Συλλογικές Αγωγές Ενώσεων Καταναλωτών και Προστασία Δεδομένων | Ξαναερμηνεύοντας το Ν. 2251/1994 υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ

Είναι αναμενόμενο ότι – νωρίτερα ή αργότερα – ελληνικό δικαστήριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια συλλογική αγωγή για την επιβολή του δικαίου προστασίας δεδομένων. Με δεδομένο, όμως, ότι ο Ν. 4624/2019 δεν προβλέπει τα σχετικά με τη συλλογική αγωγή στον τομέα προστασίας

Δέντρα αποφάσεων και νομικός κόσμος: ορθολογική και αιτιολογημένη λήψη αποφάσεων σε καθεστώς νομικής αβεβαιότητας (Μέρος Β*)

* Το Mέρος Α’ δημοσιεύθηκε στο Lawyer Ιουλίου-Αυγούστου Η αβεβαιότητα είναι στοιχείο συνυφασμένο με το νομικό κόσμο. Τα δυσχερή δογματικά ζητήματα, η εγγενής ασάφεια νομικών εννοιών, η πολυνομία, οι πρακτικές δυσχέρειες, τα δικονομικά ζητήματα και οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης δημιουργούν ένα

Η προστασία των φυτικών ποικιλιών εξασφαλίζει την αγροτική παραγωγή

Καταναλώνουμε ευχάριστα ακτινίδια με ομοιόμορφο μεγάλο μέγεθος ή τραγανά αχλάδια με καταπράσινο φλοιό ή γλυκά σταφύλια χωρίς κουκούτσια – ξέρουμε άραγε ότι πίσω από τα φρούτα αυτά είναι ένα κερδοφόρο είδος φυτικής ποικιλίας; Τα καταπράσινα αχλάδια είναι φυτική ποικιλία αχλαδιών ανθεκτικών στο

Σκέψεις για την επίδραση των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19 στα έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα

Μεταξύ των ζητημάτων που ανέκυψαν, στο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας, από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, προβληματισμοί αναφύονται και στο πεδίο των έργων ΣΔΙΤ, τόσο στο προ-συμβατικό, όσο και στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Τα πολιτειακά μέτρα για την αντιμετώπιση

Δέντρα αποφάσεων και νομικός κόσμος: ορθολογική και αιτιολογημένη λήψη αποφάσεων σε καθεστώς νομικής αβεβαιότητας

Η αβεβαιότητα είναι στοιχείο συνυφασμένο με τον νομικό κόσμο. Από τη μια πλευρά, τα δυσχερή δογματικά ζητήματα, η εγγενής ασάφεια νομικών εννοιών που εξειδικεύονται από τη νομολογία και η πολυνομία. Από την άλλη οι πρακτικές δυσχέρειες, τα δικονομικά ζητήματα και οι καθυστερήσεις

Schrems II – και τώρα τί;

Ο Γενικός Κανονισμός είναι εξαιρετικά σαφής, στο άρθρο 45, σε ό, τι αφορά τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ: Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο

“Made by A.I.” … Who owns copyright? | Πνευματική ιδιοκτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

‘Γιατί καὶ τὸ τραγοῦδι τὸ φορτώσαμε μὲ τόσες μουσικὲς ποὺ σιγά-σιγὰ βουλιάζει καὶ τὴν τέχνη μας τὴ στολίσαμε τόσο πολὺ ποὺ φαγώθηκε ἀπὸ τὰ μαλάματα τὸ πρόσωπό της κι εἶναι καιρὸς νὰ ποῦμε τὰ λιγοστά μας λόγια γιατί ἡ ψυχή μας αὔριο

Τεχνητή Νοημοσύνη και σχετικές ψηφιακές τεχνολογίες – οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Πώς διαμορφώνεται το ψηφιακό μέλλον στην Ε.Ε.; Τα πρώτα βήματα, οι συντονισμένες πρωτοβουλίες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου και η «Λευκή Βίβλος» που διαμορφώνουν τον «ψηφιακό χάρτη» για την AI σε επίπεδο κρατών-μελών Όταν κάποιος μου

Ο ρόλος του ΟΠΕΜΕΔ και η διαμεσολάβηση στο σύγχρονο νομικό περιβάλλον

Στο σύγχρονο κόσμο των απρόβλεπτων αλλαγών και των διεθνών εξελίξεων, η σχέση του δικαίου με την κοινωνία έχει από καιρό επαναπροσδιοριστεί: όσο σταθερές και αν είναι οι δομές της νομικής παράδοσης -ιδίως στο χώρο της ηπειρωτικής Ευρώπης-άλλο τόσο ισχυρό είναι το αίτημα

COVID-19: Χαρτογράφηση Νομικών Ζητημάτων της Ετοιμότητας και της Απόκρισης σε Συμβάντα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Λίγες ασθένειες έχουν θέσει μέσα σε λίγους μήνες τόσα καίρια νομικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο όσα ο COVID-19. Σκοπός του παρόντος δεν είναι μία εις βάθος ανάλυση των νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν (ή ενδέχεται να ανακύψουν), αλλά μία χαρτογράφησή τους, η οποία