγία της ΕΕ για την αναφορά και καταγγελία παραβιάσεων του ευρωπαϊκού δικαίου

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση, από τα κράτη-μέλη, της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/193 για την προστασία των πληροφοριοδοτών που προβαίνουν σε καταγγελίες για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εντός οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, ήταν η 17η Δεκεμβρίου 2021, ωστόσο οι περισσότερες χώρες -

Προσωπικά Δεδομένα και Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Η αθέμιτη εμπορική πρακτική έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνιστούν την έννοια της συνεχούς και ανεπιθύμητης άγρας πελατών και υπό προϋποθέσεις εμπίπτει στο πεδίο τόσο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσο και της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Στη Βουλή έχει κατατεθεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο. Μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της χορήγησης κινήτρων και επιχορηγήσεων στοχεύει να ενισχύσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, το

Άυλο διαζύγιο μέσω του gov.gr

Με νομοσχέδιό του το Υπουργείο Δικαιοσύνης εισήγαγε στην Ελλάδα τον θεσμό του άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής. Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής θα μπορούν πλέον τα ζευγάρια που το επιθυμούν να προχωρήσουν στην έκδοση άυλου συναινετικού διαζυγίου με ένα “κλικ”. Η εφαρμογή

Το καθοριστικότερο για εμένα είναι οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει

Μιλήσαμε με την Αντιγόνη Δημοπούλου για τον ρόλο του σύγχρονου Τμήματος Συμμόρφωσης, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας Compliance Officer, την αξία της “speak up” κουλτούρας σε μια εταιρεία, αλλά και για τις βασικές υποχρεώσεις που εισήγαγε η Οδηγία Whistleblowing για

1 2 3 4 5 26