Virtual Events από τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ)

Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) με στόχο την αναβάθμιση των Νομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην εκπαίδευση και ενημέρωση των Μελών του με την πραγματοποίηση 3 virtualEvents.   22/10: Παρουσίαση Πορισμάτων και Προτάσεων Επιτροπών ΣΔΕΕ 19/11:Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο ρόλος του Paralegal στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα

Paralegal σημαίνει στελέχος νομικών επαγγελμάτων με εξειδικευμένη κατάρτιση ή σπουδές στα νομικά επαγγέλματα. Ο paralegal είναι εν ολίγοις ο βοηθός του δικηγόρου που, λόγω του υποβάθρου του αφενός, και αφετέρου της πρακτικής του εμπειρίας στον νομικό κλάδο, είναι σε θέση να κατανοεί

Banking & Finance

Η τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων αλλάζει την αγορά νομικών υπηρεσιών. Τί επιδιώκουν οι τράπεζες – η τοποθέτηση των Servicers στην αγορά – θετικές και αρνητικές συνέπειες για τις δανεισμένες επιχειρήσεις. Το καλοκαίρι του 2020 έφερε κρίσιμες αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων

Εξελίξεις στο δίκαιο πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Νέος νόμος για τα Εμπορικά Σήματα Στις 20-03-2020 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα – μη παραδοσιακά σήματα, σήματα πιστοποίησης, social media, διαμεσολάβηση, τροποποιήσεις στα τέλη και επαναπροσδιορισμός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων στο επίκεντρο των αλλαγών. Ως σημείο που διακρίνει

Ο ρόλος του Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο

O Ιωάννης Κοϊμτζόγλου μιλά στο Lawyer για το αντικείμενο του Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο, τα προσόντα που αυτός πρέπει να διαθέτει, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος του Νομικού Συμβούλου στο πανεπιστήμιο είναι πολύπλευρος και καθοριστικός για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του Ιδρύματος.

COVID-19 και εργασιακές σχέσεις

Από την αναστολή εργασίας μέχρι το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και την τηλεργασία, οι αλλαγές που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις λόγω της πανδημίας είναι τεράστιες και αναμένεται προσεχώς να μετασχηματίσουν ακόμα περισσότερο το εργατικό δίκαιο προς την κατεύθυνση της ευελιξίας. Από το Μάρτιο και

Μια ματιά στην αγορά ακινήτων επί Covid-19

Συνοπτική παρουσίαση της επίδρασης της πανδημίας Covid-19 στην αγορά ακινήτων, καταγραφή των εκτάκτως θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού της καθώς και σκέψεις για τις μελλοντικές εξελίξεις σε αντιπαραβολή με τα έως τώρα δεδομένα της αγοράς στον τομέα του Real Estate. Ούτε

Τέλη χαρτοσήμου: μια νομοθεσία που χρήζει άμεσης φορολογικής μεταρρύθμισης

Τα τελευταία χρόνια και δη τους τελευταίους μήνες, υπό το πρίσμα και των συνεχιζόμενων προκλήσεων που έθεσε η κρίση του Covid-19, οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, μεταξύ άλλων, και σε επίπεδο φορολογικής νομοθεσίας αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του φορολογικού πλαισίου

Συλλογικές Αγωγές Ενώσεων Καταναλωτών και Προστασία Δεδομένων | Ξαναερμηνεύοντας το Ν. 2251/1994 υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ

Είναι αναμενόμενο ότι – νωρίτερα ή αργότερα – ελληνικό δικαστήριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια συλλογική αγωγή για την επιβολή του δικαίου προστασίας δεδομένων. Με δεδομένο, όμως, ότι ο Ν. 4624/2019 δεν προβλέπει τα σχετικά με τη συλλογική αγωγή στον τομέα προστασίας

1 2 3 5