ESG: Οι νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών για τις εταιρείες

Με τα κριτήρια ESG να αποκτούν ολοένα και πιο βαρύνουσα σημασία στη στρατηγική της ΕΕ, μεγάλο βάρος δίνεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών των εταιρειών που είναι απαραίτητες, για να αξιολογηθεί μια επένδυση. Έτσι, το θεσμικό πλαίσιο προσαρμόζεται και επεκτείνεται συνεχώς, ώστε να διασφαλιστεί

COP26: Η Διάσκεψη για το Κλίμα και η επόμενη μέρα για την ΕΕ

Σε μία από τις κρισιμότερες διασκέψεις για το κλίμα και με τον χρόνο να μετράει κυριολεκτικά αντίστροφα, η COP26 και τα αποτελέσματά της δέχθηκαν ανάμεικτες κριτικές με ορισμένες θετικές συμφωνίες, αλλά και αρκετή αναποφασιστικότητα από πολλούς σημαντικούς ρυπαντές που θέτει εν αμφιβόλω

Η γλωσσολογική ανάλυση ως μέθοδος για τον καθορισμό του κινδύνου σύγχυσης εμπορικών σημάτων

Ο κίνδυνος σύγχυσης ενός εμπορικού σήματος με ένα άλλο, προγενέστερό του, κατέχει κυρίαρχη θέση στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε ως απαράδεκτο για την καταχώριση σήματος και την απόκτηση δικαιώματος σε αυτό είτε ως προϋπόθεση για έννομη προστασία του δικαιούχου με αξίωση

Terravision vs. Google: Η ενδιαφέρουσα ιστορία μιας ευρεσιτεχνίας την εποχή της τεχνολογικής έκρηξης

Μια μικρή και άγνωστη εταιρεία από τη Γερμανία εμπλέκεται σε δικαστική διαμάχη με τη Google για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για ένα από τα γνωστότερα προϊόντα της και το Netflix αποτυπώνει στην οθόνη άλλη μία κλασική υπόθεση Δαυίδ εναντίον Γολιάθ της τεχνολογίας,

Απαιτήσεις και περιορισμοί στις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας από το ευρωπαϊκό δίκαιο και το Σύνταγμα

Οι ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας έχουν συγκεντρώσει ζωηρό ενδιαφέρον, καθώς καλούνται να εξισορροπήσουν την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και ελευθερία με την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών. Ως εκ τούτου, η οριοθέτησή τους λαμβάνει χώρα τόσο στην ελληνική όσο και

Η γλωσσολογική ανάλυση ως μέθοδος για τον καθορισμό του κινδύνου σύγχυσης εμπορικών σημάτων

Ο κίνδυνος σύγχυσης ενός εμπορικού σήματος με ένα άλλο, προγενέστερό του, κατέχει κυρίαρχη θέση στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε ως απαράδεκτο για την καταχώριση σήματος και την απόκτηση δικαιώματος σε αυτό είτε ως προϋπόθεση για έννομη προστασία του δικαιούχου με αξίωση

Διανοητική ιδιοκτησία και τεχνολογική καινοτομία: Συμβολή, περιορισμοί και νέες κατευθύνσεις

Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας έχει φέρει στο προσκήνιο ένα δυσεπίλυτο ζήτημα, πώς δηλαδή μπορούν να προστατευθούν στα πλαίσια της διανοητικής ιδιοκτησίας διάφορα επιτεύγματα, όπως οι προηγμένοι αλγόριθμοι και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία σαφής λύση και

Πτωχευτικός Κώδικας: Εφαρμογή και προκλήσεις ένα χρόνο μετά την ψήφισή του

Η μεταρρύθμιση του πτωχευτικού δικαίου μπαίνει σταδιακά στη φάση της εφαρμογής και της αποδοχής από την αγορά με διευκρινιστικές και μεταβατικές διατάξεις που στόχο έχουν να διευκολύνουν τη διαδικασία και να αντιμετωπίσουν ελλείψεις της, έτσι ώστε να προσελκύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην προπτωχευτική

De-compressing the legal profession: Καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές που βελτιώνουν θεαματικά την καθημερινότητα του δικηγόρου

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την αξιοποίηση βασικών αρχών από διάφορους άλλους κλάδους, όπως το project management και η ψυχολογία, η νομική εργασία μπορεί να μετατραπεί σε μια πιο ευχάριστη διαδικασία με λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη επικέντρωση στη δημιουργικότητα, την καινοτομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς το νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο θα επηρεάσει τον τομέα της υγείας

Με αυστηρά πρότυπα συμμόρφωσης στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, όπου κατατάσσονται πολλές από τις καινοτομίες στον χώρο της υγείας, το νέο προτεινόμενο νομικό πλαίσιο φιλοδοξεί να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών, αλλά και να διασφαλίσει την πρόοδο της

1 2 3 4 5 8