Δίνουμε μεγάλη σημασία στον χαρακτήρα και την ‘ψυχή’ του κάθε δικηγόρου

Κωνσταντίνος Καλαβρός Managing Partner, Calavros Law Firm

Συζητήσαμε με τον Κωνσταντίνο Καλαβρό για την πολύπλευρη προσέγγιση που ακολουθούν ως ‘boutique’ δικηγορική εταιρία στη διαχείριση και λύση της κάθε υπόθεσης, τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις της δικαστηριακής δικηγορίας, την ουσιαστική και διαρκή σχέση που χτίζει η εταιρία με τους νέους δικηγόρους, αλλά και το όραμα της Calavros Law Firm, μέσα από την προσωπική ‘ματιά’ καθενός εκ των συνεργατών της.

  • Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς και την επαγγελματική σας πορεία.

Ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία αμέσως μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στη Γερμανία, Γαλλία και Ελβετία, οι οποίες διήρκεσαν συνολικά 5,5 χρόνια. Τότε, τη δεκαετία του 1980, ιδρύσαμε με άλλους δύο συναδέλφους (που σήμερα είναι εταίροι) μία «άτυπη» εταιρία, η οποία το 2001 έγινε Δικηγορική Εταιρία και μετεξελίχθηκε με τα χρόνια σε αυτό που είμαστε σήμερα, μέσα από πολλή δουλειά, συνέπεια και επιμέλεια στον χειρισμό των υποθέσεων. Σήμερα, η εταιρία μας, με γραφεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα, αριθμεί 29 δικηγόρους, από τους οποίους οι 9 είναι εταίροι, 6 είναι οι ασκούμενοι δικηγόροι και 17 άτομα το λοιπό διοικητικό και οικονομικό προσωπικό. Στην Αθήνα στεγαζόμαστε σε ιδιόκτητο επταώροφο κτίριο 1420 τ.μ., στη Θεσσαλονίκη σε μισθωμένα γραφεία 105 τ.μ. και στην Κέρκυρα επίσης σε μισθωμένα γραφεία 67 τ.μ.

  • Πόσο σημαντική είναι για εσάς η συνεργασία και η ανάδειξη νέων δικηγόρων; Πώς αντικατοπτρίζεται αυτό στην εταιρία σας;

Η εταιρία μας πάντοτε επιδίωκε την ανανέωσή της μέσα από νέους συναδέλφους, τους οποίους επιλέγαμε με πολύ μεγάλη προσοχή και με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια: Στην εταιρία μας κοιτάμε πάντοτε οι νέοι συνάδελφοι δικηγόροι να έχουν εξαιρετικές πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, να έχουν καλές και ομαλές προσωπικότητες και κυρίως να έχουν τη «δίψα» του δικηγόρου, την όρεξη δηλαδή να δίνεις μάχες «μέχρις εσχάτων» για τον πελάτη σου. Η εταιρία μας δίνει μεγάλη σημασία στον χαρακτήρα και την «ψυχή» του κάθε δικηγόρου, καθώς αυτό είναι κάτι που θέλουμε να δίνουμε σε κάθε υπόθεση, σε κάθε πελάτη, σε συνδυασμό πάντα και με τις νομικές μας γνώσεις.

Η προβολή της «επόμενης γενιάς» αποτυπώνεται και στην επωνυμία μας, στην οποία υπάρχουν ήδη και δύο Named Partners, o Χρίστος Φίλιος και ο Θέμης Κλουκίνας, και οι δυο τους με πολλά χιλιόμετρα στη δικηγορία, στους οποίους προσβλέπουμε ήδη από τώρα, ότι θα προχωρήσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω την συνεχώς ανοδική πορεία της εταιρίας μας. Ταυτόχρονα, στην προσπάθειά τους αυτή υποστηρίζονται από τη Μαρίλυ και Χριστίνα Καλαβρού που αυτόνομα πλέον συμβάλουν στην εξέλιξη της εταιρίας μας. Εξάλλου επειδή κοιτάμε μπροστά, ήδη προετοιμάζουμε και την επόμενη γενιά της επόμενης γενιάς που θα αναλάβει τα ηνία της εταιρίας μας. Επίσης, κάθε νέο δικηγόρο που προσλαμβάνεται στην εταιρία μας τον ‘χρεώνεται’ ένας εταίρος, ο οποίος τον εκπαιδεύει και τον μυεί στα βήματα της δικηγορίας και στον τρόπο που εμείς δουλεύουμε τις υποθέσεις.

Εκτιμούμε ότι ένας δικηγόρος αρχίζει να αποδίδει στα δύο με τρία χρόνια από την αρχική του πρόσληψη, ενώ όσοι προορίζονται να εμπλακούν και σε διεθνείς διαιτησίες χρειάζεται περίπου μία πενταετία, για να εκπαιδευθούν και να αρχίσουν να αποδίδουν. Άλλωστε, η εταιρία μας είναι γνωστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ότι χειρίζεται με πολλή μεγάλη επιτυχία και διεθνείς διαιτησίες και σε κάθε τέτοια υπόθεση απασχολούνται κατ’ ελάχιστο 5 και κατά μέγιστο μέχρι 10 δικηγόροι.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στο γεγονός, ότι επενδύουμε στους νέους δικηγόρους όχι μόνο στο πλαίσιο των νομικών γνώσεων, αλλά και χτίζοντας μια ουσιαστική σχέση μαζί τους που αποβλέπει στη διάρκεια του χρόνου. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι οι περισσότεροι δικηγόροι μας έχουν ξεκινήσει μαζί μας ως ασκούμενοι δικηγόροι και έχουν εξελιχθεί (δύο απ’ αυτούς είναι ήδη εταίροι μας), άρα όλοι έχουν προοπτικές εξέλιξης και φυσικά όχι μόνον μισθολογικής. Όλοι οι δικηγόροι στην εταιρία μας απολαμβάνουν εξαιρετικό μισθολογικό καθεστώς, με σύστημα ετήσιων bonus και άλλων incentives, ενώ όλοι έχουν προοπτικές εξέλιξης μέχρι και να γίνουν Named Partners.

  • Θα χαρακτηρίζαμε την Calavros Law Firm ως μια ‘boutique’ δικηγορική εταιρία. Ποια θεωρείτε ότι είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που σας διαφοροποιούν στην ελληνική αγορά;

Πράγματι, έχουμε καθιερωθεί ως μία ‘boutique’ δικηγορική εταιρεία και τα στοιχεία είναι, νομίζω, κυρίως τρία: Πρώτον, στοχεύουμε στην απολύτως εξειδικευμένη παροχή δικηγορικών υπηρεσιών∙ σε κάθε υπόθεση κυριολεκτικά κοιμόμαστε και ξυπνάμε μ’ αυτή! Μας απασχολεί συνεχώς και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την υπόθεση του πελάτη μας, ώστε να του προτείνουμε τις ενδεικνυόμενες και συμφέρουσες λύσεις στο κάθε ζήτημα. Δεύτερον, όλες τις υποθέσεις τις χειρίζονται περισσότεροι του ενός δικηγόροι, διότι μας ενδιαφέρει η πολύπλευρη προσέγγιση και λύση της κάθε υπόθεσης.

Αυτό μας δίνει επιπλέον το πλεονέκτημα, ταυτόχρονα να «εκπαιδεύουμε» τους νεότερους συναδέλφους, οι οποίοι έτσι μαθαίνουν από τον τρόπο, με τον οποίο προσεγγίζουμε και χειριζόμαστε τις υποθέσεις. Πολύπλευρη προσέγγιση μίας υπόθεσης σημαίνει δε και πολλές διαφωνίες μεταξύ μας, όταν συζητούμε την κάθε υπόθεση μέσα στην ομάδα ή και ακόμη και σε ευρύτερη ομάδα, μέχρι να καταφέρουμε στο τέλος να ομογενοποιήσουμε τις απόψεις μας. Τρίτον, τις υποθέσεις μας τις ψάχνουμε πολύ, διαβάζουμε τον φάκελο, διαβάζουμε θεωρία και κυρίως νομολογία, ώστε να αντιληφθούμε όλες τις νομικές διαστάσεις της και να καταλήξουμε στην ενδεικνυόμενη λύση κάθε φορά.

Και αν χρειασθεί, δουλεύουμε και όλο το Σαββατοκύριακο για να προλάβουμε να ικανοποιήσουμε και τον βιαστικό πελάτη ή τη βιαστική υπόθεση. Στη δικηγορική μας εταιρία είναι αδιανόητο ο πελάτης να αφεθεί στην τύχη του! Και κάτι ακόμη, η εταιρία μας είναι το σπίτι μας, σε αυτήν περνάμε τις περισσότερες και πιο παραγωγικές ώρες της ημέρας και όλοι οι συνάδελφοι είναι η οικογένειά μας: Έτσι νοιώθουμε και είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που κάνουμε.

Κάθε βράδυ περιμένουμε να ξημερώσει η επόμενη μέρα και να πάμε στο γραφείο μας. Παρά το γεγονός, ότι είχαμε και έχουμε πολλές ευκαιρίες να αυξήσουμε ακόμη και υπέρμετρα τον αριθμό των δικηγόρων στην εταιρία μας, πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν το επιδιώξαμε, και μάλιστα το αποφύγαμε, γιατί πιστεύουμε στην εξατομικευμένη παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών και, κυρίως, θέλουμε για όλες τις υποθέσεις του γραφείου μας (ακόμη και την πιο μικρή) να έχουμε εικόνα των προοπτικών τους και των πιθανών εξελίξεών τους. Μας είναι αδιανόητο να μετατραπούμε σε «υπαλλήλους» μέσα από τη μαζική παραγωγή δικηγορικών υπηρεσιών. Γι’ αυτό, πιστεύουμε, μας εμπιστεύονται όχι μόνο μικροί, αλλά και μεγάλοι πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για να χειριστούμε τις υποθέσεις τους.

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των υποθέσεων είναι απολύτως απαραίτητη και μας επιτρέπει να αξιοποιούμε τον χρόνο που κερδίζουμε, μέσω αυτής, στον χειρισμό της κάθε υπόθεσης

  • Είστε μια έντονα ‘δικαστηριακή’ εταιρία. Μιλήστε μας για αυτόν τον τομέα της πρακτικής σας και τα διδάγματα που έχουν προκύψει από την εμπειρία σας.

Ούτως ή άλλως πιστεύουμε ότι η δικηγορία είναι το γοητευτικότερο επάγγελμα στον κόσμο: Βοηθάς τους ανθρώπους να λύσουν τα προβλήματά τους, αυτά πάλι (τα προβλήματα) έχουν τέτοια και τόση ποικιλία, ώστε μπορώ να σας πω, ότι τα 43 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά ποτέ δεν μου φάνηκε καμία υπόθεση βαρετή ή χωρίς ενδιαφέρον, αλλά κάθε μια από τις υποθέσεις μας παρουσιάζει ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον είτε στις πραγματικές είτε στις νομικές πτυχές της. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πιο ασήμαντη (από πλευράς νομικού ενδιαφέροντος) για εμάς υπόθεση μπορεί να είναι για τον πελάτη μας η υπόθεση της ζωής του και πρέπει να γνωρίζει ότι την εμπιστεύτηκε σε δικηγόρους που σέβονται αυτόν και την υπόθεσή του και θα κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να επιτύχει τους στόχους του. Ακόμα, πιστεύουμε ότι ο δικηγόρος ωριμάζει με το δικαστήριο και τον δικαστικό χειρισμό της κάθε υπόθεσης.

Η δικαστηριακή δικηγορία προϋποθέτει καλή προετοιμασία και μελέτη του φακέλου της κάθε υπόθεσης που πρέπει να ξέρουμε απ’ έξω, ευρυμάθεια, επιμέλεια, προσοχή και κυρίως ετοιμότητα στην εξεύρεση λύσεων, ακόμη και σε αιφνίδια ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εξέλιξή της. Επίσης, η δικαστηριακή δικηγορία κάνει τον δικηγόρο να σέβεται το λειτούργημά του, ενώ του δίνει την ευκαιρία να δίνει μάχες για τον πελάτη του, τις οποίες και προσπαθεί να κερδίσει. Δικαστηριακή δικηγορία σημαίνει ευρηματικότητα, ετοιμότητα και διάθεση να δίνεις και να κερδίζεις μάχες για τον πελάτη σου. Τέλος, για μας είναι εντελώς αδιανόητο κάποιος να κάνει συμβουλευτική δικηγορία χωρίς να έχει πλήρη και εκτεταμένη δικαστηριακή εμπειρία.

  • Μοιραστείτε μαζί μας μια καλή πρακτική που εφαρμόζετε για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας σας και την αποτελεσματικότητα στην παροχή νομικών υπηρεσιών.

Στην εταιρία μας εφαρμόζουμε μία παλαιά και μία μοντέρνα πρακτική, ο συνδυασμός των οποίων αποδίδει σε σημαντικό βαθμό. Σε κάθε υπόθεση συγκροτούμε ομάδα χειρισμού, η οποία απαρτίζεται κατά κανόνα από δικηγόρους που έχουν προηγούμενη εμπειρία σε υποθέσεις, όπως η κάθε νέα υπόθεση, και έτσι εξασφαλίζουμε, πάντοτε προς όφελος του πελάτη, τη γνώση και την εμπειρία των ασχολούμενων μαζί του δικηγόρων μας.

Πέρα από την προσωπική επαφή και γνώση της εξέλιξης της κάθε υπόθεσης από τους εταίρους και λοιπούς συναδέλφους της εταιρίας μας, επιπλέον όλες οι υποθέσεις του γραφείου μας τηρούνται ψηφιακά και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, όσον αφορά τους χρόνους ανταπόκρισης στις διάφορες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί είναι τόσος ο όγκος των υποθέσεων που δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.

Η εταιρία μας έχει κατά μέσον όρο 20-25 ακροατήρια όλων των δικαστηριακών βαθμίδων, από ειρηνοδικείο μέχρι τον Άρειο Πάγο και όχι μόνο στην Αθήνα, σε εβδομαδιαία βάση, ώστε η ηλεκτρονική παρακολούθηση είναι απολύτως απαραίτητη και μας επιτρέπει να αξιοποιούμε τον χρόνο που κερδίζουμε, μέσω αυτής, στον χειρισμό της κάθε υπόθεσης. Επίσης, τα ψηφιακά αρχεία των υποθέσεων που τηρούμε, εφαρμόζοντας αυστηρά τη σχετική νομοθεσία για του GDPR, μας επιτρέπουν να φυλάσσουμε μεγάλο όγκο εγγράφων κ.λπ. σε σχετικά πολύ μικρό χώρο. Τέλος, το DMS που διαθέτουμε είναι απολύτως εξελιγμένο και μας διασφαλίζει μέσω πολλαπλών βαθμίδων και δικλείδων ασφαλείας την εμπιστευτικότητα και την ταχύτητα στην ενημέρωση ημών και του πελάτη μας.

  • Πόσο σημαντική είναι κατά τη γνώμη σας η θέσπιση μετρήσιμων στόχων και εταιρικής στρατηγικής; Ποιοι είναι οι στόχοι και το όραμα της Calavros Law Firm για την επόμενη πενταετία;

Ο κάθε δικηγόρος ως κύριος χειριστής μίας υπόθεσης έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται στην υλοποίηση των ενδεδειγμένων κάθε φορά ενεργειών με απολύτως συγκεκριμένο τρόπο και σε απολύτως συγκεκριμένο χρόνο, πράγμα που, όπως είπαμε, παρακολουθούμε και ελέγχουμε συνεχώς μέσα από το μηχανογραφικό μας σύστημα, αλλά και μέσα από φυσική παρακολούθηση της κάθε υπόθεσης. Επιπλέον, κανενός δικηγόρου το κείμενο δεν φεύγει από την εταιρία μας, αν δεν το έχουν ελέγξει, και αν χρειασθεί, διορθώσει τουλάχιστον δύο πιο έμπειροι δικηγόροι, ώστε το κείμενο να παίρνει, εντέλει, τη βέλτιστη δυνατή μορφή. Ο δικηγόρος που ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της δουλειάς μας αμείβεται, πέραν του μισθού του, και με ετήσια bonus. Επίσης παρέχουμε ισχυρά κίνητρα στους δικηγόρους να φέρουν δικές τους υποθέσεις στην εταιρία τις οποίες μπορούν να χειριστούν οι ίδιοι ή/και άλλοι δικηγόροι με βάση την εμπειρία τους.

Οι στόχοι μας τα επόμενα πέντε χρόνια συνοψίζονται όχι μόνο στο να διατηρήσουμε, αλλά κυρίως στο να βελτιώσουμε το υψηλό επίπεδο που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Εξάλλου το προσωπικό όραμα του κάθε δικηγόρου στα πλαίσια της «ευρύτερης οικογένειας» της Calavros Law Firm συνιστά την κινητήρια δύναμη για την πραγματική επιτυχία της εταιρίας μας.

Ακόμη, είμαστε διαρκώς σε αναζήτηση νέων ικανών και ελπιδοφόρων στελεχών, τα οποία θα εκπαιδεύσουμε για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς μας, διότι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε συνεχώς ανανέωση. Άλλωστε, εμείς πιστεύουμε στους νέους συναδέλφους, αλλά και στις ιδέες τους που πολλές φορές μας βοηθάνε να λύσουμε ακόμη και τις πιο δυσχερείς υποθέσεις.

Κοιτάμε το μέλλον πάντοτε με αισιοδοξία!

Πιστεύουμε στους νέους συναδέλφους, αλλά και στις ιδέες τους που πολλές φορές μας βοηθάνε να λύσουμε ακόμη και τις πιο δυσχερείς υποθέσεις