Legal Geek Conference

To Legal Geek Conference, η ετήσια διοργάνωση του “Legal Geek”, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων μέτρων που επιτάσσει η νέα (μετα-)πανδημική πραγματικότητα. Με τη συμμετοχή ομιλητών από τον χώρο τόσο της δικηγορίας, όσο και