Η στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία: Τα μαθήματα της πανδημίας, οι εξελίξεις και οι προβληματισμοί

Η υγειονομική ασφάλεια κι η επίτευξη των υγειονομικών στόχων που σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως έχουν μείνει αρκετά πίσω την επόμενη μέρα της πανδημίας έχει αναδείξει την τεράστια ανάγκη για κοινή συνεργασία και καινοτόμες διαδικασίες στον τομέα της υγείας.

Ο ρόλος του Υπερταμείου στην ανάπτυξη: Γενικόλογη ρητορική ή πραγματικότητα;

Έχοντας μετατραπεί πλέον σε επενδυτικό ταμείο και θέλοντας να εφαρμόσει με συνέπεια ESG πολιτικές, το Υπερταμείο έχει στρέψει την προσοχή του στην ενδυνάμωση της συμβολής του στην οικονομία και την κοινωνία. Ωστόσο, δεν λείπουν προβληματισμοί που αφορούν τόσο το παρελθόν του όσο

Τραπεζική κρίση και ασφάλιση καταθέσεων: Η επερχόμενη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης

Με κεντρικό πυλώνα την προστασία των καταθετών και των φορολογουμένων από την ανάληψη ζημιών μέσω συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και δικτύων ασφαλείας, η πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου CMDI που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο θα αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση

Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: Οι εξελίξεις και οι νέοι κανόνες στην ΕΕ

Στοχεύοντας να κάνει αδύνατη τη διατήρηση της ανωνυμίας στις συναλλαγές, ακόμα και με κρυπτονομίσματα, το υφιστάμενο και κυρίως το υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που γίνεται ολοένα συνεκτικότερο δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις διαφάνειας και ελέγχου στις υπόχρεες οντότητες, καθιστώντας τη συμμόρφωση της αγοράς

Ο ν. 4935/2022 ένα χρόνο μετά: Τα κίνητρα, τα ζητήματα και οι ευκαιρίες του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

Σε μια χρονιά με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα για τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, ήρθε ο νόμος 4935/2022 που έδινε σημαντικά κίνητρα για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Μπόρεσε να γίνει ελκυστικός στις επιχειρήσεις; Σε ποιο βαθμό καθόρισε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό και πώς

Ο νέος Κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις: Πώς αλλάζει από τον Ιούλιο το δίκαιο του ανταγωνισμού

Με στόχο την προστασία του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά από στρεβλώσεις επιδοτήσεων τρίτων χωρών, ο Κανονισμός FSR ήρθε μετά από αρκετά χρόνια διαβουλεύσεων και επισήμανσης των αδυναμιών του υφιστάμενου δίκαιου ανταγωνισμού της ΕΕ, όμως η αγορά βρίσκεται εν αναμονή της εφαρμογής του,

Το μέλλον των ΣΔΙΤ στην Ευρώπη και η αξιολόγησή τους στην Ελλάδα

Θεωρούμενες ένας έξυπνος και αποτελεσματικός τρόπος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, οι ΣΔΙΤ έχουν καταστεί χρήσιμο εργαλείο στην Ευρώπη σε τομείς, όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον και η εκπαίδευση, όμως η αξιολόγησή τους τόσο στο προσυμβατικό στάδιο όσο και αναφορικά με τη βιωσιμότητα

Συμβάσεις PPAs: Προκλήσεις και νομικά εμπόδια στην εποχή της πράσινης μετάβασης

Με σημαντική συμβολή στην προώθηση των ΑΠΕ, τα PPAs αποκτούν αξιοσημείωτη δυναμική στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, χωρίς όμως να λείπουν τα κενά και οι ρυθμιστικές αστοχίες σε ένα πεδίο που δεν έχει ωριμάσει εντελώς. Η ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε πλεονεκτήματα, κινδύνους

Privacy in the era of ChatGPT

Μόλις 5 χρόνια μετά τη θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) και οι ραγδαίες τεχνολογικές (και όχι μόνον) εξελίξεις έχουν αλλάξει άρδην το τοπίο της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ που αλλάζει τα δεδομένα

Με την αλματώδη πρόοδο της ψηφιοποίησης που εξελίχθηκε από το 2020, ήρθαν στο φως σημαντικές παθογένειες της ενιαίας αγοράς ως προς το επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου είναι επί του παρόντος σε διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης, με

1 2 3 10