Στεκόμαστε στην αιχμή της ενημέρωσης

Συζητήσαμε με τον Δημήτρη Διακόπουλο σχετικά με το ταχεώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο στην Ελλάδα, το νέο πλαίσιο ESG και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών για σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις υποθέσεις-ορόσημα στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και τους παράγοντες που καθυστερούν την προσέλκυση

Κυβερνοασφάλεια & κυβερνοανθεκτικότητα για τις επιχειρήσεις: Το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί

Με εμβληματικά νομοθετήματα που σύντομα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται στην ΕΕ, η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα θα αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές στη χάραξη της εθνικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής τα επόμενα χρόνια.

Η απλούστευση των φορολογικών κανόνων στην ΕΕ: Το προτεινόμενο πλαίσιο για τις διασυνοριακές συναλλαγές

Με στόχο την ασφάλεια δικαίου και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές και μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με διασυνοριακές συναλλαγές, οι προτάσεις της ΕΕ αποτυπώνουν ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο, αν τελικά υιοθετηθεί, θα βελτιώσει σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης

Ο νομικός είναι αρωγός προς την επιχείρηση

Συζητήσαμε με τον Μιχάλη Σειραδάκη και την Κατερίνα Καρανικόλα, partners της MSCK Law, για τη σημασία της εμβάθυνσης και των προσωποπαγών σχέσεων στην παροχή νομικών υπηρεσιών, το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στο διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, αλλά και τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας

Το λιανεμπόριο την εποχή της ακρίβειας: Προβλήματα, προκλήσεις και η νομική τους αντιμετώπιση

Τα μέτρα κατά της ακρίβειας που εφαρμόζονται πλέον εδώ και πολλούς μήνες είναι ποικίλα και προσπαθούν να καλύψουν διάφορα ζητήματα που οδηγούν στις ανατιμήσεις. Ωστόσο, η αντίδραση της αγοράς και των καταναλωτών είναι συγκρατημένη, ενώ προκύπτουν και ορισμένα νομικά ζητήματα που πρέπει

Βιώσιμη εταιρική χρηματοδότηση: Οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το ζητούμενο πλέον στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων με βάση τα κριτήρια ESG είναι το πώς θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνοχή, διαφάνεια και αξιοπιστία, ώστε τόσο οι εταιρείες όσο και οι επενδυτές να μπορούν να το

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Πώς επηρεάζουν τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στην αγορά

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις καινοτομίας (start-ups) αποτελούν κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των βασικών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Από την πρόσφατη κοινή μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ("EPO") και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("EUIPO") προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις

«ΟΙΚΟΘΕΝ»: Ένα Success Story με κοινωνικό πρόσημο

Για να ολοκληρώσεις ένα απαιτητικό έργο, πέρα από την κατάρτιση και την εμπειρία, χρειάζονται η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και η πραγματική θέληση να φέρεις το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα παρά τις δυσκολίες.

Οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας και οι αλλαγές στο εργατικό δίκαιο

Οι μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια αφορούν σημαντικά ζητήματα που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο εργαζόμενο και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η στόχευση κρίνεται ανεπαρκής, καθώς δεν άπτεται αρκετών προβλημάτων που απασχολούν την αγορά εργασίας.

1 2 3 39