Οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: Η εφαρμογή και η επίδρασή της στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά

Έχοντας θέσει τους φιλόδοξους στόχους της εναρμόνισης της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και της προστασίας του ανταγωνισμού και των ασφαλισμένων, η Οδηγία IDD έχει έως τώρα διέλθει ένα δύσκολο διάστημα εφαρμογής με ορισμένα θετικά αποτελέσματα, αλλά και αρκετά εμπόδια αφενός λόγω συγκυριών αλλά

Η συμφωνία για τον παγκόσμιο φορολογικό συντελεστή και τα οφέλη για την Ελλάδα

Σε συμφωνία κατέληξε η πλειοψηφία των κρατών του ΟΟΣΑ αναφορικά με την καθιέρωση παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15%. Πρόκειται για μία συμφωνία με βαρύνουσα σημασία για την ΕΕ που αναμένεται να προσκομίσει σημαντικά οφέλη και για την Ελλάδα.

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή

Η ραγδαία ψηφιοποίηση έχει φέρει στο επίκεντρο σοβαρές προκλήσεις για μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων, των οποίων η προστασία πρέπει να εξασφαλιστεί με ενάργεια. Η ελευθερία της έκφρασης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και η

Έμμεση διάκριση λόγω φύλου στον χώρο εργασίας: Η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

Η έννοια της έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου φιλοδοξεί να περιορίσει τις ουδέτερες πρακτικές που όμως συνεπάγονται τη μειονεκτική θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας, ώστε να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό των έμφυλων ρόλων στην κοινωνία. Ωστόσο, πρέπει ακόμα να διανυθεί μεγάλη απόσταση, μέχρι

Λιανεμπόριο και πανδημία: Οι νομικές προκλήσεις στον κλάδο και η επόμενη μέρα

Η πανδημία του Covid-19, η διαχείριση των πρώτων δύσκολων ημερών, αλλά και η στροφή των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημιούργησαν απαιτητικές συνθήκες που μετασχημάτισαν το λιανεμπόριο και ανέδειξαν τον ρόλο του δικηγόρου στην επιχειρηματική πρακτική.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Κρίσιμα νομικά σημεία για την επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους

Η εξαγορά μιας επιχείρησης ή η συγχώνευση περισσοτέρων εταιρειών σε ένα νέο νομικό πρόσωπο απαιτεί τη συστηματική προσέγγιση σε πλήθος νομικών ζητημάτων στο στάδιο τόσο της προεργασίας όσο και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Επιπλέον, η επιχειρηματική διάσταση του εγχειρήματος αποτελεί συχνά αστάθμητο

Η νέα Οδηγία CbCR για τη φορολογική διαφάνεια στις πολυεθνικές εταιρείες

Η δημόσια γνωστοποίηση φορολογικών πληροφοριών των πολυεθνικών ομίλων ανά χώρα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού, την τόνωση του ανταγωνισμού και την επίτευξη φορολογικής διαφάνειας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων και με τη φοροαποφυγή να μην έχει ακόμα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών και κλιματική αλλαγή: Ο ρόλος της διαιτησίας στις περιβαλλοντικές διαφορές

Οι περιβαλλοντικές διαφορές αποτελούν μια ευρεία κατηγορία διαφορών που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και τις αυξανόμενες υποχρεώσεις των μερών για τον μετριασμό της. Αν και ως τώρα η προσφυγή στα δικαστήρια αποτελούσε τη συνηθέστερη οδό, πλέον σε διαφορές

Whistleblowing Directive: Η νέα Οδηγία της ΕΕ για την αναφορά και καταγγελία παραβιάσεων του ευρωπαϊκού δικαίου

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση, από τα κράτη-μέλη, της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/193 για την προστασία των πληροφοριοδοτών που προβαίνουν σε καταγγελίες για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εντός οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, ήταν η 17η Δεκεμβρίου 2021, ωστόσο οι περισσότερες χώρες -

ESG και διαχείριση κεφαλαίων: Η ανερχόμενη τάση στις διεθνείς επενδύσεις και οι προκλήσεις της

Με την πίεση για περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη επενδυτική δραστηριότητα να αυξάνεται συνεχώς, οι διαχειριστές κεφαλαίων βρίσκονται στο κατώφλι μιας νέας εποχής που διαμορφώνει το διεθνές τοπίο και επιβάλλει τον συνυπολογισμό και την εξισορρόπηση ενός συμπλέγματος παραγόντων και απαιτήσεων που προκύπτουν

1 2 3 4 8