Η απλούστευση των φορολογικών κανόνων στην ΕΕ: Το προτεινόμενο πλαίσιο για τις διασυνοριακές συναλλαγές

Με στόχο την ασφάλεια δικαίου και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές και μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με διασυνοριακές συναλλαγές, οι προτάσεις της ΕΕ αποτυπώνουν ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο, αν τελικά υιοθετηθεί, θα βελτιώσει σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης

Ο νομικός είναι αρωγός προς την επιχείρηση

Συζητήσαμε με τον Μιχάλη Σειραδάκη και την Κατερίνα Καρανικόλα, partners της MSCK Law, για τη σημασία της εμβάθυνσης και των προσωποπαγών σχέσεων στην παροχή νομικών υπηρεσιών, το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στο διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, αλλά και τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας

Το λιανεμπόριο την εποχή της ακρίβειας: Προβλήματα, προκλήσεις και η νομική τους αντιμετώπιση

Τα μέτρα κατά της ακρίβειας που εφαρμόζονται πλέον εδώ και πολλούς μήνες είναι ποικίλα και προσπαθούν να καλύψουν διάφορα ζητήματα που οδηγούν στις ανατιμήσεις. Ωστόσο, η αντίδραση της αγοράς και των καταναλωτών είναι συγκρατημένη, ενώ προκύπτουν και ορισμένα νομικά ζητήματα που πρέπει

Βιώσιμη εταιρική χρηματοδότηση: Οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το ζητούμενο πλέον στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων με βάση τα κριτήρια ESG είναι το πώς θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνοχή, διαφάνεια και αξιοπιστία, ώστε τόσο οι εταιρείες όσο και οι επενδυτές να μπορούν να το

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Πώς επηρεάζουν τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στην αγορά

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις καινοτομίας (start-ups) αποτελούν κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των βασικών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Από την πρόσφατη κοινή μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ("EPO") και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("EUIPO") προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις

«ΟΙΚΟΘΕΝ»: Ένα Success Story με κοινωνικό πρόσημο

Για να ολοκληρώσεις ένα απαιτητικό έργο, πέρα από την κατάρτιση και την εμπειρία, χρειάζονται η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και η πραγματική θέληση να φέρεις το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα παρά τις δυσκολίες.

Οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας και οι αλλαγές στο εργατικό δίκαιο

Οι μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια αφορούν σημαντικά ζητήματα που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο εργαζόμενο και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η στόχευση κρίνεται ανεπαρκής, καθώς δεν άπτεται αρκετών προβλημάτων που απασχολούν την αγορά εργασίας.

Άδειες Διαμονής Στελεχών Αλλοδαπών Εταιριών Εγκατεστημένων και Επιστημονικού Προσωπικού Υψηλής Εξειδίκευσης στην Ελλάδα: Κινητήρια Δύναμη για Παγκόσμιες Επενδύσεις

Hχώρα μας, σημειώνοντας πρωτοφανή αλματώδη εξέλιξη στην οικονομική της πορεία τα τελευταία χρόνια, κατόρθωσε να εισέλθει δυναμικά και στον παγκόσμιο χάρτη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε ουσιαστικά και η σύγχρονη προσέγγιση στις φορολογικές και μεταναστευτικές πολιτικές, αναδεικνύοντας την Ελλάδα

Corporate Governance & Compliance Conference: Leveraging Good Governance for Business Success

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), με χορηγό το Athens Exchange Group και υποστηρικτή τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, εξετάζει πώς η καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμμόρφωσης και η καλή διακυβέρνηση μπορούν να λειτουργήσουν ως εξαιρετικά

Η επιτυχία του ενός είναι επιτυχία όλων μας

Ακολουθείστε μας καθώς ανακαλύπτουμε την ενδιαφέρουσα διαδρομή του Αντώνη Παπαδημητρίου από τη δικηγορία των ναυτιλιακών υποθέσεων, στη δικηγορία του επιχειρείν και έπειτα στην ίδρυση της A.S. PAPADIMITRIOU & PARTNERS, όπου παρέδωσε τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά. Η αξία της ομάδας, τα χαρακτηριστικά