Το καθεστώς εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων μεταξύ ΗΒ & ΕΕ μετά το BREXIT

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής ΗΒ) κατέληξαν σε συμφωνία μετά το Brexit, τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας (Trade & Cooperation Agreement(εφεξής ΣΕΣ), την Παραμονή των Χριστουγέννων 2020. Οι διατάξεις της ΣΕΣ έγιναν νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου (EU

Η Σύμβαση Franchise στο μεταίχμιο ενοχικού και εταιρικού δικαίου «Οιονεί Εταιρική» σύμβαση μεταξύ «αγοράς» και ιεραρχίας

Τα συμβατικά δίκτυα Υφίστανται περιπτώσεις, όπου «κοινός είναι ο σκοπός των συμβάσεων και όχι ο σκοπός των συμβαλλομένων» (Larenz / Wolf, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, 9η εκδ. 2004, § 23, αρ. 127). Είναι δυνατό να υφίστανται περιπτώσεις, όπου η εκπλήρωση μιας

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στις 26 Απριλίου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ο εορτασμός αυτός ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2001, με τη συλλογική απόφαση των κρατών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και έχει ως στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του σημαντικού

Παρουσίαση της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου

«Αυτό που ονομάζουμε αρχή είναι συχνά το τέλος. Και το να φτάνει κανείς στο τέλος σημαίνει να κάνει μια αρχή. Το τέλος είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάμε». Με τον στίχο από το ποίημα «Little Gidding», που είναι το τέταρτο από

Μία σύντομη επισκόπηση στις συνέπειες της πανδημίας στην καθημερινότητα του νομικού κλάδου

Συμπληρώνοντας έναν χρόνο από την εμφάνιση του κορωνοϊού στην Ελλάδα, τα σημάδια της πανδημίας είναι εμφανή στη ζωή μας. Συγκεκριμένα, ο νομικός κλάδος εντάσσεται στους ιδιαιτέρως πληττόμενους, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των δικηγόρων να αντιμετωπίζει σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα, αφού αγωνίζονται να διαφυλάξουν

Η διαμεσολάβηση ως επιχειρησιακό εργαλείο απέναντι στο mobbing

Το mobbing, άλλως ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, είναι ένα εργασιακό παθολογικό φαινόμενο, διαρκώς εντεινόμενο  τα τελευταία χρόνια, το οποίο απειλεί την εργασιακή ειρήνη και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες εμφανίζεται, με πολλαπλές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το

Εισαγωγή στην Συνθήκη Μακολέν. Οι αστικές και οι ποινικές διαστάσεις των χειραγωγημένων αγώνων.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα πλέον αποτελεί την 3η Ευρωπαϊκή χώρα (έχουν προηγηθεί η Ιταλία και η Πορτογαλία) που έχει υιοθετήσει την Συνθήκη Μακολέν όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Από τις 9 έως της 11 Απριλίου 2021, υλοποιούνται διαδικτυακά

BREXIT και Πνευματική Ιδιοκτησία – Νέα δεδομένα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ

“We have our own dream and our own task.  We are with Europe, but not of it.  We are linked but not combined. We are interested and associated but not absorbed.” Sir Winston Leonard Spencer Churchill, 15.02.1930 (30.11.1874-24.01.1965) Η Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από

Η Ρυμοτομική Απαλλοτρίωση εξ επόψεως αστικού δικαίου μετά το Ν. 4759/2020

Ο νέος Πολεοδομικός Νόμος αποσαφηνίζει, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα σχετικά νομοθετήματα, το καθεστώς της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με ρυθμίσεις που αφορούν τον ρυμοτομικό σχεδιασμό, την καταβολή αποζημίωσης, την άρση της απαλλοτρίωσης και την παραγραφή της αξίωσης για την είσπραξη της αποζημίωσης.

1 2 3 4 5 7