Ταξίδια την εποχή του κορωνοϊού: Περιορισμοί και δικαιώματα των επιβατών

Οι μαζικές ακυρώσεις των ταξιδιών εν μέσω πανδημίας και η πληθώρα περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχουν φέρει στο επίκεντρο σειρά ζητημάτων σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και την τήρησή τους από τις εταιρείες μεταφορών και τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο νέος Νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση: Το αυστηρότερο πλαίσιο για το Διοικητικό Συμβούλιο των Α.Ε.

Καθιστώντας υποχρεωτικό ένα ευρύ πλέγμα διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, με τη θέσπιση Πολιτικής Καταλληλότητας και Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και με την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και την αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο νέος

Το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των καζίνο και των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων

Από το 2018 δείχνει να μπαίνει τάξη στο τοπίο των επίγειων και των διαδικτυακών καζίνο με τη θέσπιση αυστηρού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας, καθώς και την ενίσχυση των ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π., με στόχο την αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων καζίνο,

Το ξέπλυμα «βρώμικου χρήματος» στο χώρο του Online Gambling

 Υφίστανται κίνδυνοι στο χώρο του Online Gambling αναφορικά με το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος? Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της νομοθεσίας? Μια σύντομη επισκόπηση. Με την αξία του online gambling (διαδικτυακό στοίχημα) να αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 δις. δολλάρια έως το 2026,

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας: Προς μια ταχεία και συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους

Ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στο εύρος εφαρμογής του όσο και στο προπτωχευτικό αλλά και το πτωχευτικό στάδιο. Στόχος του η ενοποίηση των διατάξεων για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, η πρόληψη της υπερχρέωσης καθώς και η απλοποίηση, η

Νέος Πολεοδομικός και Χωροταξικός Νόμος: Οι αλλαγές που φέρνει στην ιδιοκτησία

Με φιλόδοξους στόχους, όπως την εκπόνηση πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλη τη χώρα, την απλοποίηση των χρήσεων γης, την επιτάχυνση της έκδοσης οικοδομικών αδειών και τον περιορισμό της εκτός σχεδίου και της αυθαίρετης δόμησης, το νέο νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές παρεμβάσεις στη χωροταξική και

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ): Το εργαλείο καινοτομίας για έργα υποδομών

Οι ΣΔΙΤ έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων τους στην υλοποίηση δημοσίων έργων, όπως η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της ευελιξίας του ιδιωτικού τομέα καθώς και η χρηματοδότηση με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος. Ο νόμος 3389/2005 παρέχει ένα

Η προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει έρθει έντονα στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες ακολουθώντας τη γενικότερη τάση ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων εν μέσω της πανδημίας. Μαζί με αυτό, όμως, αναδείχθηκε και η συχνότητα εξαπάτησης των καταναλωτών. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή στο

Οι νέες τεχνολογίες στην ιατρική και η νομική τους αντιμετώπιση

Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δώσει νέο περιεχόμενο στους παραδοσιακούς προβληματισμούς του ιατρικού δικαίου. Από την ποινική και αστική ευθύνη των ιατρών, η ιατρική ακριβείας και η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική πράξη έχουν φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των προσωπικών

Δίκαιο Ανταγωνισμού και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Έννοιες αντίθετες ή συμπληρωματικές;

Οι συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, για να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, ανοίγει ένα καινούριο πεδίο στο δίκαιο του ανταγωνισμού και φέρνει στο προσκήνιο έναν αναμενόμενο προβληματισμό. Καταστρατηγούν αυτές οι συμφωνίες τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή μπορούν να συνυπάρξουν μαζί του; Η

1 4 5 6 7 8