De-compressing the legal profession: Καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές που βελτιώνουν θεαματικά την καθημερινότητα του δικηγόρου

Σε μια δύσκολη εργασιακή καθημερινότητα και με τις απαιτήσεις του νομικού επαγγέλματος να αυξάνονται συνεχώς, το ζητούμενο είναι πώς μπορεί η ολοκλήρωση κάθε νομικής εργασίας, η επαφή με τους πελάτες και η διαχείριση των πόρων να γίνεται αποτελεσματικότερα και με λιγότερο κόπο μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ο δικηγόρος θα μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να μειώσει τα λάθη και τις καθυστερήσεις και να αξιοποιήσει ιδανικά τον χρόνο του.

Πρωτοποριακά εργαλεία και δοκιμασμένες βέλτιστες πρακτικές μπορούν να συμβάλλουν σε μια ευκολότερη και πιο άνετη εργασιακή εμπειρία στον δικηγόρο του σήμερα, με στόχο την αποσυμφόρησή του και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του σε όποια θέση και αν βρίσκεται, ανάλογα με τα καθήκοντα, με τα οποία είναι επιφορτισμένος.

Διαχείριση χρόνου
Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι. Στο νομικό επάγγελμα, όμως, η πρόκληση είναι ακόμα εντονότερη λόγω των πολλών και συχνά ανόμοιων υποχρεώσεων που πρέπει να γίνουν σε μία μέρα. Ανάμεσα σε δεκάδες τηλεφωνήματα, εξωτερικές δουλειές, email που έρχονται συνεχώς στα εισερχόμενα, προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν, αλλά και ώρες πιο δημιουργικής δουλειάς με νομική έρευνα και σύνταξη δικογράφων, εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων, η αφοσίωση σε κάθε διαφορετικό έργο που πρέπει να γίνει πολύ εύκολα μπορεί να διαστρεβλώσει οποιαδήποτε έννοια χρονικής οργάνωσης και ωραρίου.

Ωστόσο, η αποδοτική διαχείριση του χρόνου και των υποχρεώσεων κάθε εργαζόμενου συνδέεται άμεσα με την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, καθώς και με χαμηλότερα επίπεδα στρες και βέλτιστη σχέση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Η οργάνωση του χρόνου και του γραφείου μπορεί να γίνει απλούστερη με μερικές δοκιμασμένες πρακτικές και φυσικά τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Οργάνωση χρόνου
Ο προγραμματισμός της ημέρας ή ακόμα καλύτερα της εβδομάδας είναι η αφετηρία και το σημαντικότερο ίσως βήμα για μια αποτελεσματικότερη καθημερινότητα. Δημιουργώντας ημερήσιες και εβδομαδιαίες λίστες υποχρεώσεων, μπορούμε να διαχωρίσουμε ακριβέστερα τα επείγοντα καθήκοντα από τις δευτερεύουσες εργασίες και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον διαθέσιμο χρόνο σε κάθε τι. Ακόμα και η επιβολή από μέρους μας τεχνητών προθεσμιών, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες, βοηθάει στο να ολοκληρώνουμε έγκαιρα κάθε τι και να μην σπαταλάμε επιπλέον χρόνο σε υποχρεώσεις, στις οποίες κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο.

Κάθε υποχρέωση θα πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο και να ταξινομείται ανάλογα με την προτεραιότητά της. Ωστόσο, ο καλός προγραμματισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και πρόβλεψη για το απροσδόκητο, με την έγκαιρη ενασχόληση με κάθε επιμέρους εργασία και την τήρηση εφικτών προθεσμιών, στις οποίες έχουν συνυπολογιστεί αναπόφευκτα ζητήματα της τελευταίας στιγμής.

Πάντως, πρακτικά η οργάνωση του χρόνου δεν μπορεί να γίνει επιτυχημένα, αν δεν συνυπάρχει με την άριστη οργάνωση του γραφείου, του υπολογιστή και των email που συσσωρεύονται στα εισερχόμενα.

Οργάνωση γραφείου και email
Για να μπορέσει κανείς να φτιάχνει λίστες υποχρεώσεων για όλη την εβδομάδα (ή ακόμα και τον μήνα), είναι απαραίτητο να έχει αντίστοιχα οργανωμένες τις υποχρεώσεις του και ό,τι τις συνοδεύει. Η δημιουργία φακέλων στοχεύει σε ακριβώς αυτό. Να μπορούμε να οργανώνουμε όλες τις εργασίες ανά κατηγορίες και ανά ημερομηνία. Αντί για έγγραφα διασκορπισμένα στο γραφείο, είναι σαφώς προτιμότερο να τα τοποθετούμε σε φακέλους ανάλογα με την υπόθεση και οι φάκελοι μπορούν να έχουν άλλο χρώμα με βάση την προτεραιότητα της κάθε μίας.

Ακριβώς το ίδιο μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Τα αρχεία θα πρέπει επίσης να είναι οργανωμένα ανά φακέλους στον υπολογιστή, όπως και τα email στα εισερχόμενα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις υπενθύμισης ανά ημέρα ή και ώρα με βάση τυχόν προθεσμία που υπάρχει για κάθε υπόθεση. Για δικηγόρους με πολλές τρέχουσες υποθέσεις, μια χρήσιμη πρακτική είναι οι φάκελοι να τοποθετούνται στην επιφάνεια εργασίας με χρονολογική σειρά. Έτσι, γίνεται ευκολότερο να καθορίσουν τις ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των προθεσμιών κάθε υπόθεσης.

Χρήσιμα εργαλεία
Αν και πολλές από τις παραπάνω πρακτικές μπορούν να γίνουν και χειροκίνητα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής η οργάνωση των υποχρεώσεων θα γίνει πολύ ταχύτερα και συνεπέστερα. Τα εργαλεία αυτά, τα οποία είναι σχεδιασμένα ειδικά για τις απαιτήσεις δικηγορικών γραφείων και εταιρειών, διασυνδέουν το ημερολόγιο με το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και οργανώνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν μια υπόθεση με αυτόματο τρόπο. Έτσι, οι προθεσμίες εμφανίζονται στο ημερολόγιο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο ακριβής η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των χρεώσιμων ωρών.

Παράλληλα, το ιστορικό κάθε πελάτη είναι άμεσα διαθέσιμο και κάθε αρχείο είναι ταξινομημένο με βάση στοιχεία που έχουν προκαθοριστεί, όπως η ημερομηνία κατάθεσης, η τρέχουσα προθεσμία κλπ. Πολλά προγράμματα διαχείρισης αρχείων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρέχουν τη δυνατότητα για αυτοματοποιημένη αναζήτηση ή ακόμα και οργάνωση των εισερχομένων με βάση λέξεις-κλειδιά στον τίτλο, το θέμα ή το κείμενο.

Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών
Στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, όπου εργάζονται πολλά άτομα και γίνεται ανάληψη projects που απαιτούν τη συνεργασία πολλών δικηγόρων και νομικών συμβούλων, η αποδοτική επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών αλλά και των πελατών ήταν πάντα μία πρόκληση. Οι συναντήσεις μπορεί να κρατούσαν ώρες, χωρίς όμως να έχει παραχθεί ένα αντίστοιχο, από άποψη χρόνου, αποτέλεσμα, ενώ δύσκολη ήταν και η απομακρυσμένη επικοινωνία.

Η απότομη μετάβαση στην τηλεργασία δημιούργησε τις βάσεις, για να οικοδομηθεί μια διαφορετική νοοτροπία και να καταστεί φανερό ότι με τα κατάλληλα εργαλεία είναι δυνατός ο συντονισμός ακόμα και των πιο πολύπλοκών εργασιών

Η κατάσταση, φυσικά, χειροτέρευσε με την πανδημία και την απαίτηση να προσαρμοστούν όλοι, κυριολεκτικά εν μία νυκτί, στην τηλεργασία. Αυτή η απότομη, όμως, μετάβαση δημιούργησε και τις βάσεις, για να οικοδομηθεί μια διαφορετική νοοτροπία και να καταστεί φανερό ότι με τα κατάλληλα εργαλεία είναι δυνατός ο συντονισμός ακόμα και των πιο πολύπλοκών εργασιών. Τα ψηφιακά meetings μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας και ήρθαν, για να μείνουν, οπότε το ζητούμενο είναι να βρεθούν οι τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες θα προωθήσουν ικανοποιητικά και με ασφάλεια την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

Αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο τα πάντα γίνονταν ηλεκτρονικά, μας έδωσε χρήσιμη εμπειρία, για να αξιολογήσουμε τις επιλογές μας και να μάθουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ μας. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα συμπεράσματα, τα αποτελεσματικότερα εργαλεία επικοινωνίας πρέπει να έχουν τις εξής δυνατότητες:

  • Άμεση αλληλεπίδραση μέσω chat
  • Κρυπτογράφηση των γραπτών συνομιλιών και του περιεχομένου των βίντεο-κλήσεων για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία των δεδομένων της εταιρείας
  • Καταγραφή των ψηφιακών συναντήσεων και πρόσβαση σε αυτές μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα
  • CloudComputingγια πρόσβαση και αποθήκευση αρχείων από οποιαδήποτε συσκευή μέσω του διαδικτύου
  • Επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως ημερολόγιο, λίστες υποχρεώσεων και ευκολία παράλληλης επεξεργασίας ενός αρχείου από πολλά άτομα.

Βέβαια, πέρα από τα αποτελεσματικά εργαλεία, για την επιτυχημένη επικοινωνία και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των συνεργατών σε μια δικηγορική εταιρεία απαιτείται και η δημιουργία κλίματος, το οποίο ευνοεί την εποικοδομητική αλληλεπίδραση. Η ενεργητική ακρόαση των επιχειρημάτων και των αναγκών του άλλου οδηγεί σε διάλογο, στον οποίο δεν επικρατεί η αντιπαράθεση ούτε κάνει κανείς υποθέσεις, οι οποίες πιθανότατα δεν ισχύουν.

Είναι σημαντικό ο κάθε εργαζόμενος να νιώθει ότι μπορεί να εκφράσει τους προβληματισμούς του και να λάβει σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί και πού πρέπει να εστιάσει περισσότερο. Και φυσικά, όταν ο χώρος εργασίας, είτε ο πραγματικός είτε ο ψηφιακός, λειτουργεί οργανωμένα, βελτιώνεται συνολικά η επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών, καθώς ο καθένας γνωρίζει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, σε ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιες απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και συνέπεια.

Project management
Οι γνώσεις και τα εργαλεία project management διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του σχεδιασμού, του προϋπολογισμού και της χρέωσης των δικηγορικών υπηρεσιών. Πρόκειται για έναν ευρύ όρο, ο οποίος περιλαμβάνει διάφορους πυλώνες, όπως την αλληλεπίδραση με τους πελάτες, την οργάνωση των παραδοτέων, τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και την οικονομική διαχείριση.

Οι γνώσεις και τα εργαλεία project management διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του σχεδιασμού, του προϋπολογισμού και της χρέωσης των δικηγορικών υπηρεσιών

Στον νομικό κλάδο, η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων καλεί τους δικηγόρους να συνδυάσουν και να διαχειριστούν πολλές ετερόκλητες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων, της δέουσας επιμέλειας, της ευθύνης στις διαπραγματεύσεις, της νομικής έρευνας και της λήψης υπόψη της περίπλοκης νομοθεσίας. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την απαραίτητη εξισορρόπηση των πόρων, τον μετριασμό των κινδύνων και τον συνυπολογισμό απρόβλεπτων αλλαγών.

Στα πλαίσια αυτά, το αποδοτικό project management πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες αρχές:

  • Κατανόηση του πελάτη με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του: Είναι βασικό να γνωρίζουμε τι είναι κρίσιμο για εκείνον και πώς αξιολογεί την ποιότητα, το κόστος και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η αποτελεσματική επικοινωνία και η καλλιέργεια ρεαλιστικών προσδοκιών είναι το ζητούμενο για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.
  • Οικονομική διαχείριση: Ο σωστός καθορισμός του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνει μόνο τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και τη μείωση των άσκοπων εξόδων, αλλά και τις μη αναμενόμενες αλλαγές ακόμα και σε μικρά σημεία του έργου, τα οποία όμως μπορούν να οδηγήσουν το τελικό ποσό σε μεγάλες διακυμάνσεις. Ο καλός προγραμματισμός σε συνδυασμό με την τακτική αξιολόγηση και επανακαθορισμό των στόχων αλλά και την παροχή εναλλακτικών λύσεων θα δημιουργήσουν την απαραίτητη βεβαιότητα για την πρόοδο του έργου.
  • Ορισμός της ποιότητας: Για να μπορέσει να παραδοθεί ένα έργο υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς είναι τα κριτήρια ποιότητας και πώς αυτά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με προκαθορισμένες μετρήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε έργα, στα οποία εργάζονται αρκετοί δικηγόροι, οπότε θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να αξιολογηθεί η πρόοδος και η επίτευξη συγκεκριμένων δεικτών από την ομάδα.
  • Έλεγχος της προόδου: Οι ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές στην πρόοδο του έργου και την ικανοποίηση των τεθειμένων δεσμεύσεων συμβάλλουν στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες αλλά και την καλύτερη επίβλεψη και αποδοτικότητα της ομάδας.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω αρχών, υπάρχουν πολλά εργαλεία και τεχνολογίες που βοηθούν σε αξιοπρόσεκτο βαθμό στην παρακολούθηση της προόδου και της απόδοσης ενός έργου. Με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων ροής εργασιών, γίνεται ευκολότερη και ταχύτερη η ολοκλήρωση ποιοτικών μετρήσεων και εκθέσεων προόδου, αλλά και η επαρκής ανάλυση των σταδίων του έργου στην αρχική φάση σχεδιασμού του. Πολλά από αυτά τα εργαλεία παρέχουν και ένα περιβάλλον, το οποίο μπορεί να τεθεί σε αλληλεπίδραση με τους πελάτες, ώστε αυτοί να μπορούν να παρακολουθούν ορισμένα σημεία της ροής των εργασιών.

Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση Big Data
Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του δικηγόρου στο εξωτερικό και πλέον έχει κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα για αποδοτικότερη έρευνα και ταχύτερη ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων, αλλά και αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών που έχουν το στοιχείο της επαναληψιμότητας.

Τα περισσότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δικηγορική πράξη βασίζονται στη μηχανική μάθηση και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπολογιστές μπορούν να εκπαιδευτούν μέσω της επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τα κύρια μοτίβα εντός τους και να τα αξιοποιήσουν για την αποδοτική εκτέλεση διαφόρων εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, στο νομικό επάγγελμα, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως ο έλεγχος συμβάσεων. Μέσα από την εξοικείωσή τους με χιλιάδες συμβάσεις διαφόρων τύπων και περιεχόμενων, μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα και πιθανές παγίδες προειδοποιώντας τον δικηγόρο, αλλά και να προχωρήσουν στην κατάρτιση νέων συμβάσεων και την κατηγοριοποίηση τυποποιημένων συμβάσεων. Η επιτυχία τέτοιων λογισμικών έγκειται στην ικανότητά τους να εξάγουν συμπεράσματα για σύνθετες νομικές έννοιες και να προσαρμόζονται στα εκάστοτε δεδομένα, με τα οποία έρχονται κάθε φορά σε επαφή.

Σε εξελιγμένα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης στηρίζονται και εφαρμογές που λειτουργούν ως ψηφιακοί νομικοί βοηθοί. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να αναλάβουν ένα σημαντικό μέρος της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες μιας δικηγορικής εταιρείας, αλλά και να ασχοληθούν με γραμματειακά καθήκοντα, όπως η διαχείριση εγγράφων ή η παρακολούθηση της πορείας μιας υπόθεσης στο δικαστήριο, συμβάλλοντας σε καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για πιο πολύπλοκες και παραγωγικές διαδικασίες.

Φυσικά, μία από τις κυριότερες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον νομικό κλάδο είναι η διευκόλυνση της έρευνας και η διαχείριση των γνώσεων. Ο σύγχρονος νομικός είναι συνεχώς αντιμέτωπος με δεδομένα που αλλάζουν ραγδαία και η ενημέρωσή του για τις εξελίξεις στη νομοθεσία και τη νομολογία παραμένει ένα ακανθώδες ζήτημα. Αυτό μπορεί να λυθεί με προηγμένες νομικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες διαθέτουν έξυπνα χαρακτηριστικά αναζήτησης.

Τα Big Data Analytics, δηλαδή η ανάλυση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων, η οποία πρακτικά δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο, βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη

Έτσι, η ανεύρεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας γίνεται ευκολότερη και αποτελεσματικότερη για κάθε υπόθεση. Επιπλέον, με αυτές τις βάσεις δεδομένων καθίσταται διαχειρίσιμη αυτή η ροή πληροφοριών μέσω ενημερώσεων και εξατομικευμένων email ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος κάθε δικηγόρου.

Τα Big Data Analytics, δηλαδή η ανάλυση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων, η οποία πρακτικά δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο, βασίζεται επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για τη διαδικασία εξέτασης μεγάλων και ποικίλων συνόλων δεδομένων, ώστε να αποκαλυφθούν κρυφά πρότυπα, άγνωστες συσχετίσεις, τάσεις της αγοράς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποδοτικών αποφάσεων.

Το πρώτο στάδιο αυτής της τεχνολογίας βασίζεται στην περιγραφή των δεδομένων. Το λογισμικό αναλύει νομικά δεδομένα, όπως το ιστορικό και την έκβαση συγκεκριμένης κατηγορίας διαφορών, και προσδιορίζει τις τάσεις που αποκαλύπτονται στην πάροδο του χρόνου και τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων στις υποθέσεις. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ο δικηγόρος μπορεί να αντιληφθεί σε πλήρη έκταση τα πιθανά αποτελέσματα μιας υπόθεσης, να αναπτύξει μια αποδοτική στρατηγική και να εκτιμήσει τα οφέλη και τα κόστη, ώστε να λάβει κρίσιμες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα αν αξίζει η δικαστική διαμάχη ή αν κάποιος άλλος εναλλακτικός τρόπος επίλυσης της διαφοράς είναι προσφορότερος.

Πιο προηγμένα λογισμικά μπορούν να βασιστούν στην περιγραφή των δεδομένων και να προχωρήσουν αρκετά βήματα παραπέρα. Συγκεκριμένα, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων μπορούν να προχωρήσουν σε προβλέψεις, εκτιμώντας τη σχέση κόστους οφέλους ανάλογα με τις πιθανότητες της κάθε έκβασης. Επιπλέον, εκτός από την πρόγνωση, μπορούν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν πολλαπλά σενάρια με βάση τις ιστορικές τάσεις και να παράσχουν συμβουλές για συγκεκριμένη δράση ανάλογα με τον επιθυμητό στόχο.

Ευεξία και διαχείριση άγχους
Το δικηγορικό επάγγελμα θεωρείται ένα από τα πιο στρεσογόνα παγκοσμίως για πολλούς λόγους. Τα εξαντλητικά ωράρια, οι σφιχτές προθεσμίες, το άγχος για την έκβαση μιας υπόθεσης και ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας κάθε έργου στην καθημερινότητα δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας, ειδικά στους νεότερους συναδέλφους.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα “Life in The Law”, η οποία διεξήχθη από την οργάνωση LawCare στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 28% όσων εργάζονται στον νομικό κλάδο ανέφεραν ότι έπρεπε να είναι διαθέσιμοι για τους πελάτες τους όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ το 65% δήλωσε ότι πρέπει να ελέγχει τακτικά τα email ακόμα και σε ώρες εκτός ωραρίου. Αυτή η τεράστια πίεση αποτυπώνεται στην ψυχική υγεία των δικηγόρων, 61% εκ των οποίων ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν άγχος και 29% κατάθλιψη.

Η τεράστια πίεση στο νομικό επάγγελμα αποτυπώνεται στην ψυχική υγεία των δικηγόρων, 61% εκ των οποίων ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν άγχος και 29% κατάθλιψη

Με αυτά τα δεδομένα γίνεται εύκολα σαφές ότι η αποτελεσματική διαχείριση του άγχους και η προώθηση της ευημερίας και της υγείας είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική στο δικηγορικό επάγγελμα και μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο όχι μόνο την ποιότητα ζωής των εργαζομένων αλλά και την αποδοτικότητά τους στη δουλειά τους. Η έννοια της ευεξίας περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει το άτομο να αισθανθεί καλύτερα, με μια συνολική αίσθηση σωματικής και ψυχικής υγείας.

Οι πρακτικές για τη βελτίωση της ευεξίας μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε το άγχος μας, να αποκτούμε μια πιο θετική νοοτροπία, να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να επιτυγχάνουμε την ιδανική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δεν πρόκειται για μία συγκεκριμένη αλληλουχία βημάτων, αφού κάθε άτομο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι χαλαρώνουν με διαλογισμό και γιόγκα, ενώ άλλοι προτιμούν την τακτική άσκηση ή το χαλαρωτικό μασάζ.

Το σίγουρο είναι ότι απαιτείται να υπάρχει συχνά μέσα στην εβδομάδα κάποια δραστηριότητα αποσυμφόρησης από την ένταση, ενώ φυσικά απαραίτητη είναι και η σωστή διατροφή, η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του μυαλού και του σώματος, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε ανθρώπου με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Αν κανείς δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, είναι κομβικής σημασίας σε πρώτη φάση να έρθει σε επαφή με έμπειρους επαγγελματίες, όπως ψυχολόγο, εργοθεραπευτή και διατροφολόγο, ώστε να καθορίσει τις ανάγκες του και να βρει τον τρόπο που του ταιριάζει, για να μπορεί να ανταποκριθεί στην εντατική εργασιακή του ζωή.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δεκάδες εφαρμογές, οι οποίες με βάση τα χαρακτηριστικά και το καθημερινό μας πρόγραμμα μας προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές, μας εισάγουν στον κόσμο της αυξημένης ενσυνειδητότητας και μας βοηθούν να διατηρήσουμε ένα εύκολα υλοποιήσιμο πρόγραμμα άσκησης και διατροφής.

Ίσως όλα αυτά να ακούγονται ως καθαρά προσωπικά θέματα που οφείλει ο καθένας να φροντίσει ατομικά, όμως στην πραγματικότητα σχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εργασιακή αποδοτικότητά του και αντιμετωπίζονται πολύ πιο αποτελεσματικά σε κεντρικό επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη συνέντευξή της στο Lawyer τον Σεπτέμβριο η Elizabeth Rimmer, CEO της οργάνωσης LawCare: “Η πρόκληση είναι να κατανοήσουν οι εργοδότες ότι η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των εργαζομένων τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την επιχείρηση και την ευρωστία της.”