Η προώθηση και επιτάχυνση επενδύσεων την εποχή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης

Με την ενεργειακή κρίση να γίνεται ολοένα και εντονότερη, τους στόχους της πράσινης μετάβασης να αυστηροποιούνται και τις ψηφιακές απαιτήσεις της εποχής να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τον συντελεσθέντα ψηφιακό μετασχηματισμό των δομών και των επιχειρήσεων, η ενίσχυση των επενδύσεων σε

Ο μετασχηματισμός του τοπίου της ενέργειας τον τελευταίο χρόνο και η ενεργειακή κρίση

Ο ρόλος των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης, ο πρωταγωνιστικός ρόλος των ΑΠΕ, αλλά και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή

Data Act: Η νέα πρόταση Κανονισμού στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα

Φιλοδοξώντας να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά δεδομένων, στην οποία ο πολύτιμος αυτός πόρος θα είναι περισσότερο προσβάσιμος και θα μπορεί να διαμοιράζεται χωρίς νομικά εμπόδια μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, η Data Act εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική

Οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: Η εφαρμογή και η επίδρασή της στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά

Έχοντας θέσει τους φιλόδοξους στόχους της εναρμόνισης της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και της προστασίας του ανταγωνισμού και των ασφαλισμένων, η Οδηγία IDD έχει έως τώρα διέλθει ένα δύσκολο διάστημα εφαρμογής με ορισμένα θετικά αποτελέσματα, αλλά και αρκετά εμπόδια αφενός λόγω συγκυριών αλλά

Η συμφωνία για τον παγκόσμιο φορολογικό συντελεστή και τα οφέλη για την Ελλάδα

Σε συμφωνία κατέληξε η πλειοψηφία των κρατών του ΟΟΣΑ αναφορικά με την καθιέρωση παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15%. Πρόκειται για μία συμφωνία με βαρύνουσα σημασία για την ΕΕ που αναμένεται να προσκομίσει σημαντικά οφέλη και για την Ελλάδα.

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή

Η ραγδαία ψηφιοποίηση έχει φέρει στο επίκεντρο σοβαρές προκλήσεις για μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων, των οποίων η προστασία πρέπει να εξασφαλιστεί με ενάργεια. Η ελευθερία της έκφρασης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και η

Έμμεση διάκριση λόγω φύλου στον χώρο εργασίας: Η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

Η έννοια της έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου φιλοδοξεί να περιορίσει τις ουδέτερες πρακτικές που όμως συνεπάγονται τη μειονεκτική θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας, ώστε να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό των έμφυλων ρόλων στην κοινωνία. Ωστόσο, πρέπει ακόμα να διανυθεί μεγάλη απόσταση, μέχρι

Λιανεμπόριο και πανδημία: Οι νομικές προκλήσεις στον κλάδο και η επόμενη μέρα

Η πανδημία του Covid-19, η διαχείριση των πρώτων δύσκολων ημερών, αλλά και η στροφή των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημιούργησαν απαιτητικές συνθήκες που μετασχημάτισαν το λιανεμπόριο και ανέδειξαν τον ρόλο του δικηγόρου στην επιχειρηματική πρακτική.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Κρίσιμα νομικά σημεία για την επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους

Η εξαγορά μιας επιχείρησης ή η συγχώνευση περισσοτέρων εταιρειών σε ένα νέο νομικό πρόσωπο απαιτεί τη συστηματική προσέγγιση σε πλήθος νομικών ζητημάτων στο στάδιο τόσο της προεργασίας όσο και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Επιπλέον, η επιχειρηματική διάσταση του εγχειρήματος αποτελεί συχνά αστάθμητο

Η νέα Οδηγία CbCR για τη φορολογική διαφάνεια στις πολυεθνικές εταιρείες

Η δημόσια γνωστοποίηση φορολογικών πληροφοριών των πολυεθνικών ομίλων ανά χώρα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού, την τόνωση του ανταγωνισμού και την επίτευξη φορολογικής διαφάνειας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων και με τη φοροαποφυγή να μην έχει ακόμα

1 2 3 8