Virtual Events από τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ)

Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) με στόχο την αναβάθμιση των Νομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην εκπαίδευση και ενημέρωση των Μελών του με την πραγματοποίηση 3 virtualEvents.   22/10: Παρουσίαση Πορισμάτων και Προτάσεων Επιτροπών ΣΔΕΕ 19/11:Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο ρόλος του Paralegal στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα

Paralegal σημαίνει στελέχος νομικών επαγγελμάτων με εξειδικευμένη κατάρτιση ή σπουδές στα νομικά επαγγέλματα. Ο paralegal είναι εν ολίγοις ο βοηθός του δικηγόρου που, λόγω του υποβάθρου του αφενός, και αφετέρου της πρακτικής του εμπειρίας στον νομικό κλάδο, είναι σε θέση να κατανοεί

Μια ματιά στην αγορά ακινήτων επί Covid-19

Συνοπτική παρουσίαση της επίδρασης της πανδημίας Covid-19 στην αγορά ακινήτων, καταγραφή των εκτάκτως θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού της καθώς και σκέψεις για τις μελλοντικές εξελίξεις σε αντιπαραβολή με τα έως τώρα δεδομένα της αγοράς στον τομέα του Real Estate. Ούτε

Τέλη χαρτοσήμου: μια νομοθεσία που χρήζει άμεσης φορολογικής μεταρρύθμισης

Τα τελευταία χρόνια και δη τους τελευταίους μήνες, υπό το πρίσμα και των συνεχιζόμενων προκλήσεων που έθεσε η κρίση του Covid-19, οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, μεταξύ άλλων, και σε επίπεδο φορολογικής νομοθεσίας αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του φορολογικού πλαισίου

Συλλογικές Αγωγές Ενώσεων Καταναλωτών και Προστασία Δεδομένων | Ξαναερμηνεύοντας το Ν. 2251/1994 υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ

Είναι αναμενόμενο ότι – νωρίτερα ή αργότερα – ελληνικό δικαστήριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια συλλογική αγωγή για την επιβολή του δικαίου προστασίας δεδομένων. Με δεδομένο, όμως, ότι ο Ν. 4624/2019 δεν προβλέπει τα σχετικά με τη συλλογική αγωγή στον τομέα προστασίας

Δέντρα αποφάσεων και νομικός κόσμος: ορθολογική και αιτιολογημένη λήψη αποφάσεων σε καθεστώς νομικής αβεβαιότητας (Μέρος Β*)

* Το Mέρος Α’ δημοσιεύθηκε στο Lawyer Ιουλίου-Αυγούστου Η αβεβαιότητα είναι στοιχείο συνυφασμένο με το νομικό κόσμο. Τα δυσχερή δογματικά ζητήματα, η εγγενής ασάφεια νομικών εννοιών, η πολυνομία, οι πρακτικές δυσχέρειες, τα δικονομικά ζητήματα και οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης δημιουργούν ένα

Η προστασία των φυτικών ποικιλιών εξασφαλίζει την αγροτική παραγωγή

Καταναλώνουμε ευχάριστα ακτινίδια με ομοιόμορφο μεγάλο μέγεθος ή τραγανά αχλάδια με καταπράσινο φλοιό ή γλυκά σταφύλια χωρίς κουκούτσια – ξέρουμε άραγε ότι πίσω από τα φρούτα αυτά είναι ένα κερδοφόρο είδος φυτικής ποικιλίας; Τα καταπράσινα αχλάδια είναι φυτική ποικιλία αχλαδιών ανθεκτικών στο

Σκέψεις για την επίδραση των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19 στα έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα

Μεταξύ των ζητημάτων που ανέκυψαν, στο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας, από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, προβληματισμοί αναφύονται και στο πεδίο των έργων ΣΔΙΤ, τόσο στο προ-συμβατικό, όσο και στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Τα πολιτειακά μέτρα για την αντιμετώπιση

Δέντρα αποφάσεων και νομικός κόσμος: ορθολογική και αιτιολογημένη λήψη αποφάσεων σε καθεστώς νομικής αβεβαιότητας

Η αβεβαιότητα είναι στοιχείο συνυφασμένο με τον νομικό κόσμο. Από τη μια πλευρά, τα δυσχερή δογματικά ζητήματα, η εγγενής ασάφεια νομικών εννοιών που εξειδικεύονται από τη νομολογία και η πολυνομία. Από την άλλη οι πρακτικές δυσχέρειες, τα δικονομικά ζητήματα και οι καθυστερήσεις

Schrems II – και τώρα τί;

Ο Γενικός Κανονισμός είναι εξαιρετικά σαφής, στο άρθρο 45, σε ό, τι αφορά τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ: Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο