Η επίτευξη της βιωσιμότητας απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση

Δρ. Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων & Συν-επικεφαλής στο Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Solutions Network)

READ

Συζητήσαμε με την Καθηγήτρια Δρ. Φοίβη Κουντούρη για το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο, τον ρόλο των δικηγορικών εταιρειών στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, τη σημασία της τεχνολογίας, καθώς και την πορεία της Ελλάδας στο πεδίο της βιωσιμότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

  • Είστε Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος «Νερό για το Αύριο», το οποίο ανακοίνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Ελλάδας. Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος και τι περιλαμβάνει;

Το «Νερό για το Αύριο» είναι ένα πρόγραμμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που προωθεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από λύσεις αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Aνάκαμψης και Aνθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα επιδιώκει τη συνεργασία θεσμικών, παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για τη διαχείριση του νερού στον γεωργικό τομέα, που θα υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, την τοπική κοινωνική συνοχή και θα δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Στόχος μας είναι το «Νερό για το Αύριο» να αποτελέσει παράδειγμα σχεδίασης και εφαρμογής ενός αειφορικού μετασχηματισμού που χρειάζεται η εγχώρια οικονομία και η κοινωνία

H πρώτη περιοχή παρέμβασης του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει έντονη παρουσία μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού που υλοποιεί. Η περιοχή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό υδατικών συστημάτων σε ελλιπή και κακή κατάσταση στη χώρα και είναι ξηρότερη υδρολογικά, παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία σε ακραία φαινόμενα, που αποτελούν επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και πολλά κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα που πηγάζουν από μη-αειφόρες γεωργικές και άλλες πρακτικές.

Στόχος μας είναι το «Νερό για το Αύριο» να αποτελέσει παράδειγμα σχεδίασης και εφαρμογής ενός αειφορικού μετασχηματισμού που χρειάζεται η εγχώρια οικονομία και η κοινωνία. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την επιστημονική μου επίβλεψη και με τη συνδρομή ερευνητών που ανήκουν στο Clusterfor Sustainability Transition (ReSEES Εργαστήριο Έρευνας, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ; Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ; ΕΙΤ Climate KIC HUB Greece; UN SDSNGreece και Europe) το οποίο διευθύνω.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος, εφαρμόζεται η μέθοδος «Καινοτόμος Μετασχηματισμός Συστημάτων», μία διαδικασία, που καθιστά δυνατή τη μετασχηματιστική αλλαγή μέσα σε πολύπλοκα συστήματα, στην οποία η ερευνητική μου ομάδα θεωρείται πρωτοπόρος. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας αυτής, η οποία τυγχάνει παγκόσμιας επιστημονικής αποδοχής, καθώς και αποδοχής από διαμορφωτές πολιτικής, έχει ήδη εγκριθεί από μια σειρά διεθνών και εθνικών φορέων, αλλά και κυβερνήσεων.

  • Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην υλοποίηση των στόχων βιωσιμότητας;

Τεχνολογία και καινοτομία συνιστούν κεντρικές έννοιες στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας βοηθάει στον προσδιορισμό των προβλημάτων και στην ανάπτυξη λύσεων αναφορικά με τις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της καινοτομίας είναι και ο βασικός σκοπός του EIT Climate-KIC Hub Ελλάδας το οποίο διευθύνω. Το EIT Climate KIC αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινοπραξία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα της Ευρώπης, με στόχο την επιτάχυνση της τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας για τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική Ευρώπη. Για παράδειγμα, είμαι επιστημονική υπεύθυνη σε μετασχηματιστικά έργα, όπως το Deep Demonstrations_for Zero-NetEmissions_in_Maritime_Hubs:_Port_of_Piraeus που προτείνει καινοτόμες λύσεις (κυκλική οικονομία, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, nature-based solutions για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) για τη μετάβαση των Ευρωπαϊκών λιμανιών στην αειφορία.

Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας βοηθάει στον προσδιορισμό των προβλημάτων και στην ανάπτυξη λύσεων αναφορικά με τις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο

Μέσω της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ», το μεγαλύτερο κρατικό Ερευνητικό Κέντρο Πληροφορικής, την οποία διευθύνω, επικεντρωνόμαστε στη διεπιστημονική έρευνα συστημάτων και στην παροχή καινοτόμων λύσεων για τη μετάβαση σε ένα μέλλον πράσινο και ψηφιακό. Η διεπαφή πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ο κεντρικός άξονας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γι’ αυτό, κεντρικός στόχος μας είναι η έρευνα και η υλοποίηση βιώσιμων λύσεων που προάγουν την καινοτομία για το πράσινο και ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.

Η επίτευξη της βιωσιμότητας είναι πολυσύνθετο πρόβλημα και απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση. Η διεπιστημονικότητα της δουλειάς μου καθρεφτίζεται στην πιο πρόσφατη και μια από τις πιο τιμητικές διακρίσεις που έχω λάβει, το βραβείο του European Research Council (ERC), το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παγκόσμιες επιστημονικές διακρίσεις.  Το βραβείο αυτό εστιάζει στην ανάπτυξη νέας γενιάς συστημάτων νερού που θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ευελιξία.

Το βραβείο θα εστιάσει στην εφαρμογή συνδυαστικών λύσεων από διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η Θεωρία Αποφάσεων, ο Βέλτιστος Έλεγχος, η Υδρομηχανική και η Μηχανική Μάθηση. Το Βραβείο υποστηρίζεται με 10 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο για τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 6(Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους παγκοσμίως).

  • Πώς πιστεύετε ότι μπορούν να συμμετέχουν οι δικηγορικές εταιρείες στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης;

Οι δικηγορικές εταιρείες, ως θεματοφύλακες του νόμου, του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εν γένει των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ, παρέχουν την απαραίτητη νομική ασφάλεια στις κρατικές και ιδιωτικές  επιχειρήσεις, ώστε να πραγματοποιήσουν τις κρίσιμες αποφάσεις και επενδύσεις, που θα είναι καθοριστικές για την υλοποίηση του μετασχηματισμού που απαιτείται για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.

Oι δικηγορικές εταιρείες μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να δημοσιεύουν προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την υιοθέτηση των στόχων της βιωσιμότητας

Είναι γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα υστερούν στην υιοθέτηση πράσινων και τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων παραγωγής στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Είναι, επίσης, γεγονός ότι το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο και απαιτητικό. Oι δικηγορικές εταιρείες μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να δημοσιεύουν προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την υιοθέτηση των στόχων της βιωσιμότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να προωθήσουν ενεργά τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς μία πράσινη και ψηφιακή οικονομία και κατ’ επέκταση την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, μπορούν να συνδράμουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για τον αειφόρο μετασχηματισμό τους.

Σημαντικές, επίσης, πρωτοβουλίες έχουμε δει σχετικά με τη μετάβαση στην αειφορία του ίδιου του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως για παράδειγμα το Δίκτυο Αειφορίας Δικηγορικών Γραφείων (LFSN), όπου μεγάλες δικηγορικές εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εντός των εταιρειών τους και σε ολόκληρη τη νομική βιομηχανία.

Τέλος, πολύτιμη βοήθεια μπορούν να προσφέρουν τα δικηγορικά γραφεία στην ερμηνεία και την εφαρμογή της Ταξονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως συμβατής με τα κριτήρια της βιωσιμότητας ή όχι, τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με συγκεκριμένους δείκτες για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG), με τον κλιματικό νόμο, καθώς και άλλα νομικά κείμενα με σύνθετους όρους που έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν αναφορικά με τη λειτουργία βιώσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως είναι τα Πράσινα Ομόλογα.

Η ομάδα εργασίας του Δικτύου Λύσεων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN SDSN) για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της οποίας ηγούμαι, εργάζεται εκτενώς πάνω στα ESG καθώς και σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης και Ταξονομίας. Αυτά βρίσκονται στον πυρήνα τόσο της πρώτης Έκθεσης που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, όσο και της δεύτερης που έχουμε ήδη αρχίσει να επεξεργαζόμαστε και αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

  • Σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες;

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση τoυ Δικτύου Λύσεων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN SDSN), στου οποίου τον Ευρωπαϊκό Κόμβο είμαι πρόεδρος, η Ελλάδα βρίσκεται στην 43η θέση σε σύνολο 166 χωρών ως προς την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βαθμολογία 74,33/100. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 77,30/100.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή πορεία στους στόχους 1-εξάλειψη φτώχειας και 6-καθαρό νερό και αποχέτευση, καθώς και στους στόχους 7-προσιτή καθαρή ενέργεια και 8-αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και οικονομική ανάπτυξη. Λιγότερο καλά, αλλά με σημάδια βελτίωσης, βρίσκεται στους στόχους 3-καλή υγεία και ευεξία, 5-ισότητα των φύλων, 9-βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, 10-μείωση ανισοτήτων, 11-βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, 15-ζωή στην ξηρά και 16-ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί.

Ομοίως, στους στόχους 2-μηδενική πείνα, 14-υποθαλάσσια ζωή και 17-συνεργασία για τους στόχους, των οποίων ωστόσο η πρόοδος δείχνει στασιμότητα. Οι σημαντικότερες προκλήσεις διαφαίνονται στην επίτευξη των στόχων 4-ποιότητα εκπαίδευσης, 13-κλιματική δράση, και 12-υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.

Τον Φεβρουάριο δημοσιεύθηκε έκθεση που εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας ανώτερων ερευνητών υπό την καθοδήγηση μου από κοινού με τον πρόεδρο του παγκόσμιου SDSN, Jeff Sachs. Σκοπός, μεταξύ άλλων, ήταν η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, των 17 Στόχων καθώς και των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς κάθε ευρωπαϊκό κράτος-μέλος, για τον προσδιορισμό τεχνολογικών και πολιτικών διεξόδων στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προτείνοντας εφικτούς τρόπους χρηματοδότησης.

Η μεθοδολογία μας έδειξε ότι συνολικά η διαδικασία συστάσεων της Επιτροπής είναι κατά 72% αποτελεσματική στην ανάδειξη θεμάτων αειφορίας που αντιμετωπίζουν οι χώρες. Πολλές από τις ανάγκες που εντοπίσαμε στα κράτη καλύπτονται από ένα ευρύ φάσμα έργων που υλοποιούνται από τη συστάδα των ερευνητικών ινστιτούτων που διευθύνω (ReSEES, EIT Climate- KIC HUB Greece, ATHENA RC).

  • Τι θα απαντούσατε στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες που θεωρούν ότι το κόστος εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών και μέτρων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την υιοθέτησή τους; Ποια τα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση πολιτικών βιωσιμότητας;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η υιοθέτηση περιβαλλοντικών πολιτικών αποτελεί τη μόνη σοφή στρατηγική για μια επιχείρηση ή βιομηχανία. Εκτός από το ότι επιβάλλονται από διεθνείς πολιτικές και θεσμικές κατευθύνσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ανάπτυξη κουλτούρας εταιρικής υπευθυνότητας είναι ζήτημα κύρους και αποτελεί το σημαντικότερο άυλο περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων.

Η ΕΚΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Πολλές επιχειρήσεις συγχέουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) με την εφαρμογή παραμέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όσον αφορά το κόστος, γίνονται σημαντικές προσπάθειες στήριξης από τις κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα θεσμοθετηθήκαν μέτρα περιβαλλοντικής φορολογικής πολιτικής, όπως υπερ-αποσβέσεις και υπερ-εκπτώσεις στις δαπάνες εταιρικών οχημάτων με μηδενικούς ή χαμηλούς ρύπους.

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι τα φορολογικά οφέλη, τα επιδοτούμενα δάνεια,  οι κρατικές επιχορηγήσεις, η βοήθεια αγοράς εξοπλισμού ή τα ασφαλιστικά προγράμματα μπορούν να βελτιώσουν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και παρέχουν επιπλέον κίνητρα.

Τέλος, η καινοτομία είναι αυτή που έρχεται να φέρει πρακτικές, έξυπνες λύσεις σε καθημερινά προβλήματα μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, η βιομηχανική συμβίωση είναι ένα παράδειγμα κυκλικής οικονομίας που αποσκοπεί στη συστηματική αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές διεργασίες με τη δημιουργία ρευμάτων σύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών βιομηχανικών μονάδων.

Σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθώ να συμβάλλω με τα έργα των ερευνητικών μου ινστιτούτων, αναφορικά με τη Βιώσιμη Μπλε Ανάπτυξη, το Πλέγμα Νερό-Τροφή-Ενέργειακαι το Μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη χρηματοδότηση καθώς και με τη συμμετοχή μου σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως η Παγκόσμια στρογγυλή τράπεζα για βιώσιμη ναυτιλία και λιμάνια, η Επιτροπή Lancet,  η Ανώτερη Ομάδα Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι 4-Θάλασσες. Επίσης, έχω γράψει βιβλία με συναφή θεματολογία, όπως “The Ocean of Tomorrow: The Transitionto Sustainability”, “Water Resources Management Sustaining Socio-Economic Welfare”, καθώς και μεγάλο πλήθος επιστημονικών άρθρων.

  • Σε τι βαθμό επηρεάζεται η Ελληνική οικονομία (η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό) από την κλιματική αλλαγή;

Η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ) έχει εκτιμήσει τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το μακροοικονομικό κόστος προσαρμογής, υπό το σενάριο ακραίων κλιματικών συνθηκών αντιστοιχεί στο 1,5%,  0,9% και 0,1% του ΑΕΠ για τις περιόδους 2025-2050, 2051-2070, και μετά το 2070 αντίστοιχα. Σωρευτικά, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορεί να στοιχίσει στην ελληνική οικονομία (μέχρι το 2100) €123 δισ. (σε τιμές 2008).

Ειδικά για τον ελληνικό τουρισμό, οι επιπτώσεις ως το τέλος του αιώνα θα είναι σημαντικές, όπως προκύπτει από τον δείκτη τουριστικής ευφορίας. Αυτές εντοπίζονται κυρίως στη χρονική και περιφερειακή ανακατανομή των αφίξεων τουριστών στη χώρα μας, επομένως και των εισπράξεων. Τα έσοδα από τον τομέα του τουρισμού αποτελούν σημαντικό οικονομικό πόρο, γι’ αυτό και απαιτείται μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο της εξελισσόμενης ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Σωρευτικά, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορεί να στοιχίσει στην ελληνική οικονομία (μέχρι το 2100) €123 δισ. (σε τιμές 2008)

Η έκθεση της «Επιτροπής Πισσαρίδη», της οποίας είμαι μέλος, τόνισε την ανάγκη για την εστίαση των προσπαθειών σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της Ελλάδας: Ανανεώσιμη ενέργεια, Κυκλική οικονομία, Λύσεις βασισμένες στη φύση και έργα κλιματικής προσαρμογής.

Δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας ή πτυχή της ζωής που να μην επηρεάζεται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ακόμα και αγαθά, όπως η πρόσβαση σε καθαρό αέρα και νερό, η βιοποικιλότητα, η ποιότητα της δημόσιας υγείας κινδυνεύουν. Ωστόσο, τέτοια αγαθά από τη φύση τους δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε νομισματικές αξίες, καθώς δεν είναι εμπορεύσιμα. Υπάρχει, όμως, τρόπος αυτό να γίνει με κατάλληλες οικονομετρικές τεχνικές αποτίμησης (non-market valuation) με τις οποίες έχω δουλέψει σε επιστημονικά άρθρα, όπως «Η Αποτίμηση θαλάσσιων οικοσυστημάτων» και «Η Χρήση τεχνικών οικονομικής αποτίμησης για την ενημέρωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων».

Επιπλέον,αποτελούν και ένα από τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και τις χρησιμοποιώ σε πολλά από τα βιβλίαμου όπως, για παράδειγμα, «The Economics of Water Management in Developing Countries: Problems, Principles and Policies», «Econometrics Informing Natural Resources Management», «Coping with Water Deficiency», καθώςκαι το πιο πρόσφατο «The Ocean of Tomorrow: The Transition to Sustainability». Οι τεχνικές αυτές στην ουσία εστιάζουν στη μετάφραση του μη-αγοραίου κόστους και οφέλους των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (non-market effects) στο περιβάλλον και την κοινωνία σε χρηματοοικονομικό. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε και ως Επιστημονική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  • Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσετε δυο σημαντικά ορόσημα στην μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία, ποια θα ήταν αυτά;

Θα αναφερόμουν σε τρία…

  1. Εκλεγμένη Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος-Φυσικών Πόρων 2019,
  2. Research Council (ERC) Synergy Grant, την πιο σημαντική Ευρωπαική ερευνητική χρηματοδότηση/βραβείο, και πρώτη σε Ελλάδα/Κύπρο, 2020,
  3. Εκλεγμένο μέλος World Academy of Art & Science 2021