Η BGP στις πρώτες θέσεις, διεθνώς, των δικηγορικών εταιρειών με εξειδικευμένη εμπειρία στο Banking & Finance

Μάριος Μπαχάς, Senior Partner της Bahas, Gramatidis & Partners

READ

O Senior Partner της Bahas, Gramatidis & Partners, κ. Μάριος Μπαχάς, μιλά στο Lawyer για την πολυετή εμπειρία και τις διακρίσεις της εταιρείας στο αντικείμενο του Banking & Finance, το ρόλο της τεχνολογίας στον μετασχηματισμό του κλάδου των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την επιρροή της πανδημίας του κορωνοϊού στον τρόπο εργασίας και την παροχή των νομικών υπηρεσιών.

Η Bahas, Gramatidis & Partners διακρίθηκε φέτος από το IFLR1000 για το τμήμα του Banking & Finance. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι εκείνοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην εν λόγω διάκριση;

Η Bahas, Gramatidis & Partners (BGP) έχει πολυετή εμπειρία στα θέματα του Banking & Finance.

Ο ίδιος, ως Senior Partner αυτής, έχω διατελέσει, κατά την τελευταία 30ετία, Νομικός Σύμβουλος πολλών Ελληνικών Τραπεζών, όπως της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, της Εγνατίας Τράπεζας, της Marfin Egnatia Bank και της Attica Bank.

Παράλληλα, η BGP έχει αναπτύξει πρώτη στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την KPMG και μεγάλα εξειδικευμένα νομικά γραφεία του εξωτερικού, την τεχνολογία της διαχείρισης των NPLs με τις μεθόδους true sale και derecognition. Με την εφαρμογή των μεθόδων αυτών, εξυγιαίνονται οι ισολογισμοί των τραπεζών κατά τα ποσά που τιτλοποιούν για μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, τις ομολογίες των οποίων μεταβιβάζουν μαζί με τα εξυπηρετούμενα δάνεια και τις εγγυήσεις τους, με τη μέθοδο της αληθούς πωλήσεως σε εξειδικευμένα funds, τα οποία αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση των αντιστοίχων NPLs, ώστε οι τράπεζες με τη σωστή διαχείριση των εξειδικευμένων εταιρειών να απαλλάσσονται από το βάρος των αντιστοίχων επισφαλειών.

Η αξιολόγηση των πρωτοποριακών αυτών μεθόδων διαχείρισης των NPLs (μη εξυπηρετουμένων δανείων των τραπεζών) έφερε την Bahas, Gramatidis & Partners στις πρώτες θέσεις, διεθνώς, των δικηγορικών εταιρειών με εξειδικευμένη εμπειρία στο banking & finance.

Έχετε πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ρόλος σας ως Νομικού Συμβούλου στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος και την Εγνατία Τράπεζα. Πόσο σημαντική θα λέγατε ότι ήταν, για τη μετέπειτα πορεία σας, η πρακτική επαφή που αναπτύξατε με τη συγκεκριμένη αγορά;

Η πολυετής εμπειρία της BGP στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και ο ρόλος μου, ως senior partner αυτής, σε θέσεις Νομικού Συμβούλου πολλών ελληνικών τραπεζών για χρονικό διάστημα πέραν της 30ετίας, συνετέλεσαν ώστε να προσκληθώ από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) να συμμετάσχω ως μέλος του Ανωτάτου Νομικού της Συμβουλίου, μαζί με διακεκριμένους Καθηγητές των Πανεπιστημιακών Νομικών Σχολών και άλλους έμπειρους Νομικούς Συμβούλους Τραπεζών, καθώς και να εκλεγώ από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΤ, μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματέως της, Καθηγήτριας ΑΠΘ, κας Χαρούλας Απαλαγάκη, ως ο μόνος εκπρόσωπός της για την Ελλάδα στη Νομική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Τραπεζών στις Βρυξέλλες, κατά τα έτη 2017-2019.

Πώς πιστεύετε ότι έχει μετασχηματίσει η τεχνολογία τον κλάδο των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πώς αυτό επηρεάζει την παροχή των νομικών υπηρεσιών στην εν λόγω αγορά;

Η τεχνολογία στον κλάδο των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κατά τα τελευταία έτη, έχει εξελιχθεί σε παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικά, μέσω του web banking (e-banking)

Αυτό έχει ως συνέπειες, ανάμεσα στα άλλα:

α. την αντικειμενική αξιολόγηση των αιτημάτων των πελατών, χωρίς να υπεισέρχεται σε αυτήν το φαινόμενο διαπροσωπικών γνωριμιών

β. την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

γ. συνεπώς την εξυγίανση της παροχής των αντιστοίχων υπηρεσιών, και

δ. του σημαντικού περιορισμού του προσωπικού στα Τραπεζικά και Χρηματιστηριακά Καταστήματα, αφού οι συναλλαγές γίνονται πλέον, σχεδόν στο σύνολό τους, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως.

Η Bahas, Gramatidis & Partners έχει έντονη παρουσία σε εκπαιδευτικά συνέδρια και σεμινάρια, είτε ως διοργανώτρια αυτών, είτε με συμμετοχή ομιλητών και χορηγίες. Ποια πιστεύετε ότι είναι η αξία αυτών των εκδηλώσεων στον κλάδο της δικηγορίας;

Η Bahas, Gramatidis & Partners προσκαλείται επί σειρά ετών να συμμετάσχει στα σημαντικότερα συνέδρια που διενεργούνται στην Ελλάδα για θέματα Banking & Finance. Τόσο ο ίδιος, όσο και εκ των διαχειριστών εταίρος της, δικηγόρος κ. Δημήτρης Εμβαλωμένος, με το επιτελείο μας από έμπειρους και εξειδικευμένους Συνεργάτες Δικηγόρους, λαμβάνουμε μέρος ως βασικοί ομιλητές και μεταφέρουμε τις γνώσεις μας στους συνέδρους.

Παράλληλα η BGP μετέχει και σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς Νομικά Δίκτυα, το World Law Group (WLG), στο οποίο οι εταίροι της δύο φορές κάθε χρόνο συγκεντρώνονται σε κάποια πρωτεύουσα και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους σε όλους τους τομείς του δικαίου. Στα συνέδρια αυτά η BGP μεταφέρει, ανάμεσα στα άλλα, και τις εξειδικευμένες εμπειρίες της στις εξελίξεις του τομέα του Banking & Finance.

Με αφορμή την κρίση του κορωνοϊού και την εφαρμογή της τηλεργασίας από μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων, (μεταξύ των οποίων και η πλειονότητα των δικηγορικών εταιρειών), έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το ρόλο της τεχνολογίας στην παροχή των νομικών υπηρεσιών. Ποια η γνώμη σας επ’ αυτού;

Η γνώμη μου είναι ότι με τη νέα αυτή μορφή της τεχνολογίας συν τω χρόνω θα αλλάξει και η μορφή των εν γένει των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δικηγορικών Εταιρειών

Είναι γεγονός ότι τα προστατευτικά μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία του πληθυσμού από τον κορωνοϊό, μετέβαλαν και στην χώρα μας τον τρόπο της λειτουργίας των Δικηγορικών Εταιρειών. Διότι μεταφέραμε στις κατά τόπους κατοικίες μας όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που μας συνδέουν με τους κεντρικούς Servers των εταιρειών μας, καθώς και τα τεχνικά μέσα για τηλεπικοινωνία και video επικοινωνία εξ αποστάσεως, ώστε να συνεννοούμεθα μεταξύ μας και να παρέχουμε στην πελατεία μας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, τις ολοκληρωμένες νομικές μας υπηρεσίες, με την ίδια ποιότητα και ταχύτητα που τις προσφέραμε και από τις εγκαταστάσεις των Γραφείων μας.

Η γνώμη μου είναι ότι με τη νέα αυτή μορφή της τεχνολογίας συν τω χρόνω θα αλλάξει και η μορφή των εν γένει των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δικηγορικών Εταιρειών, αφού θα αρκεί η εγκατάσταση μιας εταιρικής έδρας, με περιορισμένο in house προσωπικό και τόσο οι δικηγόροι τους (συνεταίροι και συνεργάτες), όσο και το διοικητικό της προσωπικό και τα λογιστήριά τους θα μπορούν να προσφέρουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες με εργασία όλων κατ’ οίκον.

Αν δε λάβουμε υπόψη ότι, ήδη, οι παραδοσιακές Βιβλιοθήκες έχουν πλήρως αντικατασταθεί από τις ηλεκτρονικές βάσεις νομικών πληροφοριών σε Νομοθεσία και Νομολογία, Εθνική και Διεθνή, οι οικονομίες κλίμακας σταδιακά θα μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα των Δικηγορικών Εταιρειών και θα αυξήσουν αντίστοιχα τα προς διανομή κέρδη τους, προς όφελος τόσο των Συνεταίρων και των Συνεργατών Δικηγόρων, όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον θα εισπράττει αυξημένους φόρους επί των αυξημένων διανεμητέων κερδών. «Ουδέν κακόν αμιγές καλού». Να που το ρητό αυτό και πάλι επαληθεύεται.