Άδειες Διαμονής Στελεχών Αλλοδαπών Εταιριών Εγκατεστημένων και Επιστημονικού Προσωπικού Υψηλής Εξειδίκευσης στην Ελλάδα: Κινητήρια Δύναμη για Παγκόσμιες Επενδύσεις

Hχώρα μας, σημειώνοντας πρωτοφανή αλματώδη εξέλιξη στην οικονομική της πορεία τα τελευταία χρόνια, κατόρθωσε να εισέλθει δυναμικά και στον παγκόσμιο χάρτη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε ουσιαστικά και η σύγχρονη προσέγγιση στις φορολογικές και μεταναστευτικές πολιτικές, αναδεικνύοντας την Ελλάδα

Νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων

Ο διάλογος για την ανάπτυξη, όπως αυτή μετουσιώνεται σε πράξη μέσα από τις επενδύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ήτοι τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που σχεδιάζει και υλοποιεί η πολιτεία για να ενισχύσει την υγιή επιχειρηματικότητα, παραμένει δυναμικά στο προσκήνιο, ως sine

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ κατασκευή προστατευόμενων χώρων στάθμευσης φορτηγών στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο

Από το οδικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) καθημερινά διακινούνται ζωτικά αγαθά μεγάλης αξίας, που αντιστοιχούν στο 75% των χερσαίων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: Mια διαχρονικά πετυχημένη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι άγνωστες πτυχές προετοιμασίας της Σύμβασης του Μονάχου του 1973

Το άρθρο είναι μια ιστορική αναδρομή στην προετοιμασία και υιοθέτηση της Σύμβασης για τη χορήγηση Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και την πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης, διαχρονικά, συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Οι Σύγχρονες Ενεργειακές Συμβάσεις ως ανταπόκριση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΗΡΩΝ στις πιο πρόσφατες προκλήσεις και απαιτήσεις

O ι Σύγχρονες Ενεργειακές Συμβάσεις [αγοροπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας (corporate, financial, sleeved PPA)] μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ / προμηθευτών και μεγάλων καταναλωτών (off-takers) έως και οικιακών & επαγγελματικών καταναλωτών χαμηλής τάσης (<25kVA) (Πρόγραμμα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α)] αποκτούν νέα δυναμική, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των εσόδων του

Η βιωματική εμπειρία ενός Νομικού Συμβούλου, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης

Mία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες τις οποίες απέκτησα ως Legal Director της ELPEDISON, υπήρξε η συμμετοχή μου στα μέσα της περασμένης δεκαετίας σε κρίσιμες δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες και ρύθμισαν σημαντικά ζητήματα της ενεργειακής αγοράς.

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός του Ομίλου Motor Oil, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και ο κομβικός ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας

Mε συνέπεια, σταθερότητα και ισχυρά θεμέλια, ο Όμιλος Motor Oil μετασχηματίζεται σε ηγέτη και πρωτοπόρο στον τομέα της διαφοροποιημένης ενέργειας σε διεθνή κλίμακα, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στο νέο και ταχύτατα εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο.

1 2 3 12