20 under 40 Compliance 2024

To Lawyer παρουσιάζει τη λίστα 20 under 40 Compliance. Σκοπός της είναι να αναδείξει νέα στελέχη, τα οποία με τις καινοτόμες πρακτικές που ακολουθούν, οδηγούν τις εξελίξεις στον τομέα της Συμμόρφωσης. Ταλαντούχοι επαγγελματίες κάτω των 40 οι οποίοι, είτε ατομικά είτε ως μέλη ομάδας, έχουν δημιουργήσει και υλοποιήσει δράσεις και στρατηγικές Συμμόρφωσης με πολύτιμο αντίκτυπο στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον, όσο και εσωτερικά στην εταιρεία τους. Νέα στελέχη που ενισχύουν το αποτύπωμα της Συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε προσεχές event (συνέδριο/βραβείο) σχετικής θεματολογίας του LAWYER.

Η δημοσίευση της λίστας θα γίνει στο περιοδικό LAWYER ή/και στο ημερήσιο newsletter DailyFax, καθώς και στο lawyermagazine.gr και στα social groups του

Ποιοι συμμετέχουν στη λίστα

Στη λίστα μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε εργάζεται στον τομέα της Συμμόρφωσης από την πλευρά του Brand (in-house στέλεχος επιχείρησης), αλλά και από την πλευρά των παρόχων νομικών υπηρεσιών (δικηγορική εταιρεία, πάροχος υπηρεσιών τεχνολογίας κλπ.).

Αρκεί να είναι έως 40 ετών. Αναζητούμε ανθρώπους που βγήκαν από τα συνηθισμένα, που λειτούργησαν με ευφυΐα, που καινοτόμησαν. Ο στόχος είναι να εντοπίσουμε νέους και νέες που εξελίσσουν τον τομέα της Συμμόρφωσης με το έργο τους, να μάθουμε γι’ αυτούς και από αυτούς.

Η συμμετοχή λαμβάνει χώρα μέσα από 350 λέξεις από όπου προκύπτουν οι λόγοι για τους οποίους ο/η εν λόγω υποψήφιος/α αξίζει να διακριθεί. Ενδεικτικά:

 • Πώς τεκμηριώνεται η αξία που προσέφερε μέσω της εργασίας του;
 • Ποια ήταν η διαφορά που έκανε η δουλειά του;
 • Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συνεισφοράς του;
 • Πόσο άλλαξε το status quo; Πώς «τάραξε τα νερά» του τομέα της Συμμόρφωσης;
 • Ποιο το αποτύπωμα που άφησε πίσω του;

Γιατί να συμμετάσχετε

Αν είστε εργοδότης:

 • Προβάλετε την εταιρεία σας ως «employer of choice»
 • Αναδεικνύετε τους ταλαντούχους ανθρώπους
 • Αποδεικνύετε ότι στην εταιρεία σας δίνετε έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντων
 • Προσελκύετε τα ταλέντα της αγοράς
 • Βελτιώνετε τον εσωτερικό ανταγωνισμό
 • Συμπληρώνετε το βιογραφικό των ανθρώπων που το αξίζουν

Αν υποβάλετε την υποψηφιότητα για τον εαυτό σας:

 • Αναδεικνύετε τη δουλειά σας και τις ικανότητές σας
 • Δίνετε δημοσιότητα στα project σας
 • Μοιράζεστε την καινοτόμο σκέψη σας με την επαγγελματική σας κοινότητα

Πώς θα εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας

Για να λάβει κάποιος μέρος στην επιλογή της τελικής λίστας, αρκεί να προταθεί (nominated) εσωτερικά (π.χ. από τη διεύθυνση Compliance, ή το Νομικό Τμήμα της επιχείρησης, ή τη δικηγορική εταιρεία) είτε να προταθεί από συνεργάτη / πελάτη, είτε να δηλώσει ο/η ίδιος/α τη συμμετοχή του/της. Η συμμετοχή λαμβάνει χώρα με κείμενο έως 350 λέξεων (που παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους αξίζει την εισαγωγή στη λίστα) και μία φωτογραφία του επαγγελματία. Επιτρέπεται να προταθούν περισσότερα από ένα άτομο από την εταιρεία / όμιλο.

Αξία συμμετοχής: Η αξία για τη δήλωση συμμετοχής είναι 350 ευρώ + ΦΠΑ.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Η επιλογή των 20 γίνεται από την ομάδα 20 under 40 του LAWYER | The Business Magazine (content & events editors). Αφού λάβει τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, η ομάδα συζητά και καταλήγει στα στελέχη που θα απαρτίσουν τη λίστα, με σκοπό να παρουσιάσει μια λίστα πολυποίκιλη, η οποία θα αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα από κλάδους της αγοράς και εταιρείες, αλλά και συμπεριληπτική και ισορροπημένη ως προς το φύλο, την εξειδίκευση, κ.α. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αιτιολόγηση επιλογής ή μη προς κάθε υποψήφιο, καθώς μπορεί να μην οφείλεται σε έναν μόνο λόγο, αλλά σε λόγους που έχουν να κάνουν με την παρουσίαση μιας λίστας με εύρος και ποικιλία.

Δημοσιότητα συμμετοχής σας στη λίστα

Όσοι επιλεγούν:

 • Θα λάβουν sticker «Member of LAWYER’s 20under40 Compliance», καθώς και virtual badge, το οποίο μπορεί να προστεθεί στο LinkedIn profile τους ως ψηφιακό πιστοποιητικό.
 • Η τελική λίστα των 20 προσωπικοτήτων θα δημοσιευθεί σε ειδικό αφιέρωμα.
 • Ταυτόχρονα, θα δημοσιευθεί και στο website του περιοδικού, σε dedicated σελίδα.
 • Θα υπάρξει σημαντική καμπάνια δημοσιοποίησης της λίστας και από τα social media του LAWYER.
 • Η ανακοίνωση των νικητών, θα γίνει σε προσεχές event (συνέδριο/βραβείο) σχετικής θεματολογίας του LAWYER.

NOMINATIONS DEADLINE
19·07·24

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας:
Πατήστε το κουμπί (+) , δηλώνοντας έτσι τον αριθμό των στελεχών που θα προτείνετε (1 έως 10).
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ.

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής

Παρακαλούμε κάντε click παρακάτω για να κατεβάσετε τους όρους συμμετοχής.

"*" indicates required fields

Step 1 of 2

Όροι και Προϋποθέσεις

 • Για να συμμετάσχει ένας υποψήφιος πρέπει να είναι έως 40 ετών τη στιγμή της κατάθεσης της υποψηφιότητας και η δραστηριότητα που περιγράφεται να αφορά στην Ελλάδα.
 • Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν και να εξοφληθούν online.
 • Εφόσον επιλεγεί ένας υποψήφιος, έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να δημοσιεύσουμε ολόκληρο ή μέρος του κειμένου της υποψηφιότητας σε κάθε Μέσο της BOUSSIAS Media.
 • Επιτρέπεται η υποβολή πολλών υποψηφίων από μια εταιρεία.
 • Η απόφαση των συντακτών δεν αμφισβητείται.

Ζητούμενα υποψηφιότητας

1. Όνομα & Eπώνυμο
Συμπληρώστε το όνομα και το επώνυμο του υποψήφιου στελέχους.
 
2. Θέση
Συμπληρώστε τον τίτλο της θέσης σας. 
 
3. Τεκμηρίωση υποψηφιότητας (έως 350 λέξεις)
Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
 • Ποιο είναι το project / διαδικασία που υλοποίησε ο/η υποψήφιος/α; Ποια ήταν η πρωτοβουλία που έλαβε;
 • Ποια τα αποτελέσματα;
 • Πώς επέδρασε στη δημιουργία αξίας;
 • Ποιο είναι το αποτύπωμα που άφησε;
4. Λίγα λόγια για το βιογραφικό του υποψηφίου (έως 100 λέξεις)
 
5. Φωτογραφία υψηλής ανάλυσης (αρχείο jpg, png ή gif, έως 5 MB) 
Eνδέχεται να ζητηθεί φωτογράφιση ανάλογα με τις ανάγκες του περιοδικού.
 
6. Αντίγραφο αποδεικτικού Ημερομηνίας Γέννησης (αρχείο PDF, jpg, έως 20 ΜΒ)
(πχ. Ταυτότητα, διαβατήριο) που αποδεικνύει ότι ο/η προτεινόμενος/η είναι έως 40 ετών τη στιγμή της κατάθεσης της υποψηφιότητας.
 
7. Email
Συμπληρώστε το Email του υποψήφιου στελέχους
 
8. LinkedIn Profile
Συμπληρώστε το LinkedIn profile του υποψήφιου στελέχους (μπορείτε να κάνετε copy paste το url από το LinkedIn, π.χ. https://www.linkedin.com/in/linkedin-name-surname).

Επικοινωνία:
Βίκυ Στάμου, M: 6947 145 105, E: [email protected]