Όταν ζεις με σημαντικούς στόχους, η σκληρή δουλειά δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιότητα

Συζητήσαμε με την Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου, Legal Affairs Director & BU Partner της MYTILINEOS, για τη σημασία της εταιρικής κουλτούρας ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις, το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και τους τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε να

Η φιλική-συναινετική επίλυση των διαφορών είναι η λύση για το παρόν και το μέλλον

Ο Λευτέρης Ζαγορίτης μοιράζεται στο Lawyer τον ενθουσιασμό και την προσήλωσή του στα οφέλη της διαμεσολάβησης, εξηγεί γιατί θεωρεί την ενασχόλησή του στον Συνήγορο του Καταναλωτή τόσο δημιουργική και περιγράφει τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νομοθεσία τα επόμενα χρόνια

Η γλωσσολογική ανάλυση ως μέθοδος για τον καθορισμό του κινδύνου σύγχυσης εμπορικών σημάτων

Ο κίνδυνος σύγχυσης ενός εμπορικού σήματος με ένα άλλο, προγενέστερό του, κατέχει κυρίαρχη θέση στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε ως απαράδεκτο για την καταχώριση σήματος και την απόκτηση δικαιώματος σε αυτό είτε ως προϋπόθεση για έννομη προστασία του δικαιούχου με αξίωση

Terravision vs. Google: Η ενδιαφέρουσα ιστορία μιας ευρεσιτεχνίας την εποχή της τεχνολογικής έκρηξης

Μια μικρή και άγνωστη εταιρεία από τη Γερμανία εμπλέκεται σε δικαστική διαμάχη με τη Google για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για ένα από τα γνωστότερα προϊόντα της και το Netflix αποτυπώνει στην οθόνη άλλη μία κλασική υπόθεση Δαυίδ εναντίον Γολιάθ της τεχνολογίας,

Η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων ως μοχλός πίεσης των κρατών για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος εν όψει της κλιματικής αλλαγής

Σε αυτό το άρθρο, μελετάται ο ρόλος που διαδραματίζει η νομολογία στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και η επιρροή της στη θεμελίωση υποχρέωσης των κρατών στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών τους απέναντι στις επιπτώσεις της

Απαιτήσεις και περιορισμοί στις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας από το ευρωπαϊκό δίκαιο και το Σύνταγμα

Οι ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας έχουν συγκεντρώσει ζωηρό ενδιαφέρον, καθώς καλούνται να εξισορροπήσουν την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και ελευθερία με την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών. Ως εκ τούτου, η οριοθέτησή τους λαμβάνει χώρα τόσο στην ελληνική όσο και

Η γλωσσολογική ανάλυση ως μέθοδος για τον καθορισμό του κινδύνου σύγχυσης εμπορικών σημάτων

Ο κίνδυνος σύγχυσης ενός εμπορικού σήματος με ένα άλλο, προγενέστερό του, κατέχει κυρίαρχη θέση στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε ως απαράδεκτο για την καταχώριση σήματος και την απόκτηση δικαιώματος σε αυτό είτε ως προϋπόθεση για έννομη προστασία του δικαιούχου με αξίωση

Διανοητική ιδιοκτησία και τεχνολογική καινοτομία: Συμβολή, περιορισμοί και νέες κατευθύνσεις

Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας έχει φέρει στο προσκήνιο ένα δυσεπίλυτο ζήτημα, πώς δηλαδή μπορούν να προστατευθούν στα πλαίσια της διανοητικής ιδιοκτησίας διάφορα επιτεύγματα, όπως οι προηγμένοι αλγόριθμοι και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία σαφής λύση και

1 2 3 21