Η δικηγορία έχει μετεξελιχθεί και πρωταρχικό στόχο αποτελεί η πρόληψη

Συζητήσαμε με τους συνιδρυτές και εταίρους της Rhetor Law Firm, Δημήτρη Ζάχο και Ανδρέα Παπαμιμίκο, για τη δομή και τον χαρακτήρα της εταιρείας, τις τεχνικές που υιοθετούν για τη διαχείριση των υποθέσεων των πελατών, τον προληπτικό χαρακτήρα στην παροχή των νομικών υπηρεσιών, αλλά και για τη στρατηγική ανάπτυξης και τα σχέδιά τους για την επόμενη μέρα.

  • Πείτε μας δυο λόγια για εσάς και την επαγγελματική σας πορεία.

Δημήτρης Ζάχος: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας ήδη έντονες οικογενειακές παραστάσεις από το νομικό κλάδο, δραστηριοποιήθηκα στον χώρο της δικηγορίας, τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστικό επίπεδο. Η ίδρυση της Rhetor το έτος 2016 αποτέλεσε μια σχεδόν φυσιολογική εξέλιξη, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις του επαγγέλματος με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των εντολέων μας. Σε αυτό συνέδραμε και η συναντίληψη που είχαμε με τον Ανδρέα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου οργανισμού.

Ανδρέας Παπαμιμίκος: Με αφετηρία την ιδιαίτερή μου πατρίδα τη Λάρισα, η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό των σπουδών μου αλλά, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, και τον τελικό μου προορισμό, στον οποίο ρίζωσα οικογενειακά και επαγγελματικά. Βέβαια, τα πρώτα νομικά μου βήματα τα έκανα στην Αθήνα και το 2016 – αφήνοντας πίσω μου και έναν κύκλο ενασχόλησης με τα κοινά – αποφασίσαμε και σχεδιάσαμε από κοινού με τον Δημήτρη το εγχείρημα της Rhetor. Συνιστά μια ηθική ικανοποίηση η μέχρι σήμερα ανάπτυξη της εταιρείας, εν μέσω μάλιστα αχαρτογράφητων συνθηκών πανδημίας, η οποία συνοδεύεται από τη φήμη που απολαμβάνει η εταιρεία μεταξύ των πελατών, αλλά και των συναδέλφων μας.

  • Μπορείτε να μας περιγράψετε τη δομή της εταιρείας και ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πιστεύετε ότι συντελούν στην επιτυχημένη πορεία της; Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διαφοροποιό στοιχείο της Rhetor Law Firm;

Α.Π.: Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, μαζί με το υποκατάστημα των Αθηνών, το οποίο και λειτουργεί από την πρώτη ημέρα έναρξης της Rhetor, βρίσκονται σε συνεχή και μεγάλη ανάπτυξη. Στη Rhetor από την πρώτη στιγμή ακολουθήσαμε συνειδητά συγκεκριμένη εταιρική δομή και διάρθρωση, με οργανογράμματα, διαδικασίες, ξεχωριστά τμήματα και πιστοποίηση ISO 9001. Σε κάθε συνεργάτη αντιστοιχεί μία περιγραφή θέσης με συγκεκριμένα καθήκοντα και πρόσωπα αναφοράς. Πλέον των δικηγόρων, η εταιρεία είναι στελεχωμένη με διοικητικό προσωπικό, εσωτερικό λογιστήριο, τμήμα IT, τμήμα marketing και φυσικά τη γενική διεύθυνση.

Καθώς μας διέπει μια πελατοκεντρική φιλοσοφία, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία με τους πελάτες και φυσικά στην αποτελεσματικότητα των υποθέσεών τους. Πιστεύουμε στην εξειδίκευση, γι’ αυτό και κάθε συνεργάτης έχει 1-2 τομείς στη διαχειριστική του ευθύνη. Ο εντολέας, ωστόσο, ο οποίος ασφαλώς, είτε ενδιαφέρεται για την έκβαση της υπόθεσής του, είτε να παραλάβει το όποιο επιθυμητό από αυτόν παραδοτέο, έχει ένα και μοναδικό σημείο επαφής, ακόμη και όταν σε σύνθετα εγχειρήματα δημιουργούνται ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εξωτερικών – σε μόνιμη και σταθερή βάση – συνεργατών λοιπών ειδικοτήτων, όπως φοροτεχνικών, οικονομικών συμβούλων, μηχανικών, συμβολαιογράφων κλπ.

Τέλος, μεριμνούμε ώστε να παρέχουμε στους συνεργάτες και στους υπαλλήλους μας ένα ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, για να επιτελούν αναπόσπαστοι το έργο τους. Μεριμνούμε για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών μας, αναλαμβάνοντας και τις σχετικές δαπάνες. Επιθυμία μας είναι κάθε συνεργάτης να νιώθει τη Rhetor ως την επαγγελματική του οικογένεια, μέσα από την οποία θα μπορέσει να εξελιχθεί προσωπικά και επαγγελματικά.

  • Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας σας βρίσκεται η ελαχιστοποίηση των περιττών δικαστικών διενέξεων. Πώς ακριβώς διασφαλίζεται αυτός ο προληπτικός χαρακτήρας στην παροχή των νομικών υπηρεσιών στους πελάτες σας;

Δ.Ζ.: Η δικηγορία έχει μετεξελιχθεί και πρωταρχικό στόχο αποτελεί κατά βάση η πρόληψη και, ειδικότερα, η προληπτική νομική συμβουλευτική. Η νομική υπηρεσία τείνει όλο και περισσότερο να εμπεριέχει την έννοια της έγκαιρης στοχευμένης δράσης του νομικού συμβούλου στην επίλυση προβλημάτων εν τη γενέσει τους, ήτοι προτού αυτά μετατραπούν σε επισφαλείς, χρόνιες και κοστοβόρες δικαστικές διενέξεις. Το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου μας αποτελείται από σταθερές συνεργασίες, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, οι οποίες σε καθημερινή, αλλά και μακροχρόνια βάση καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα ζητημάτων. Η σταθερότητα αυτή δημιουργεί μία προσωποποιημένη και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, στην εταιρεία μας, “διαβάζουμε” πολύ καλά τον εντολέα μας, αποκτούμε πλήρη εικόνα για τις ανάγκες, τη δυναμική και τις δυνατότητές του, τη λειτουργία και τη διάρθρωσή της επιχείρησής του, ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα να προλάβουμε εγκαίρως προβληματικές καταστάσεις. Παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις και προβαίνουμε σε ανατροφοδότηση και διορθωτικές κινήσεις στα θέματα που τον απασχολούν. Μας ενδιαφέρει η συμβουλή μας να είναι κατανοητή, εφαρμόσιμη και το κυριότερο αποτελεσματική. Το ίδιο αποτελεσματική, σε περιπτώσεις που κριθεί αυτό αναπόφευκτα απαραίτητο, είναι η συνδρομή μας σε δικαστικές ενέργειες.

  • Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις τεχνικές Στρατηγικής Νομικής Συμβουλευτικής που υιοθετεί η Rhetor Law Firm και ποια η αξία αυτών για τους πελάτες της εταιρείας;

Α.Π.: Η εταιρεία μας καλύπτει ολιστικά τον κλάδο που ονομάζεται “Δίκαιο της Επιχείρησης”, συμπεριλαμβάνει κάθε υπόθεση που εμπίπτει στις κατηγορίες του Εμπορικού, Εταιρικού, Αστικού, Φορολογικού, Εργατικού και Ποινικού Δικαίου και σχετίζεται με τον συναλλακτικό κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα αν αυτή είναι μια τυπική μικρομεσαία οντότητα ή κάποιο διεθνώς αναγνωρίσιμο brand. Από κοινού με τον εντολέα αποφασίζεται εκ των προτέρων το επιθυμητό αποτέλεσμα, τα ενδιάμεσα στάδια, καταστρώνονται τυχόν εναλλακτικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά σενάρια εξέλιξης και δεσμεύονται οι αναγκαίοι για την επίτευξη του στόχου ανθρώπινοι και υλικοί πόροι. Αλλά και για τους ιδιώτες εντολείς μας, όταν για παράδειγμα πρόκειται για την απόκτηση ενός ακινήτου, μια διαπραγμάτευση με πιστωτικό ίδρυμα ή μια σύνθετη υπόθεση οικογενειακού δικαίου, η μεθοδολογία δεν αλλάζει. Είμαστε υπερήφανοι για την εμπειρία και τις δεξιότητες των στελεχών μας και αυτό είναι κάτι που οι πελάτες μας, αλλά και αντίδικοι ή αντισυμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν.

  • Πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα της εταιρείας;

Α.Π.: Η παροχή νομικών υπηρεσιών είναι ένα επάγγελμα που εμφανίζει ευαισθησία σε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Κατά τη διαφαινόμενη έξοδο από τις συνθήκες πανδημίας δυστυχώς βρεθήκαμε αντιμέτωποι – έστω εξ αντανακλάσεως – με τις συνέπειες μιας πολεμικής σύρραξης με παγκόσμιο αντίκτυπο. Έχουμε, όμως, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στη στελέχωσή μας και ευελπιστούμε ο ρυθμός ανάπτυξής μας να διατηρηθεί με σίγουρα και σταθερά βήματα, αντιμετωπίζοντας τις “παιδικές” ασθένειες. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αποτελέσουμε κομμάτι της προοπτικής της Θεσσαλονίκης και να συνεισφέρουμε σε αυτή. Στην παρούσα φάση γίνονται επενδύσεις σε κλάδους αιχμής, όπως τα logistics, η πληροφορική, η ενέργεια, ο τουρισμός κλπ. Ιδιαίτερα ο κλάδος του τουρισμού επιδεικνύει κινητικότητα σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων. Πιστεύουμε αρκετά στην αγορά των Βαλκανίων και στους ξένους επενδυτές που έρχονται στην πόλη και ήδη βρισκόμαστε σε φάση επέκτασης – ίσως και εντός του έτους – σε μία από τις χώρες αυτές. Αντίστοιχα, με τους ίδιους ρυθμούς κινείται και η ανάπτυξη του γραφείου της Αθήνας.

Δ.Ζ.: Η στρατηγική ανάπτυξής μας δεν αφορά μόνο νέες αγορές, αλλά και πεδία, όπως το συνεχώς αναπτυσσόμενο GDPR, για το οποίο υπάρχει ξεχωριστό εξειδικευμένο τμήμα στην εταιρεία μας, αλλά και τα πρόσφατα ESG κριτήρια (Environmental, Social & Governance), τα οποία σύντομα θα αποτελέσουν νέα παγκόσμια προτεραιότητα σε επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, με στόχο τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών στην στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά και σταδιακά και στον τομέα των επενδυτικών ακινήτων, έχοντας συγκροτήσει μια εξειδικευμένη ομάδα δικηγόρων, τους οποίους συνδράμει ένα εξωτερικό δίκτυο συνεργατών με τις απαραίτητες ειδικότητες (συμβολαιογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί κλπ.), αποκτώντας έτσι το πλεονέκτημα να λειτουργεί ως ένα one-stop shop για σχεδιασμό και υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας. Παράλληλα, έχουμε ήδη εκκινήσει τη συνολική ψηφιοποίηση του αρχείου μας και των πιστοποιημένων διαδικασιών μας, επενδύοντας ταυτόχρονα σε σύγχρονες ψηφιακές cloud based πλατφόρμες, σε CRM software και σε A.I. search engines, με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρείας μας. Η νομική επιστήμη έχει κάνει άλματα σε πολλά επίπεδα και η επόμενη μέρα ευελπιστούμε να συνεχίζει να βρίσκει την εταιρία μας με όλα τα απαραίτητα εχέγγυα και αξίες, για να συνεχίσει προσηλωμένη στον στόχο της ως συλλειτουργός της Δικαιοσύνης.

  • Μοιραστείτε μαζί μας μια καινοτόμο πρακτική που εφαρμόζει η Rhetor Law Firm και πώς αυτή η πρακτική βελτιώνει την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και το επίπεδο των υπηρεσιών της.

Δ.Ζ.: Μέσω των διαδικασιών μας έχουμε καθιερώσει τον θεσμό του “contact person”. Ο εντολέας μας απευθύνεται σε συγκεκριμένο συνεργάτη δικηγόρο της εταιρείας (contact person), ο οποίος έχει εικόνα για το σύνολο των υποθέσεών του, ανεξαρτήτως κλάδου δικαίου και ανεξαρτήτως εάν εμπλέκεται ή όχι στον χειρισμό αυτών. Σ’ αυτόν αναφέρεται η ομάδα εργασίας της εταιρείας που ασχολείται με τον χειρισμό των υποθέσεων του εντολέα και αποτελεί ουσιαστικά τον δίαυλο επικοινωνίας, ο οποίος συντονίζει την πρόοδο των εργασιών. Ο συνεργάτης αυτός διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με τον εντολέα και τα στελέχη του, στην έδρα της επιχείρησής του και τον ενημερώνει για την εξέλιξη των υποθέσεών του τόσο προφορικά, όσο και μέσω έγγραφης αναφοράς. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό μία σχέση αμφίδρομης εμπιστοσύνης. Ανταποκρινόμενοι, επίσης, σε μεγαλύτερες οντότητες έχουμε τη δυνατότητα να θέτουμε στη διάθεση τέτοιων επιχειρήσεων συνεργάτη δικηγόρο που λειτουργεί υβριδικά με αρμοδιότητες οιονεί εσωτερικού νομικού συμβούλου ή σε αγαστή συνεργασία με την εκάστοτε νομική υπηρεσία, με τελικό αποτέλεσμα ο εντολέας να καλύπτει οποιαδήποτε νομική ανάγκη προκύψει. Ίσως να ήταν υπερβολή να τη χαρακτηρίσουμε καινοτομία, αλλά είναι μια πρακτική την οποία οι εντολείς μας φαίνεται ότι εκτιμούν, γεγονός το οποίο επισφραγίζεται και από τις μακρόχρονες συνεργασίες μας και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζονται στα πλαίσια αυτών.