Ελάχιστος Χρόνος μιας Εμπορικής Μίσθωσης

Ι. Η προβληματική: Μπορεί να καταγγελθεί μια Εμπορική Μίσθωση πριν την παρέλευση της τριετίας; Δύο πρόσφατες και αντιφατικές αποφάσεις δικαστηρίων ουσίας επαναφέρουν τον προβληματισμό πολλών δικηγόρων της πράξης για τον ελάχιστο χρόνο για τον οποίο μπορεί να συνομολογηθεί μια εμπορική μίσθωση, μετά

Business Law Awards 2021: Ανακοινώθηκαν οι μεγάλοι νικητές των Business Law Awards 2021, τα οποία διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από την εταιρεία BOUSSIAS

Στην πρώτη τους διοργάνωση, τα Business Law Awards της BOUSSIAS ανέδειξαν τη σημαντική συμβολή του νομικού κλάδου στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας την καινοτομία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην παροχή των νομικών υπηρεσιών. Πρόεδροι της Κριτικής Επιτροπής οι κκ.

Η προστασία έναντι της κλιματικής αλλαγής ως ανθρώπινο δικαίωμα και οι ευθύνες του κράτους και του ιδιωτικού τομέα

Πώς επηρεάζει την πορεία της περιβαλλοντικής προστασίας η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Χάγης και ποια η σημασία της εφαρμογής των κανόνων της ΕΣΔΑ στις περιβαλλοντικές διαφορές; Αναμφίβολα, η κλιματική αλλαγή έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά

Εξαιρέσεις – Περιορισμοί του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας προς χάριν της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας

Εν μέσω πανδημίας Covid-19 αναδείχθηκε ιδιαίτερα η σημασία και η αξία των νέων τεχνολογιών, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της εκπαίδευσης. Σχολεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλοι φορείς εκπαίδευσης κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να εφαρμόσουν τρόπους και μεθόδους σύγχρονης/σε ταυτόχρονο χρόνο και

Δυνατότητες και προκλήσεις της ενσωμάτωσης τεχνολογιών εκτεταμένης πραγματικότητας (XR) και τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον τομέα της Υγείας

«I see you». Την πρώτη φορά που άκουσα αυτή τη φράση σαν χαιρετισμό ήταν στην ταινία του 2009 του James Cameron, «Avatar». Έτσι χαιρετούσαν ο ένας τον άλλον οι Νάβι, μια φυλή που ζούσε σε έναν πλασματικό πλανήτη. Και δεν με εντυπωσίασε

Poseidon Principles & «Πράσινη» Χρηματοδότηση της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας

Τον Απρίλιο του 2018, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization – “ΙΜΟ”), έλαβε την απόφαση για δέσμευση της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την όσο το δυνατό συντομότερη κατάργησή τους στον αιώνα

Νομικές Πτυχές της Τεχνολογίας των Smart Contracts

Τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνία μας έχει κατακλυστεί από μια ποικιλία ψηφιακών καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας στο σύνολό της. Μία από τις πλέον βασικές εξελίξεις είναι η εμφάνιση της τεχνολογίας blockchain που χρησιμοποιεί τη λειτουργία έξυπνων συμβάσεων ή έξυπνων συμβολαίων, των αποκαλούμενων smart contracts.   Προκειμένου να

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η (νέα) ευρωπαϊκή προσέγγιση

“Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μέσο, όχι αυτοσκοπός. (…) Στόχος των σημερινών προτάσεων είναι να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιου κόμβου αριστείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από το εργαστήριο στην αγορά, να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη σέβεται τις

Το καθεστώς εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων μεταξύ ΗΒ & ΕΕ μετά το BREXIT

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής ΗΒ) κατέληξαν σε συμφωνία μετά το Brexit, τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας (Trade & Cooperation Agreement(εφεξής ΣΕΣ), την Παραμονή των Χριστουγέννων 2020. Οι διατάξεις της ΣΕΣ έγιναν νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου (EU

Η Σύμβαση Franchise στο μεταίχμιο ενοχικού και εταιρικού δικαίου «Οιονεί Εταιρική» σύμβαση μεταξύ «αγοράς» και ιεραρχίας

Τα συμβατικά δίκτυα Υφίστανται περιπτώσεις, όπου «κοινός είναι ο σκοπός των συμβάσεων και όχι ο σκοπός των συμβαλλομένων» (Larenz / Wolf, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, 9η εκδ. 2004, § 23, αρ. 127). Είναι δυνατό να υφίστανται περιπτώσεις, όπου η εκπλήρωση μιας

1 2 3 6