Διαμεσολάβηση με χρήση νέων τεχνολογιών kai legal tech: Προοπτικές και προβληματισμοί

Τα τελευταία χρόνια η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί κοινό τόπο σε κάθε τομέα της επιστήμης και της επαγγελματικής ζωής.  Το δικαστικό σύστημα και  η δικαιοσύνη εν γένει,  αλλά ειδικότερα οι τομείς  του δικαίου, βρίσκονται στο στάδιο σαφούς επανατοποθέτησης και εκσυγχρονισμού τους,  με

Covid- 19 και Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 είναι εκτενείς, πολύπλευρες και αναμένεται να αφήσουν το αποτύπωμά τους για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα

1 4 5 6