Κυβερνοασφάλεια & κυβερνοανθεκτικότητα για τις επιχειρήσεις: Το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί

Με εμβληματικά νομοθετήματα που σύντομα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται στην ΕΕ, η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα θα αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές στη χάραξη της εθνικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής τα επόμενα χρόνια.

Η απλούστευση των φορολογικών κανόνων στην ΕΕ: Το προτεινόμενο πλαίσιο για τις διασυνοριακές συναλλαγές

Με στόχο την ασφάλεια δικαίου και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές και μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με διασυνοριακές συναλλαγές, οι προτάσεις της ΕΕ αποτυπώνουν ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο, αν τελικά υιοθετηθεί, θα βελτιώσει σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης

Το λιανεμπόριο την εποχή της ακρίβειας: Προβλήματα, προκλήσεις και η νομική τους αντιμετώπιση

Τα μέτρα κατά της ακρίβειας που εφαρμόζονται πλέον εδώ και πολλούς μήνες είναι ποικίλα και προσπαθούν να καλύψουν διάφορα ζητήματα που οδηγούν στις ανατιμήσεις. Ωστόσο, η αντίδραση της αγοράς και των καταναλωτών είναι συγκρατημένη, ενώ προκύπτουν και ορισμένα νομικά ζητήματα που πρέπει

Βιώσιμη εταιρική χρηματοδότηση: Οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το ζητούμενο πλέον στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων με βάση τα κριτήρια ESG είναι το πώς θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνοχή, διαφάνεια και αξιοπιστία, ώστε τόσο οι εταιρείες όσο και οι επενδυτές να μπορούν να το

Οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας και οι αλλαγές στο εργατικό δίκαιο

Οι μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια αφορούν σημαντικά ζητήματα που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο εργαζόμενο και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η στόχευση κρίνεται ανεπαρκής, καθώς δεν άπτεται αρκετών προβλημάτων που απασχολούν την αγορά εργασίας.

Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και προώθηση των στρατηγικών επενδύσεων

Την επαύριον της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, παρατηρείται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς της οικονομίας και των υποδομών, με τη χώρα να δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται ποικίλα χρηματοδοτικά εργαλεία

Οι πρόσφατες προτάσεις της ΕΕ για πιο οικολογικές εμπορευματικές μεταφορές

Με έμφαση στη βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορών και στην παροχή κινήτρων για πράσινη μετάβαση, παράλληλα με την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η νομοθεσία της ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες που άπτονται σημαντικών ζητημάτων σε όλο τον κλάδο.

Η συμβολή του νομικού τμήματος στην κατασκευαστική έκρηξη και τις προκλήσεις του κλάδου

Μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας και ποικίλων ζητημάτων στον κατασκευαστικό τομέα, με την ταυτόχρονη όμως έντονη ζήτηση στην αγορά ακινήτων και το επενδυτικό ενδιαφέρον αμείωτο, το νομικό τμήμα μιας κατασκευαστικής εταιρείας ή μιας εταιρείας ανάπτυξης έρχεται αντιμέτωπο με την ανάγκη εξισορρόπησης των

Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και η συνολικότερη εικόνα στα κόκκινα δάνεια

Με στόχο τη διαφάνεια στις σχέσεις των δανειοληπτών με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τη σχετιζόμενη προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, ο νέος νόμος, ο οποίος ενσωματώνει ευρωπαϊκή Οδηγία, φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο στα κόκκινα δάνεια, τα οποία κυριαρχούν χρόνια στη δημόσια

Digital Services Act: Ο Κανονισμός ορόσημο για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Στοχεύοντας στην επικράτηση διαφάνειας και υπευθυνότητας στο ψηφιακό περιβάλλον, η Digital Services Act επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και αναμένεται να αλλάξει ριζικά το ηλεκτρονικό εμπόριο και όχι μόνο στην ενιαία αγορά.

1 2 3 12