Η “φαρμακευτική Στρατηγική της ΕΕ” ως πτυχή της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την παγκόσμια υγεία: Στόχοι και προβληματισμοί

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που το ξέσπασμα ενός ιού στη μακρινή Κίνα έμελλε να επιδράσει στην καθημερινότητα του παγκόσμιου πληθυσμού με τρόπο καταλυτικό και πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνθήκες που βίωσε η ανθρωπότητα κατέστησαν με τον

Value Based Healthcare: Η μετάβαση σε ένα μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης βασιζόμενο στην αξία

Σε μια περίοδο που τα τρέχοντα συστήματα υγειονομικής φροντίδας σε όλες τις χώρες βρίσκονται υπό σημαντική πίεση, ένα νέο ασθενοκεντρικό μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης βασιζόμενο στην αξία (Value Based HealthCare), αποτελεί τη λύση όχι μόνο για τη βιωσιμότητα, αλλά και για την αποδοτικότητα

Αποκρατικοποιήσεις και Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων: Η δράση του Υπερταμείου ως παράγοντας αποσταθεροποίησης της εφαρμογής ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου

Mετά την ίδρυση της Ε.Ε.ΣΥ.Π. με το άρθρο 184 του Ν. 4389/2016, ευρύτερα γνωστής ως «Υπερταμείο», επανήλθε στο προσκήνιο εσχάτως ένα ζήτημα, το οποίο έρχεται και παρέρχεται κατά περιόδους, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη ένταση.

Ο ρόλος των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην κατασκευή/αξιοποίηση υποδομών – η σημασία της κατανομής κινδύνων στους συμβατικούς όρους

Την τελευταία εικοσαετία, το Ελληνικό Δημόσιο προσφεύγει όλο και συχνότερα σε τεχνικές αυτοχρηματοδότησης μεγάλων υποδομών, δηλαδή στις συμβάσεις παραχώρησης και στις Συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που διαφοροποιούνται από την σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου λόγω της ιδιωτικής χρηματοδότησης (με ίδια

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: Οι αδυναμίες του Π.Δ/τος 715/1979 για την εκμίσθωση ακινήτων και η σύμβαση παραχώρησης ως ένα σύγχρονο, εναλλακτικό εργαλείο

Μπορεί άραγε ένα νομικό πλαίσιο που χρονολογείται προ τεσσάρων δεκαετιών να καλύψει τις σύγχρονες μορφές της συναλλακτικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και να ανταποκριθεί στην ανάγκη της αποδοτικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας; Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για την δημόσια διοίκηση;

Η νέα «Bolar»

O Θ. Κ. Λουκόπουλος, Dpt.Managing Partner στην KLC Law Firm, εξηγεί τον ρόλο και την σημασία της εξαίρεσης Bolar και σχολιάζει την νέα προτεινόμενη μορφή της, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της Ε.Ε.

Οι νέες νομοθετικές εξελίξεις στο τομέα του φαρμάκου στην Ε.Ε. και οι προβληματισμοί

Στις 26 Απριλίου 2023, μετά από τέσσερα έτη προετοιμασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της για την τροποποίηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας. Η προτεινόμενη αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη τροποποίηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας από το 2004.

Ο ρόλος της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας στη διαχείριση των περιβαλλοντικών διαφορών

Η κλιματική κρίση αποτελεί ένα εκ των σπουδαιότερων σύγχρονων προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο πλανήτης, η δε αντιμετώπισή της συνιστά βιωτικό διακύβευμα για την παγκόσμια κοινότητα.

Προσωρινή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων παράλληλα με την ανακριτική διαδικασία (ΟλΑΠ 1/2022)

Mε το υπ’αριθ. 4445/2019 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών έγινε δεκτή προσφυγή και διετάχθη η άρση της υπ’αριθ. 62/2019 Διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την οποία είχε διαταχθεί η δέσμευση λογαριασμών, κλπ., δεχθέν ότι

1 2 3 10