Διαμεσολάβηση – μύθοι και πραγματικότητα

Είναι γνωστό ότι στην καθημερινότητά μας αναφύονται διαφορές και, συνακόλουθα, αναπτύσσονται συγκρούσεις, τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το ερώτημα είναι πώς μπορούν να επιλυθούν οι διαφορές αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε πιο σύντομο χρόνο και με το

Διαμεσολάβηση με χρήση νέων τεχνολογιών kai legal tech: Προοπτικές και προβληματισμοί

Τα τελευταία χρόνια η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί κοινό τόπο σε κάθε τομέα της επιστήμης και της επαγγελματικής ζωής.  Το δικαστικό σύστημα και  η δικαιοσύνη εν γένει,  αλλά ειδικότερα οι τομείς  του δικαίου, βρίσκονται στο στάδιο σαφούς επανατοποθέτησης και εκσυγχρονισμού τους,  με

Covid- 19 και Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 είναι εκτενείς, πολύπλευρες και αναμένεται να αφήσουν το αποτύπωμά τους για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα

1 7 8 9