Mε το βλέμμα στραμμένο στον πρώτο «παγκόσμιο απολογισμό» για την Κλιματική Αλλαγή

Λαμβανομένων υπόψη: Της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή (Μάρτιος 2023) και της Ειδικής Έκθεσης 18/2023 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κλίμα και την Ενέργεια (Ιούνιος 2023)

Προστασία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και πνευματική ιδιοκτησία

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχεδίου της Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» (εφεξής σύστημα ΤΝ) είναι το λογισμικό που αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από τις τεχνικές και προσεγγίσεις που παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, για ένα

Μηχανισμός αναπροσαρμογής συμβάσεων εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας (πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 32Α του Ν.2121/93) – Εφαρμογή στα Oπτικοακουστικά Έργα

Ποιος είναι ο σκοπός του άρθρου 32Α Ν. 2121/1993 για την αξίωση πρόσθετης αμοιβής; Ο πρόσφατος νόμος 4996/2022, ενσωματώνοντας στο εθνικό μας δίκαιο τις Οδηγίες 2019/789/EE και 2019/790/EE, επέφερε σημαντικές και καινοτόμες αλλαγές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένες ρυθμίσεις συνιστούν επέμβαση,

Η “φαρμακευτική Στρατηγική της ΕΕ” ως πτυχή της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την παγκόσμια υγεία: Στόχοι και προβληματισμοί

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που το ξέσπασμα ενός ιού στη μακρινή Κίνα έμελλε να επιδράσει στην καθημερινότητα του παγκόσμιου πληθυσμού με τρόπο καταλυτικό και πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνθήκες που βίωσε η ανθρωπότητα κατέστησαν με τον

Value Based Healthcare: Η μετάβαση σε ένα μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης βασιζόμενο στην αξία

Σε μια περίοδο που τα τρέχοντα συστήματα υγειονομικής φροντίδας σε όλες τις χώρες βρίσκονται υπό σημαντική πίεση, ένα νέο ασθενοκεντρικό μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης βασιζόμενο στην αξία (Value Based HealthCare), αποτελεί τη λύση όχι μόνο για τη βιωσιμότητα, αλλά και για την αποδοτικότητα

Αποκρατικοποιήσεις και Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων: Η δράση του Υπερταμείου ως παράγοντας αποσταθεροποίησης της εφαρμογής ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου

Mετά την ίδρυση της Ε.Ε.ΣΥ.Π. με το άρθρο 184 του Ν. 4389/2016, ευρύτερα γνωστής ως «Υπερταμείο», επανήλθε στο προσκήνιο εσχάτως ένα ζήτημα, το οποίο έρχεται και παρέρχεται κατά περιόδους, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη ένταση.

Ο ρόλος των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην κατασκευή/αξιοποίηση υποδομών – η σημασία της κατανομής κινδύνων στους συμβατικούς όρους

Την τελευταία εικοσαετία, το Ελληνικό Δημόσιο προσφεύγει όλο και συχνότερα σε τεχνικές αυτοχρηματοδότησης μεγάλων υποδομών, δηλαδή στις συμβάσεις παραχώρησης και στις Συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που διαφοροποιούνται από την σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου λόγω της ιδιωτικής χρηματοδότησης (με ίδια

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: Οι αδυναμίες του Π.Δ/τος 715/1979 για την εκμίσθωση ακινήτων και η σύμβαση παραχώρησης ως ένα σύγχρονο, εναλλακτικό εργαλείο

Μπορεί άραγε ένα νομικό πλαίσιο που χρονολογείται προ τεσσάρων δεκαετιών να καλύψει τις σύγχρονες μορφές της συναλλακτικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και να ανταποκριθεί στην ανάγκη της αποδοτικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας; Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για την δημόσια διοίκηση;

Η νέα «Bolar»

O Θ. Κ. Λουκόπουλος, Dpt.Managing Partner στην KLC Law Firm, εξηγεί τον ρόλο και την σημασία της εξαίρεσης Bolar και σχολιάζει την νέα προτεινόμενη μορφή της, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της Ε.Ε.

Οι νέες νομοθετικές εξελίξεις στο τομέα του φαρμάκου στην Ε.Ε. και οι προβληματισμοί

Στις 26 Απριλίου 2023, μετά από τέσσερα έτη προετοιμασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της για την τροποποίηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας. Η προτεινόμενη αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη τροποποίηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας από το 2004.