Το δικηγορικό επάγγελμα εν μέσω Covid-19 και οι διεκδικήσεις του ΔΣΑ

Συζητήσαμε με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ για τις συνέπειες της κρίσης του Covid-19 στη δικηγορία, τη σχέση δικηγόρων και τεχνολογίας, αλλά και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου για την προώθηση των συμφερόντων των μελών του

Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, υπό την καθοδήγησή σας, βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση του COVID-19 και τις συνέπειες της κρίσης στο δικηγορικό επάγγελμα. Μιλήστε μας για τα μέτρα που έχετε λάβει για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των δικηγόρων.

Η ελληνική κοινωνία βρέθηκε από τις αρχές Μαρτίου μπροστά σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Για τους δικηγόρους, είχε ως αυτόθροη συνέπεια τη σχεδόν ολοσχερή αδυναμία άσκησης των καθηκόντων μας, λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων – υποθηκοφυλακείων, της υπολειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και λόγω των καθολικών περιορισμών στις μετακινήσεις. Πρώτιστο μέλημά μας ήταν η ασφάλεια και η έμπρακτη στήριξη των συναδέλφων. Αμέσως επισημάναμε την ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων προς αποφυγή συνωστισμού και προστασία της υγείας των συναδέλφων τόσο στα δικαστήρια, όσο και στους χώρους εργασίας. Πολύ πριν οποιαδήποτε στήριξη της Πολιτείας, ο ΔΣΑ διένειμε με απόλυτα διαφανή, αμιγώς οικονομικά κριτήρια, το σύνολο του Λογαριασμού Αλληλεγγύης του ΔΣΑ, χορηγώντας βοήθημα 200€ σε 5.676 δικηγόρους και 100€ σε 633 ασκουμένους.
Με δεδομένο ότι κατέστη σαφές πως οι δικηγόροι εμπίπτουν στους βαριά πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ήμασταν από τους πρώτους που υπήχθησαν στους πληττόμενους ΚΑΔ, κατά το Υπουργείο Οικονομικών. Η διεκδικητική προσπάθεια του κλάδου απέδωσε σημαντικούς καρπούς. Η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και ο συμψηφισμός κατά 25% του εμπροθέσμως καταβληθέντος ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές, καθώς και η έκπτωση μισθώματος επαγγελματικής στέγης κατά 40%, ικανοποίησαν σχετικά αιτήματα του δικηγορικού σώματος. Μετά δε, την αποτυχία του προγράμματος τηλεκατάρτισης πετύχαμε την καταβολή του ποσού των 600€ ως αποζημίωση σε όλους ανεξαιρέτως τους δικηγόρους.

Η διεκδικητική μας προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ. Εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε η επαναλειτουργία των δικαστηρίων να γίνει όχι μόνο σε υγειονομικά ασφαλές πλαίσιο, αλλά και με δικονομική τάξη και ασφάλεια. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την καταβολή του επιδόματος των 800€, την κατάργηση, άλλως μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, την αύξηση του ορίου δυνητικής απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ από τα 10.000€ στα 25.000€, την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος, την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους, την καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011, την παράταση της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις (ν. 4605/2019), την υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς επιστρεπτέας προκαταβολής, την άμεση καταβολή των οφειλόμενων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους και την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με την κρίση άνοιξε η συζήτηση για τη σχέση δικηγόρων και τεχνολογίας: πόσο εξοικειωμένοι πιστεύετε ότι είναι οι δικηγόροι με την τεχνολογία; Τι βήματα θα μπορούσαν να γίνουν για την ανάπτυξη του legal tech;

Ο τομέας της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ήταν ανέκαθεν πρώτιστη προτεραιότητά μας. Ήδη πριν την υγειονομική κρίση είχαμε αναλάβει το βάρος της προμήθειας και χορήγησης στους δικηγόρους προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την πανδημία είχαμε διανείμει περί τα 3.000 USB-Stick με ψηφιακά πιστοποιητικά για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής. Μετά από πολύχρονη προσπάθεια υλοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο ΣτΕ και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και στη συνέχεια επεκτάθηκε η ηλεκτρονική κατάθεση, στα πολιτικά δικαστήρια Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, με σταδιακή διεύρυνση των υπαγόμενων διαδικασιών (ΟΣΔΔΥ ΠΠ 1η φάση). Ήδη, προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός για τη 2η φάση του ΟΣΔΔΥ ΠΠ, που θα επιτρέψει την επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλες τις διαδικασίες και σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια της χώρας.
Εξάλλου, ο ΔΣΑ ανέπτυξε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ώστε η ιστορική Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του, ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, να αναβαθμιστεί και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των συναδέλφων, και εμπλούτισε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του portal.olomeleia.gr.

Από την πρώτη στιγμή, αντιμετωπίσαμε την κρίση της πανδημίας ως καταλύτη επιτάχυνσης της ψηφιακής δικαιοσύνης. Στα κεκτημένα αυτής της περιόδου συγκαταλέγεται η σάρωση και η αποστολή στους πληρεξουσίους δικηγόρους με email των εκδοθεισών αποφάσεων στο διάστημα αναστολής των δικαστηρίων, η ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και λήψης πιστοποιητικών από τις γραμματείες των δικαστηρίων, η νομοθέτηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης παράστασης σε όσες διοικητικές υποθέσεις είναι δυνατή η συζήτηση δια δηλώσεως, και η προώθηση της δυνατότητας ψηφιακών συναλλαγών στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία, αρχής γενομένης με όσα έχουν ήδη πλήρως ψηφιοποιηθεί (διαδικασία που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό έως την 15/6 για τα εγγραπτέα δικαιώματα και τα πιστοποιητικά και έως 15/9 για τον απομακρυσμένο έλεγχο τίτλων).

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες σας από την εκλογή σας μέχρι σήμερα και ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι δικηγόροι;

Σε αντίθεση με ό,τι ίσως θα περιμένατε, θα ήθελα να ξεκινήσω με την ίδρυση του βρεφονηπιακού σταθμού, που έχει εμβληματικό χαρακτήρα στην προσπάθειά μας να σταθούμε αρωγοί στον καθημερινό αγώνα των συναδέλφων γονέων. Ο βρεφονηπιακός σταθμός, που ήδη λειτουργεί και – προ των περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού- φιλοξενούσε 35 νήπια, είναι απτή απόδειξη ότι μας ενδιαφέρει η πράξη και το αποτέλεσμα. Πρώτιστη έγνοια μας είναι ο Σύλλογος να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συναδέλφων, των μαχόμενων δικηγόρων. Διότι πολλές φορές «τα μικρά», είναι εκείνα που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στην καθημερινότητα των συναδέλφων: π.χ. ότι πιέσαμε ώστε να μπορούν να παρίστανται οι δικηγόροι ενώπιον των διοικητικών αρχών χωρίς να χρειάζονται να προσκομίζουν εξουσιοδοτήσεις των εντολέων τους, ότι εξασφαλίσαμε χώρους στάθμευσης των μοτοσικλετών στο Εφετείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ή ακόμα ότι διασφαλίσαμε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής στις τουαλέτες των δικαστηρίων για τους δικηγόρους, κάτι που μπορεί μερικοί να υποτιμούν, αλλά κατέστη απρόσμενα επίκαιρο στην πανδημία.

Δεν υπάρχει βέβαια αμφιβολία ότι το ασφαλιστικό ήταν και παραμένει ζήτημα που απασχολεί καθολικά το σώμα. Πετύχαμε αρχικά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ με τον ν. 4578/2018, τη μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ και για τους εμμίσθους δικηγόρους (με αναλογία εντολέα – δικηγόρου 50%-50%), την αποσύνδεση της δικηγορικής ιδιότητας από την υποχρεωτική ασφάλιση, την ένταξη των δικηγόρων στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 για τις φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές (120 δόσεις), την επιστροφή στους δικαιούχους των ποσών που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί ως ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, τη θεσμοθέτηση «βοηθήματος ανεργίας» για τους δικηγόρους – ελεύθερους επαγγελματίες, την επιμήκυνση των δόσεων των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών επικούρησης και εφάπαξ από 24 σε 36, το χαρακτηρισμό ως «αποζημίωσης» του ποσού που λαμβάνουν οι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους σε εκλογές σωματείων και τέλος την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας με μόνη την εξόφληση των απαιτητών δόσεων εκκαθάρισης ή ρύθμισης, χωρίς να ελέγχεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Επιστέγασμα του αγώνα μας στο ασφαλιστικό, ήταν η πλήρης δικαίωσή μας στο ΣτΕ, που αναγνώρισε την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων για την εισφοροδοτική επιβάρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών.

Οι προσπάθειές μας είχαν, ακόμη, ορατό αποτέλεσμα στη μεγάλη πρόκληση των διπλών αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών του περασμένου έτους, αλλά και των βουλευτικών εκλογών που ακολούθησαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυξήθηκαν οι αποζημιώσεις δικαστικών αντιπροσώπων κατά 30%, για πρώτη φορά αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έτοιμες φόρμες με τα ονόματα των υποψηφίων κομμάτων και των συνδυασμών που οι έφοροι υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν, μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, διατέθηκαν 2 γραμματείς και εξασφαλίστηκε η δωρεάν μετακίνηση με ακτοπλοϊκά μέσα και η δωρεάν διέλευση από τα διόδια για τους δικαστικούς αντιπροσώπους.

Οι δικηγόροι είμαστε ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της και στεκόμαστε δίπλα της όταν χειμάζεται.

Σημαντικά βήματα προόδου έγιναν στο θεσμό της νομικής βοήθειας. Πετύχαμε τη χρονική μετάθεση της έκδοσης τιμολογίου κατά την είσπραξη της αποζημίωσης νομικής βοήθειας, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής. Ήδη δε, μεσούσης της υγειονομικής κρίσης, διαθέσαμε συνεργάτες του Συλλόγου προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία εκκαθάρισης των χιλιάδων ανεκκαθάριστων φακέλων που λιμνάζουν στο ΤΑΧΔΙΚ.
Ξεχωρίζω ακόμα λόγω της σπουδαιότητάς τους για το σύνολο του δικηγορικού κόσμου, την απόφαση για τη σύσταση Κέντρου Διαρκούς Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης ως διακριτού νομικού προσώπου καθώς και μόνιμης διαιτησίας στον ΔΣΑ. Παράλληλα, ο ΔΣΑ συνεργάστηκε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία σεμινάρια διάρκειας 40 ωρών για DPO ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Yπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), και διοργάνωσε δωρεάν τρίωρα σεμινάρια για όλους τους συναδέλφους επί ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης των ιδίων των δικηγόρων, ως επαγγελματιών.
Ο Σύλλογος συμμετείχε, περαιτέρω, ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη απορροφητικότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιμόρφωσης και ανταλλαγής δικηγόρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ ο Σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Παναγιώτης Περάκης, εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του CCBE. Αξιοσημείωτες, δε, ήσαν οι παρεμβάσεις μας στην απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνταν παράνομα στην Τουρκία, το Ψήφισμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η επιτυχής υπεράσπιση ενώπιον του ΣτΕ των 8 Τούρκων αξιωματικών που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα, καθώς και η συγκρότηση Πανελλήνιας Επιτροπής Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, την οποία ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, έθεσε υπό την αιγίδα του.

Τέλος, καμία αναφορά στην δράση του Δικηγορικού σώματος δεν θα μπορούσε να είναι πλήρης χωρίς αναφορά στον κοινωνικό μας ρόλο. Οι δικηγόροι είμαστε ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της και στεκόμαστε δίπλα της όταν χειμάζεται. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δώρισε ιατρικό εξοπλισμό στο ΚΑΤ και ανακατασκεύασε μια παιδική χαρά, μετά τις περσινές φονικές πυρκαγιές στο Μάτι, ενώ και τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας δώρισε πολύτιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι κατά τη γνώμη σας η επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δικηγορία και ποια η θέση σας απέναντι στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) στην παροχή νομικών υπηρεσιών;

Είναι αδύνατον να κρυφτεί κανείς σήμερα από την τεχνολογία, πόσο μάλλον να την αποκηρύξει, ως άλλος Λουδίτης. Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας πρέπει να πλαισιωθεί με κανόνες. Η ανάγκη να βρούμε λειτουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους ρύθμισης των νομικών ζητημάτων που γεννώνται από τη διείσδυση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις θεμελιώδεις κατακτήσεις του νομικού μας πολιτισμού και της συνταγματικής δικαιοταξίας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νομικούς του παρόντος και του μέλλοντος.
Ο προβληματισμός αφορά τον πυρήνα της άσκησης της δικηγορίας, καθώς οι οβιδιακές μεταμορφώσεις του τεχνολογικού περιβάλλοντος και οι τεχνοκρατικές κανονιστικές επιλογές που συχνά έπονται, θέτουν σε κίνδυνο τις παραδοσιακές αρχές άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, που αποτελούν, εν ταυτώ, θεμελιώδη πυλώνα της έννομης τάξης και θεσμική εγγύηση ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Αναφέρομαι πρωτίστως στην ακώλυτη πρόσβαση στον φυσικό δικαστή, στην δικηγορική ανεξαρτησία, τη σχέση δικηγορικής εντολής, το απόρρητο, την αυστηρή δεοντολογία και τον ειδικό πειθαρχικό έλεγχο. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, χωρίς να είναι φοβικοί απέναντι στο νέο, έχουν χρέος να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, περιφρουρώντας συγχρόνως τις παραδόσεις του σώματος και τις βασικές αρχές του νομικού μας πολιτισμού.

Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
“Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ένα ευοίωνο μέλλον στη νέα γενιά επιστημόνων, προκειμένου να δημιουργηθεί κίνητρο επανόδου στη χώρα όσων την εγκατέλειψαν στην κρίση.”

Αδιαμφισβήτητα, το φορολογικό και το ασφαλιστικό καθεστώς των δικηγόρων στην Ελλάδα έχει ωθήσει πολλούς συναδέλφους μας στην αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο αυτό (γνωστό και ως brain drain) και πώς θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε τους δικηγόρους του εξωτερικού πίσω στην Ελλάδα;

Παρότι το φαινόμενο του brain drain ήταν πράγματι διαδεδομένο και επηρέασε σημαντικά τους νέους Έλληνες επιστήμονες την περίοδο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, που καθήμαξε την ελληνική κοινωνία, η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο δεν είχε τόσο μεγάλη επιρροή στους δικηγόρους, σε σύγκριση με άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως π.χ. οι μηχανικοί. Και τούτο διότι οι διαφορές των εννόμων τάξεων, καθιστούν δυσχερέστερη την αναζήτηση και ανεύρεση εργασίας των δικηγόρων στο εξωτερικό. Η πραγματικότητα αυτή όμως είχε ιδιαιτέρως επώδυνες συνέπειες για τους νέους ιδίως συναδέλφους, που παρέμειναν στη χώρα με τους χειρότερους δυνατούς όρους, ήτοι με συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης, μειωμένες αμοιβές και επαχθείς ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.
Είναι προφανές ότι με εθνική συνεννόηση, ομοψυχία και συλλογική προσπάθεια οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ένα ευοίωνο μέλλον στη νέα γενιά επιστημόνων, προκειμένου να δημιουργηθεί κίνητρο επανόδου στη χώρα όσων την εγκατέλειψαν στην κρίση, αλλά και επαρκές πλαίσιο στήριξης των νέων που καλούνται να σταδιοδρομήσουν στην Ελλάδα υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Τούτο σημαίνει ευνοϊκό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για τα πρώτα χρόνια επαγγελματικής δραστηριοποίησης, ευχερή πρόσβαση στα αναγκαία τεχνολογικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων συναδέλφων και άμβλυνση των γραφειοκρατικών βαρών.

Τέσσερα (4) περίπου έτη μετά την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πιστεύετε ότι η νέα τακτική διαδικασία στα Πολιτικά Δικαστήρια, έχει συνδράμει στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης; Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει η τεχνολογία προς την κατεύθυνση επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης;

Έχει νομίζω πλέον γίνει συνείδηση σε όλους ότι ο νέος Κώδικας απέτυχε στις βασικές του επιδιώξεις. Αντί για επιτάχυνση, επέφερε σοβαρή επιβράδυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Η εμπειρία όσων διακονούμε τη δικηγορία και τη δικαιοσύνη είναι αδιάψευστος μάρτυρας. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα οι δικάσιμοι είναι πολύ συντομότερες στις ειδικές διαδικασίες -όπου η διαδικασία παρέμεινε ως επί το πλείστον αμετάβλητη- και πολύ μακρότερες στην τακτική διαδικασία, που αποτέλεσε το επίκεντρο της δικονομικής «αντιμεταρρύθμισης».
Δυστυχώς, παραμένουν και όλες οι άλλες αδυναμίες του νέου Κώδικα, ιδίως: η κόλουρη αποδεικτική διαδικασία με τον εξοβελισμό της εμμάρτυρης απόδειξης στην διαγνωστική δίκη και η ανατροπή του συστήματος αναγκαστικής εκτέλεσης, με τον περιορισμό των προνομίων των απολύτως προνομιούχων δανειστών και την κατάργηση του συστήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Στο πλαίσιο των αρχών της καλής νομοθέτησης, που επιβάλλουν αποτίμηση των αποτελεσμάτων κάθε νομοθετήματος τρία έτη από τη θέσπισή του, έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ειδική Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την αναθεώρηση του νέου ΚΠολΔ, στην οποία συμμετέχει το δικηγορικό σώμα.
Ευελπιστούμε ότι μέσα από έναν γόνιμο ουσιαστικό διάλογο των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και της Πολιτείας θα γίνουν οι αναγκαίες τομές ώστε να αποκατασταθεί η δικονομική τάξη και να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης χωρίς εκπτώσεις στις δικαστικές και δικαιοκρατικές εγγυήσεις.