Η 4ημερη εργασία στην Ευρώπη και τον κόσμο

Εργασία τεσσάρων ημερών είναι το νέο εργασιακό μοντέλο που αργά, αλλά σταθερά, φαίνεται να υιοθετείται από πολλές ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Με τις
αποδοχές να μένουν ίδιες και τον χρόνο ανάπαυσης του εργαζόμενου να αυξάνεται σε εβδομαδιαία βάση, οι έρευνες αναφέρουν αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας για τους εργαζόμενους.

Πιο συγκεκριμένα, στο Βέλγιο η θέσπιση της τετραήμερης εργασίας συνοδεύεται από διατήρηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, με παροχή στον εργαζόμενο του δικαιώματος επιλογής του αν θα συμπληρώσει το εβδομαδιαίο ωράριό του σε τέσσερις ή σε πέντε εργάσιμες μέρες. Με τη σειρά της η Ισλανδία, μια χώρα που παρέχει από τις υψηλότερες αμοιβές στην ΕΕ, μετά από τέσσερα έτη δοκιμής του νέου εργασιακού μοντέλου με περιορισμό εν προκειμένω των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, χωρίς περικοπές μισθού, οδηγήθηκε σε μείωση των ωρών εργασίας και παροχή του δικαιώματος τετραήμερης εργασίας στο 86% των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι η 4η ημέρα εργασίας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου μπορούσε να παρέχεται εξ αποστάσεως.

Με ενίσχυση δέκα εκατομμυρίων στερλινών στις επιχειρήσεις σκοπεύει να διανύσει τη δοκιμαστική περίοδο της τετραήμερης εργασίας η Σκωτία, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις για επίσημο περιορισμό των ημερών εργασίας πραγματοποιούνται στην Ουαλία. Στη Σουηδία, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, όπως η Ιαπωνική Toyota, δίνουν στους εργαζόμενους το δικαίωμα επιλογής της τετραήμερης εργασίας. Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου έχει εγκριθεί και στην Ισπανία, ενώ στη Γερμανία μεγάλος αριθμός start up δοκιμάζει τα οφέλη της εφαρμογής του.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Νέα Ζηλανδία, η Unilever υιοθέτησε πειραματικά το μοντέλο, το οποίο σε περίπτωση επιτυχίας θα υιοθετηθεί και σε άλλες χώρες, στις οποίες η εταιρία διατηρεί παραρτήματα. Στην Ιαπωνία, παρά την ύπαρξη των εξαντλητικών ωραρίων στο σύνολο της χώρας, η Microsoft Japan εισήγαγε πειραματικά την τετραήμερη εργασία με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον νέο εργασιακό νόμο (ν. 4808/2021), η τετραήμερη εργασία μπορεί να εφαρμοστεί κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου και γραπτής συμφωνίας του εργοδότη, χωρίς μείωση αποδοχών στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, εφόσον συμπληρώνεται το 40ωρο εβδομαδιαίως. Παράλληλα, ο εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται με ελαστικό ωράριο για οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους. Σε περίπτωση εργασίας άνω των δέκα ωρών ημερησίως, οι επιπλέον ώρες θα επιστρέφονται στον εργαζόμενο με τη μορφή άδειας, ρεπό ή μειωμένου ωραρίου.

Τα μέχρι στιγμής δείγματα από την εφαρμογή του μοντέλου ανά τον κόσμο δείχνουν αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, μείωση του άγχους και καλύτερη εξισορρόπηση εργασιακής και οικογενειακής ζωής, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας.

Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά, με την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων να οδηγεί σε περισσότερα κέρδη και ορθότερη λειτουργία του οργανισμού, μείωση των γενικών εξόδων, μείωση του λειτουργικού κόστους, καλύτερη σχέση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και ως εκ τούτου αύξηση της αφοσίωσης των εργαζομένων προς τον οργανισμό.