Έρευνα και Καινοτομία στο σήμερα και στο αύριο

Σωτήρης Διαμαντόπουλος, Δικηγόρος LL.M., Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Η Έρευνα και η Καινοτομία για πολλά χρόνια στην Ελλάδα δεν είχε την θέση που της αρμόζει. Τα τελευταία, ωστόσο, έτη έχει αναγνωριστεί η σημασία της στην παραγωγικότητα και στη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να τεθεί στο προσκήνιο και μάλιστα να σημειώνονται ήδη ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές επιδόσεις για τη χώρα μας,  παρά τα σημαντικά προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία του Covid 19 στην εθνική και παγκόσμια οικονομία.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου. Η για πρώτη φορά θέσπιση νομοθετικού πλαισίου (ν. 4712/2020) περί νεοφυών επιχειρήσεων (startup) και η δημιουργία του Elevate Greece έδωσε κίνητρα στη δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων. Η επίσης για πρώτη φορά θεσμοθέτηση κινήτρων για «Επενδυτικούς Αγγέλους» ανοίγει νέους ορίζοντες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Πριν λίγες εβδομάδες τελείωσε η διαβούλευση για νέο νομοσχέδιο σχετικά με τις εταιρείες τεχνοβλαστούς (spin – off) και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, όπου επιχειρείται να τεθούν νομοθετικές βάσεις για τη συντεταγμένη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καινοτομίας με την αγορά.  Επιπλέον, διορθώσεις στο θεμελιώδη νόμο της έρευνας και καινοτομίας, ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως ενδεικτικά βελτιώσεις σχετικά με τα μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΚ, συμπληρώνουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, που έχουν ληφθεί, με κύριο στόχο την προώθηση των δράσεων έρευνας και καινοτομίας.

Η πρόθεση να τεθεί η Έρευνα και η Καινοτομία στο επίκεντρο της Αναπτυξιακής Πολιτικής εκτός των ανωτέρω φαίνεται ξεκάθαρα στο όραμα της δημιουργίας της «Πολιτείας Καινοτομίας» στο χώρο του εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού συγκροτήματος κτηρίων «ΧΡΩΠΕΙ». Ένα όραμα που ήδη βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ και σύντομα αναμένεται να αποτελέσει την κυψέλη του οικοσυστήματος της Έρευνας και Καινοτομίας για το μέλλον.

Τα επόμενα έτη και συγκεκριμένα η επταετία 2021-2027 αναμένεται ιδιαιτέρως γόνιμη και παραγωγική για το πεδίο της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

Τα επόμενα έτη και συγκεκριμένα η επταετία 2021-2027 αναμένεται ιδιαιτέρως γόνιμη και παραγωγική για το πεδίο της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, το ‘νέο’ HORIZON EUROPE (2021-2027) αναμένεται να πυροδοτήσουν επενδύσεις και ευκαιρίες στο πεδίο της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι πανευρωπαϊκά το πεδίο της Έρευνας και Καινοτομίας έχει συνδεθεί στρατηγικά τόσο με την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά  και με πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, αναζητώντας λύσεις στις προκλήσεις των καιρών.