Δικηγορική εταιρία Boutique: Είναι το παρόν αλλά και μέλλον για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

Oόρος «boutique law firm» μπορεί πολύ εύκολα να παρερμηνευθεί, καθώς στη σκέψη των περισσοτέρων ο όρος αυτός συνδέεται με το μέγεθος μιας δικηγορικής εταιρίας. Ως μια κατεξοχήν «boutique» δικηγορική εταιρία και από τις λίγες εταιρίες αυτού του είδους στην Ελλάδα, η εταιρία μας, είναι η πλέον κατάλληλη να αποκωδικοποιήσει τον όρο αυτόν, ξεχωρίζοντας την εξαιρετική παροχή υπηρεσιών, με σοβαρή και συστηματική ενασχόληση με τις υποθέσεις των πελατών, σε συνδυασμό με την άμεση επαφή με τον εκάστοτε πελάτη ως τα πλέον βασικά του στοιχεία. Ακολούθως, βασικά στοιχεία μιας boutique law firm είναι η εξειδίκευση όλων των απασχολούμενων δικηγόρων ανεξαιρέτως, η βαθιά γνώση του δικαίου και της πρακτικής, καθώς και η εκτεταμένη εμπειρία στις αντίστοιχες κατηγορίες νομικών υποθέσεων.

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι «boutique» δικηγορικές εταιρίες, όπως η δική μας, εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους δικαιικούς κλάδους (π.χ. στο εμπορικό δίκαιο, την πνευματική ιδιοκτησία, στο φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο της τεχνολογίας κλπ.), ή/και σε συγκεκριμένες μεθόδους επίλυσης διαφορών (π.χ. litigation ή διαιτησία), αντίστοιχη είναι και η εξειδίκευση των απασχολούμενων δικηγόρων, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών σπουδών, όσο και επαγγελματικής εμπειρίας. Για το λόγο αυτό, οι εταιρίες της κατηγορίας αυτής απασχολούν κατά κύριο λόγο δικηγόρους με πολυετή εμπειρία στον εκάστοτε κλάδο δικαίου.

Αυτό είναι και το πλεονέκτημα μίας «boutique law firm» προς τους πελάτες της· η παροχή εξατομικευμένων νομικών λύσεων σε εξειδικευμένα και συχνά σύνθετα νομικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Όσον αφορά στους δικηγόρους, οι εταιρίες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και καθημερινής εξέλιξης των νομικών γνώσεων σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, την απασχόληση σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου δημιουργείται η αίσθηση της «κοινότητας» και είναι έντονο το πνεύμα ομαδικότητας, αλλά και την άμεση επαφή με τον πελάτη με αποτέλεσμα την πληρέστερη κατανόηση της υπόθεσής του.

Η δικηγορική εταιρία «Calavros Law Firm – Filios – Kloukinas» έχει καθιερωθεί στον ελληνικό χώρο, ήδη δε και διεθνώς ως μία «boutique» δικηγορική εταιρία. Τα στοιχεία που την διακρίνουν στην κατηγορία αυτή είναι η απολύτως εξειδικευμένη παροχή δικηγορικών υπηρεσιών και η επίμονη ενασχόληση με κάθε υπόθεση, σε συνδυασμό με την ενδελεχή έρευνα για την επίλυση αυτής, καθώς και η προσήλωση στη βαθιά κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη. Για το λόγο αυτό χαίρει εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών της σε Ελλάδα και εξωτερικό για τη διαχείριση ακόμα και των πιο απαιτητικών υποθέσεών τους.

Στην εταιρία μας είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη επιλογή οι εταίροι μας να ασχολούνται με όλες τις υποθέσεις όλων των πελατών μας. Ένας εταίρος μας με μία ομάδα δικηγόρων αναλαμβάνουν τον χειρισμό της εκάστοτε υπόθεσης, από την αρχή μέχρι και το τέλος αυτής, σε όλα τα στάδια και σε όλες τις εκφάνσεις της. Υπάρχει έτσι άμεση επαφή των προσώπων που ασχολούνται με κάθε υπόθεση και αναπτύσσεται, συνήθως, μία στενή, προσωπική σχέση μεταξύ πελάτη – δικηγόρου. Με ζητούμενα πάντα το άρτιο νομικό αποτέλεσμα και την επιτυχή έκβαση κάθε υπόθεσης, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των εταίρων μας, συνεπώς η εμπειρία όλων μοιράζεται, με τελικούς αποδέκτες και ωφελούμενους από τη διαδικασία αυτή τους πελάτες της εταιρίας μας, καθώς με αυτό τον τρόπο προσέγγισης των υποθέσεών τους διασφαλίζεται η τόσο απαραίτητη και πολύτιμη στον τομέα παροχής νομικών υπηρεσιών «δεύτερη ματιά».