Ενάρξη συνεργασίας μεταξύ Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και ΕΣΗΜΕΤ

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ένωση Παραγωγών Αυθεντικών Προϊόντων (ΕΣΗΜΕΤ) έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, ενέργεια η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΠΔΣ.

Το Μνημόνιο, το οποίο συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, Δρ. Χρίστος Κληρίδης και η κα Μαρία Μακρυδάκη, Founder και Managing Director της ΕΣΗΜΕΤ, στοχεύει στη σύνδεση του δικηγορικού κόσμου της Κύπρου με τον κόσμο των εταιρειών και της διανοητικής τους ιδιοκτησίας.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα δρομολογηθεί η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, η σύσταση ομάδων εργασίας και η προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών μέσα από τις οποίες θα αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία των δύο φορέων. Τη διαχείριση της συνεργασίας εκ μέρους του ΠΔΣ θα έχει η Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η ΕΣΗΜΕΤ εδρεύει στην Ελλάδα και είναι η καθ’ ύλην αρμόδια ένωση των εταιρειών παραγωγής αυθεντικών προϊόντων με σκοπό την καταπολέμηση των απομιμητικών προϊόντων σε οποιαδήποτε μορφή τους και κατηγορία. Η ένωση μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών, υπουργείων, εμπορικών συλλόγων, διωκτικών αρχών κ.ά. για την προάσπιση των δικαιωμάτων των νόμιμων δικαιούχων και ιδιοκτητών σημάτων, σχεδίων, κ.λπ. Μέλη της ΕΣΗΜΕΤ είναι διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες, με διαχρονική και σταθερή παρουσία στα εμπορικά δρώμενα.