Ο ενεργειακός μετασχηματισμός του Ομίλου Motor Oil, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και ο κομβικός ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας

Iωάννης Μπιμπλής, Διευθυντής Νομικών Θεμάτων ανταγωνισμού, διαχείρισης αποβλήτων και εναλλακτικών καυσίμων, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ.

Μέσα από το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικού ύψους €4 δισεκατομμυρίων και με ορίζοντα το 2030, ο Όμιλος οδηγεί την πράσινη μετάβαση και προωθεί έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ολιστικό και συνεκτικό πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου στηρίζεται σε 4 κεντρικούς πυλώνες, θέτοντας τις βάσεις για ένα ποικιλόμορφο και πολυενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Οι πυλώνες αυτοί είναι οι εξής: Κινητικότητα & Retail, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικά καύσιμα & Κυκλική οικονομία, Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία.

Ειδικότερα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας, η Motor Oil έχει επιτύχει σημαντικά ορόσημα που της επιτρέπουν να ηγείται των προσπαθειών για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Thalis ES SA και της VERD AE να σηματοδοτούν εμφατικά τη μεγάλη βαρύτητα που προσδίδει ο οργανισμός στον συγκεκριμένο τομέα.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος και η Νομική του Υπηρεσία δημιούργησαν ξεχωριστή Διεύθυνση από τον περασμένο Ιούλιο, εστιασμένη ακριβώς σε αυτό το αντικείμενο δραστηριότητας, με στόχο την άρτια συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και την έμφαση στην ανακύκλωση και στην κυκλικότητα. Η Motor Oil, δηλαδή, δείχνει και με αυτόν τον τρόπο την αξιακή προτεραιότητα που έχει για την ίδια η ουσιαστική προαγωγή της βιωσιμότητας και της αειφορίας.

Σε προσωπικό επίπεδο, μετά από πολυετή θητεία στο χώρο των πετρελαιοειδών και των συμβατικών καυσίμων ως Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της CORAL A.E., πριν από λίγους μήνες ανέλαβα τη θέση του Διευθυντή Νομικών Θεμάτων ανταγωνισμού διαχείρισης αποβλήτων και εναλλακτικών καυσίμων της Μotor Oil.

Πέρα από τη μεγάλη πρόκληση που αποτελεί η μετάβαση από τα συμβατικά καύσιμα στα καύσιμα του μέλλοντος και στη διαχείριση αποβλήτων, η κίνηση αυτή καταδεικνύει τα αντανακλαστικά και την ικανότητα της Νομικής μας Υπηρεσίας να προσαρμόζεται με αμεσότητα και ευελιξία στις νέες συνθήκες, παρέχοντας την πολύτιμη τεχνική της εξειδίκευση σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο.

Σ’ όλη την μέχρι τώρα πορεία μου, είναι βαθιά πεποίθηση μου ότι η Νομική Υπηρεσία μιας επιχείρησης συμμετέχει ενεργά στο «γίγνεσθαι», στην καθημερινότητα και στην χάραξη της συνολικής πορείας του οργανισμού, υποστηρίζοντας δραστικά το έργο της, χωρίς να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο. Ο Νομικός σύμβουλος, εκτός από την απαραίτητη νομική κατάρτιση, είναι αναγκαίο να κατανοεί και να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο μεγάλο ταξίδι της πράσινης μετάβασης, λοιπόν, καθώς και στην ευρύτερη διαμόρφωση της όλης εταιρικής πολιτικής ο ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας είναι κομβικός, προσαρμοζόμενος με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις επιχειρηματικές και στρατηγικές επιλογές.