Η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση προσώπων

Το 2020 μας έφερε αντιμέτωπους με μια μη αναμενόμενη κατάσταση με επιτακτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Σημειώθηκε ραγδαία ανάπτυξη στα ηλεκτρονικά μέσα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, βασική προϋπόθεση των οποίων είναι η ταυτοποίηση του προσώπου που συναλλάσσεται. Το παρόν άρθρο εξετάζει

Behavioural Banking: Η συμβολή της συμπεριφορικής επιστήμης στον τραπεζικό κλάδο

Στόχος των συμπεριφορικών οικονομικών αποτελεί η κατανόηση των συμπεριφορών, η βελτίωση ή ο μετριασμός τους και κατ’ επέκταση η εδραίωση μιας υγιούς σχέσης με τα οικονομικά. Η χρηματοπιστωτική επιμόρφωση αποτελεί επιπλέον ένα εφόδιο, που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομικής σταθερότητας

Alternative Fundraising στην Ελλάδα. Οργανισμοί επενδύσεων και οργανωμένη αγορά, μια επισκόπηση.

Η ροπή της χώρας, τόσο πολιτικά όσο και νομοθετικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ανεξάρτητα από τη νέα κατάσταση που διαμόρφωσε η επιρροή του Covid-19 σε κάθε επίπεδο και έκφανση της ζωής, είναι η αναζήτηση επενδυτών ανεξαρτήτως προέλευσης, με κοινό στόχο την εισροή χρήματος

2020: μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για τα προσωπικά δεδομένα

Τον Ιανουάριο του 2018 όλοι, οι ασχολούμενοι με τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων και της τεχνολογίας, θεωρούσαμε ότι η χρονιά αυτή θα αποτελούσε ένα ορόσημο στην νομοθεσία και πρακτική της επεξεργασίας των δεδομένων. Πράγματι, η έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (GDPR)

‘Digital Services Act’ και ‘Digital Markets Act’ ή αλλιώς ‘Πώς η Ευρώπη ετοιμάζεται για τη νέα ψηφιακή εποχή’

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες μετρά πλέον 20 έτη. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα εκσυγχρονισμένο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να μειωθεί ο ολοένα αυξανόμενος κανονιστικός κατακερματισμός στα κράτη μέλη, να διασφαλιστεί η προστασία των χρηστών εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς και

Κορωνοϊός: Νομικά ζητήματα που εγείρονται στον κλάδο της Ναυτιλίας

Η πανδημία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εκπλήρωση συμφωνιών στον τομέα της ναυτιλίας. Το δίκαιο των συμβάσεων παρέχει συγκεκριμένα νομικά εργαλεία, ώστε να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί μια συμφωνία, όταν αναπόφευκτα συμβάντα καθιστούν ανέφικτη την υλοποίησή της υπό τους ίδιους όρους. Ένα πλοίο,

«Κατοχύρωση» της πνευματικής ιδιοκτησίας και πρακτικοί τρόποι διασφάλισης της προστασίας της – Back to the basics

«Απατάσαι κλέφτη άπληστε, εάν νομίζης ότι δια να γίνεις ποιητής είναι αρκετόν να αγοράσης εν αντίτυπον των ποιημάτων μου. Δεν αποκτά κανείς την δόξαν με εξ ή με δέκα σερτέτσια … Όταν τις θέλη να αποκτήση φήμην απαγγέλων ως ιδικούς του, στίχους

Νοσοκομειακές Λοιμώξεις: Δικαιοπολιτική Προσέγγιση Ενός Ζητήματος Δημόσιας Υγείας

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των δεικτών νοσηρότητας, θνησιμότητας, διάρκειας και κόστους νοσηλείας. Η σύγχρονη ιατρονοσηλευτική φροντίδα συχνά επιβάλλει τη χρήση παρεμβατικών τεχνικών για την αντιμετώπιση των ασθενών,

«Ο θεσμός της εμπορικής διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρήσεων ελληνικών και κινεζικών συμφερόντων»

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιλέγουν τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους με κινεζικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την επίτευξη μιας κοινώς αποδεκτής επίλυσης της μεταξύ τους διαφοράς, μέσω κειμένου συμφωνίας που ικανοποιεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών και μέσω μιας διαδικασίας

Η νομική αρχιτεκτονική των εταιρειών έντασης γνώσης (Spin-Off) και η προστιθέμενη αξία ενός paper

Όταν πριν 100 χρόνια η Ελληνική Βουλή ψήφιζε τον νόμο (2190/1920) για τις Ανώνυμες Εταιρείες, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη ταχύτητα που θα επέβαλλε η κοινωνική πραγματικότητα για νέες συνεχώς εξελισσόμενες εταιρικές οντότητες. Και είναι, πράγματι, ζωτική κοινωνική απαίτηση η