Project Smart Policing: το πρόσωπό σου… η ταυτότητά σου

Η χρήση βιομετρικών τεχνολογιών για την ταυτοποίηση των υποκειμένων δεν αποτελεί μια νέα δικαιοπολιτική πρόκληση. Αρκεί κανείς να αναζητήσει τεχνολογίες, όπως μεταξύ άλλων το ClearView AI, το οποίο - προσφάτως – καταδίκασε η Ιταλική Αρχή με το διόλου ευκαταφρόνητο πρόστιμο ύψους είκοσι

Η αρχή προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και ο καταλυτικός της ρόλος για την προώθηση της καινοτομίας

Η αρχή προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό (privacy by design) θεσμοθετείται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) με την αιτιολογική σκέψη 78 και το άρθρο 25, τα οποία προβλέπουν ότι η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των

Αποποίηση κληρονομιάς από ανηλίκους μετά τον νόμο 4786/2021

Η ψευδοερμηνευτική διάταξη του Ν. 4786/2021 περί αποποίησης της κληρονομίας από ανηλίκους επεκτείνει αδικαιολόγητα την προθεσμία αποποίησης και δημιουργεί προβλήματα συνταγματικότητας και ασφάλειας δικαίου σε ένα ζήτημα, για το οποίο ουδέποτε υπήρξε ασάφεια στη νομική θεωρία.

Μαρίνα Φαρμακίδη: Οι εκτενείς νομοθετικές προβλέψεις για τις έμφυλες διακρίσεις στην εργασία δεν αρκούν χωρίς την αλλαγή κουλτούρας

Τα παραδείγματα της άμεσης και έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου στον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα είναι πολλά και αποδεικνύουν ότι πέρα από ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητο να αλλάξει και η κουλτούρα της κοινωνίας για τη μείωση και την εξάλειψη των φαινομένων

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου: Η διασύνδεση των ελληνικών δημοσίων Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις

Η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, που διεξάγεται εντός των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με παροχή κινήτρων για τη σύνδεσή της με τις αγορές και τη βιομηχανική αξιοποίησή της αποτελεί μία επωφελή διαδικασία για όλους. Οι ερευνητές αποκτούν κίνητρα, ηθικά και οικονομικά, για

Προσωπικά Δεδομένα και Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Η αθέμιτη εμπορική πρακτική έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνιστούν την έννοια της συνεχούς και ανεπιθύμητης άγρας πελατών και υπό προϋποθέσεις εμπίπτει στο πεδίο τόσο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσο και της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών

Τα Μακεδονικά Προϊόντα Αποκτούν “Brand Name” – Κατοχύρωση του Συλλογικού Σήματος Ε.Ε. “Macedonia the GReat”

Mε σκοπό την αποφυγή κινδύνου παραπλάνησης ως προς την προέλευση των προϊόντων με διακριτικά γνωρίσματα τους όρους “Μακεδονία”/”μακεδονικός”, μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών, η ελληνική πλευρά, με πρωτοβουλία του Σ.Ε.Β.Ε., κατέθεσε το Σ.Σ.Ε.Ε. “Μacedonia the Great” στοχεύοντας στην

Η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων ως μοχλός πίεσης των κρατών για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος εν όψει της κλιματικής αλλαγής

Σε αυτό το άρθρο, μελετάται ο ρόλος που διαδραματίζει η νομολογία στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και η επιρροή της στη θεμελίωση υποχρέωσης των κρατών στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών τους απέναντι στις επιπτώσεις της

Χρηματοοικονομική καινοτομία και Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την εξισορρόπηση των οφελών και των κινδύνων της χρήσης τεχνολογίας FinTech, θεμελιώνοντας δύο μηχανισμούς ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

1 2 3 7