Η αρχή της αναλογικότητας

Σε περιόδους κρίσεων, και όχι μόνο, οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί σε επίπεδο ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών διέρχονται του ελέγχου που επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας. Πως όμως γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποια είναι τα επιμέρους στοιχεία και στάδιά του?

KYC at a glance

Το KYC (Know Your Customer) είναι η διαδικασία ταυτοποίησης του πελάτη στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος.

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας

Οι εναλλακτικές αναφορικά με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και τα δικαιολογητικά για την κτήση ιθαγένειας λόγω γέννησης από Έλληνα γονέα.