Αποκωδικοποιώντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων στα εργασιακά θέματα

Έρευνα της Global Link

Με επικεφαλής τον Ηλία Σκορδά, Research Director της εταιρείας, η Global Link πραγματοποίησε έρευνα με στόχο την καταγραφή και αποκωδικοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων στα εργασιακά θέματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16/09 -16/10/2020 με τη συμμετοχή 220 υψηλών στελεχών του HR από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τομείς διερεύνησης & Προφίλ συμμετεχόντων

Οι τομείς που επιδιώχθηκε να διερευνηθούν μέσω της έρευνας της Global Link ήταν οι ακόλουθοι:

  • Ποια είναι τα εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αναφορικά με τους εργαζόμενούς τους
  • Πόσο ικανοποιημένες είναι με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους για τα εργασιακά θέματα
  • Σε ποια θέματα θεωρούν ότι χρειάζονται ενίσχυση των γνώσεων τους
  • Κατά πόσον θεωρούν σαφές το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τα εργασιακά θέματα

Αναφορικά με το προφίλ των συμμετεχόντων, αυτοί ήταν σε ποσοστό 60% γυναίκες και σε ποσοστό 40% άνδρες, προερχόμενοι κατά 72% από μεγάλες επιχειρήσεις (50+ υπάλληλοι), κατά 15% από μεσαίες και κατά 13% από μικρές επιχειρήσεις, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (59%) κατείχαν/κατέχουν διευθυντική θέση.

Εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας

Βάσει της έρευνας οι προβλέψεις τα επιχειρήσεων για τον επόμενο χρόνο είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, με 50% των συμμετεχόντων να θεωρεί ότι θα  βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση

Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις βρίσκονται σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση παρά την πανδημία, ενώ 4 στις 10 σε λιγότερο καλή (κακή) από πέρυσι, δημιουργώντας, εν τέλει, ένα αρνητικό ισοζύγιο. Αντίστοιχα, σε καλύτερη κατάσταση φαίνεται να βρίσκονται οι μεγάλες επιχειρήσεις εν αντιθέσει με τις μεσαίες και μικρές. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της έρευνας οι προβλέψεις τα επιχειρήσεων για τον επόμενο χρόνο είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, με 50% των συμμετεχόντων να θεωρεί ότι θα  βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις θεωρούν ότι βρίσκονται σε καλή και πολύ καλή κατάσταση σε ποσοστό 80%, ενώ οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε ποσοστό 48% θεωρούν ότι βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση. Συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την κατάστασή τους ως λιγότερο και πολύ λιγότερο καλή σε ποσοστό 59%.

Εργασιακά θέματα των εταιρειών

Αναφορικά με τα εργασιακά θέματα των εταιριών σε σχέση με τους εργαζομένους, 6 στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Πιο αναλυτικά, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις σχετίζονται με την υπέρβαση ωραρίου, τους μετακινούμενους εργαζόμενους και την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων και τρίτων. Ακολουθούν στην κατάταξη οι δανειζόμενοι εργαζόμενοι, η επιβολή πειθαρχικής διαδικασίας και η πρόσληψη εργαζόμενων τρίτων χωρών.

Από την άλλη πλευρά, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις δίνουν περισσότερη έμφαση στην αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων που έρχεται δεύτερη στην κατάταξή τους, στην υπέρβαση του ωραρίου που έρχεται πρώτη και τέλος στους μετακινούμενους εργαζόμενους.

Αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων των εταιρειών για τα εργασιακά θέματα, η πλειονότητα των  επιχειρήσεων εμφανίζεται ικανοποιημένη από τη γνώση της στα εργασιακά θέματα με 9 στις 10 επιχειρήσεις (κυρίως μεγάλες) να εμφανίζονται ως ικανοποιημένες (πάρα πολύ ικανοποιημένες, πολύ ικανοποιημένες, αρκετά ικανοποιημένες) από τις γνώσεις τους και 7 στις 10 να θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση.

Ως ένα από τα ζητήματα που απασχολεί/ενδιαφέρει κυρίως τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σε ποσοστό 55%

Ως πολύ καλές χαρακτηρίζουν οι επιχειρήσεις τις γνώσεις τους στη μισθολογική μεταχείριση των παροχών και στις συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών έργου/ορισμένου χρόνου, ενώ ως ελάχιστες χαρακτηρίζουν τις γνώσεις τους αναφορικά με το ζήτημα των κυρώσεων του ΣΕΠΕ και τις διαδικασίες μεταβίβασης της επιχείρησης. Ως ένα από τα ζητήματα που απασχολεί/ενδιαφέρει κυρίως τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σε ποσοστό 55%.

Οι τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι χρειάζονται ενίσχυση των γνώσεών τους είναι τα ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό (πρόσληψη, απόλυση, αξιολόγηση προσωπικού, ωράριο εργασίας), η κοινωνική ασφάλιση, η φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος και χρήμα, η συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων και, τέλος, οι ενδοεπιχειρησιακές και ενδοομιλικές μεταθέσεις και μετακινήσεις.

Η σαφήνεια του νομικού πλαισίου για τα εργασιακά θέματα

Όσον αφορά στο ζήτημα της σαφήνειας του νομικού πλαισίου για τα εργασιακά θέματα, περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν  ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι ασαφές και 8 στις 10 θεωρούν ότι  είναι δυσνόητο, ειδικά στους τομείς που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις κυρώσεις του νόμου και την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους τους. Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων απασχολεί σε ποσοστό 33% τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 28% τις μεγάλες, ενώ το ζήτημα της ενημέρωσης απασχολεί σε ποσοστό 33% τις μεγάλες και 20% τις μεσαίες και μικρές.

Συνοπτικά

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (περίπου 9 στις 10) είναι ικανοποιημένη από τη γνώση της στα εργασιακά θέματα, αλλά επιζητεί ενίσχυση. Πολύ καλή γνώση έχουν, κυρίως, για τη μισθολογική μεταχείριση των παροχών, τις συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών/ έργου/ ορισμένου χρόνου. Ως ελάχιστη έως καθόλου γνώση οι επιχειρήσεις έχουν, κυρίως, για τις κυρώσεις του ΣΕΠΕ, τις διαδικασίες μεταβίβασης επιχείρησης, τις κυρώσεις για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Οι ανάγκες που αντιμετωπίζουν σήμερα σχετικά με τους εργαζομένους τους είναι, κυρίως, η υπέρβαση ωραρίου, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι και  η αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Οι επιχειρήσεις επιζητούν ενίσχυση της γνώσης της επιχείρησης κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και ασφάλιση. Ενδιαφέροντα θέματα για τα οποία θα ήθελαν περισσότερη πληροφόρηση είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (τηλεργασία, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής κλπ), τα θέματα υπερωριών/ υπερεργασίας/λοιπών προσαυξήσεων. Όχι πολύ σαφές θεωρούν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τα εργασιακά θέματα, όπως τα προσωπικά δεδομένα και οι κυρώσεις, οι προϋποθέσεις ενημέρωσης/ διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και οι υπερβάσεις ωραρίου.